Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Eņģeļu pasaule un maģija [63]
Eņģeļu numeroloģija [11]
sūtījums no Dorīnas Verče (Doreen Virtue) tūlkoja Sandra Žukovska ©
Diana Kooper - Eņģeļu ielenkumā [32]
no krievu val. tūlkoja Sandra Žukovska ©
Diana Kooper - Jaunā Augšāmcelšanās gaisma [48]
no krievu val. tūlkoja Sandra Žukovska ©
Dorīna Verče - Brīnumainā Feju pasaule [11]
Dorīna Verče (Doreena Virtue) no angļu val. tūlkoja Aija Trofimova ©
Lielās Mistērijas. Patiesība par Eņģeļiem – D. VIRTJŪ – „Vēstījumi no Taviem Eņģeļiem” [18]
no krievu valodas tulkoja Kwana Rafaela
Meklēšana
Galvenie » Raksti » Eņģeļu pasaule » Lielās Mistērijas. Patiesība par Eņģeļiem – D. VIRTJŪ – „Vēstījumi no Taviem Eņģeļiem”

„Erceņģeļa Rafaēla dziedinošie brīnumi” - Ievads

Lielās Mistērijas. Patiesība par Eņģeļiem – D. VIRTJŪ – „Erceņģeļa Rafaēla dziedinošie brīnumi” - Ievads


Šajā grāmatā pasaulē vadošā eņģeļu terapijas speciāliste Dorīna Virtjū pastāsta par Erceņģeli Rafaēlu un viņa dziedinošajiem brīnumiem. Slimības vai dzīvības apdraudējuma gadījumā, Rafaēls vienmēr gatavs ierasties palīgā – viņu atliek tikai palūgt! Daudzi stāsti no reālās dzīves jums parādīs, kā izsaukt Erceņģeli Rafaēlu, kādos veidos viņš atbild uz lūgšanām, kā atpazīt viņa dziedinošos padomus (gadījumos, kad palīdzība nav acumirklīga) un kā Rafaēls iedvesmo ārstus un dziedniekus. Grāmatā ietvertas daudzas spēcīgas, pārbaudītas lūgšanas – vēršanās pie Erceņģeļa Rafaēla dažādu veselības problēmu gadījumos. Pamēģiniet un pārliecinieties, ka debesu spēki sadzird jūs, neatkarīgi no jūsu reliģiskās piederības.

Ieteikums
Šī grāmata nav ceļvedis, kas paredzēta, lai pašizdziedinātos. Ja jums ir problēmas ar veselību, Erceņģeļa Rafaēla dziedināšanas brīnumi neatceļ vajadzību pēc kvalificētas medicīniskās palīdzības, ieskaitot diagnostiku, ārstēšanu un diplomēta ārsta uzraudzību.
~Erceņģelim Rafaēlam, mūžīgā pateicībā~
P r i e k š v ā r d s
Jūsu priekšā ir grāmata par erceņģeli. Taču tas nenozīmē, ka tā paredzēta tikai „reliģioziem” cilvēkiem, kuri pieskaita sevi pie tās vai citas konfesijas. Erceņģeļi pastāv, neatkarīgi no baznīcām un reliģijām, un gūt lietderību no šīs grāmatas var katrs cilvēks. Un tā, šajās lappusēs jūs tuvāk iepazīsieties ar erceņģeli, vārdā Rafaēls – varenu debesu radību, kas dziedina cilvēkus un dzīvniekus. Rafaēls – ir sava veida „virsārsts” eņģeļu pasaulē. Viņa vārds ivritā nozīmē „Dievs dziedina” vai „Tas, kurš dziedina”. Pieņemu, ka šis vārds cēlies no senebreju vārda rofe, kas nozīmē „ārsts”, vai no rapah – „(Dievs) dziedina dvēseli”.
Kaut arī Rafaēla vārds netiek minēts Bībelē, ticīgie uzskata, ka tieši viņš – ir tas erceņģelis, kurš izdziedināja slimniekus Betzata dīķī, kā aprakstīts Evaņģēlijā (Jāņa Evaņģēlijs, 5:2-4).
Viņš tiek uzskatīts arī par vienu no trim Eņģeļiem, kuri parādījās Ābramam un viņa sievai Sārai, lai palīdzētu ar bērna ieņemšanu; viņš tiek uzskatīts arī par Eņģeli, kurš izdziedināja Ābrama mazdēla Jēkaba rētas un pasniedza valdniekam Solomonam brīnumaino gredzenu.
Katolicismā – viņš ir svētais Rafaēls, ārstu, ceļotāju un precinieku aizbildnis (skat. Tobita un Sāras stāstu tālāk). Rafaēla vārds minēts „Tobita grāmatā”. Šis manuskripts, reizēm arī saukts par „Tobita grāmatu” bija zudis, bet tad, no jauna atrasts 1952.gadā Kumranā, kā viens no „Nāves jūras tīstokļiem”, seno esēņu kopienā.
Grāmatā stāstīts par reliģiozu un labu darošu jūdu Tobitu, kurš nonāca izmisumā, kad kļuva akls, un sāka lūgt Dievam ļaut viņam nomirt. Tajā pašā vakarā, kad Tobits izteica šo lūgšanu, sieviete, vārdā Sāra arī lūdza Dievam nāvi, no sērām, ko izsauca viņas septiņu vīru nāve, no kuriem katrs nomira pirmajā kāzu naktī.
Un Dievs atbildēja uz Tobita un Sāras lūgšanām, nosūtot pie viņiem Erceņģeli Rafaēlu cilvēka veidolā. Rafaēls neatklāja to, ka ir Eņģelis, bet piedāvājās aizsargāt un nosūtīt Tobita dēlu Tobiasu ceļā pēc naudas, kuru kāds bija aizņēmies. Rafaēls aizveda Tobiasu pie Sāras, un viņi iemīlēja viens otru. Izmantojot zivi savā dziednieciskajā praksē, Rafaēls palīdzēja Tobiasam atvairīt dēmonus, kuri bija nogalinājuši iepriekšējos septiņus Sāras vīrus. Viņš izmantoja arī zāles no zivs, lai Tobiasam palīdzētu izdziedināt viņa tēva aklumu. Tobits, Tobiass un Sāra uzsāka jaunu dzīvi, bet Rafaēls palīdzēja Tobitam atgūt savu naudu. Kad viņa darbs bija paveikts, Erceņģelis atklāja savu patieso dabu un atgriezās Eņģeļu pasaulē.
Šis atgadījums pamudināja ticīgos nosaukt Rafaēlu par ārstu, ceļotāju, aklo un precinieku aizbildni. Grāmatā mēs apspriedīsim dažas no viņa lomām.
Rafaēls figurē arī citā tekstā no „Nāves jūras tīstokļiem”- „Ēnoha grāmatā”, kur aprakstīts kā „viens no svētajiem eņģeļiem, kurš atrodas virs cilvēku gariem”. Šajā grāmatā, Dievs uzdod Rafaēlam uzdevumu: izdziedināt Zemi no haosa, ko radījuši daži kritušie eņģeļi un giganti; ķert un izdzenāt dēmonus; palīdzēt visiem bērniem; glābt pasauli no degradācijas. Erceņģelis Rafaēls turpina pildīt šo misiju, līdz pat šai dienai.
ERCEŅĢELIS RAFAĒLS UN JŪS
Es bieži saņemu vēstules no cilvēkiem, kurus pārsteidz, ka Eņģeli palīdz cilvēcei. Viņi šaubās, ka tādiem apgaismotiem personāžiem kā Mihaēlam, Rafaēlam un Gabriēlam ir darīšana ar parastiem mūsdienu ļaudīm. „Vai tad tie nav bībeliskie erceņģeļi?”- jautā manu grāmatu lasītāji. Jā, un viņi joprojām palīdz mums, - pēc tūkstošiem gadu.
Eņģeļi – ir Dieva vēstneši, nosūtīti uz Zemi, lai izplatītu visiem Radītāja nodomu par mieru (tas ir, par miera, labestības un harmonijas stāvokli). Radītājam šī pieredze uz Zemes ir vajadzīga, lai planētu apdzīvotu līdzsvaroti cilvēki. Tāpēc, Eņģeļu galvenā misija – ir darīt visu, lai katrs cilvēks – tajā skaitā, mēs ar jums – atrastos mierā. Par cik, problēmas ar veselību var traucēt mieram, Dievs pilnvarojis Erceņģeli Rafaēlu sniegt labu pašsajūtu visas Zemes cilvēkiem. Šī Ercenģeļa dziedinošie brīnumi ir daudzveidīgi. Tiem arī veltīta lielākā daļa grāmatas.
Lai saņemtu no Eņģeļiem palīdzību dziedināšanā, ne obligāti jābūt īpašam, „izraudzītam”, reliģiozam vai pat, vienkārši labam cilvēkam. Eņģeļi palīdz visiem, tāpēc, ka visus mīl. Un tāpēc, ka tāda ir Dieva griba – lai katrs atrastos mierā.
Katram cilvēkam ir Sargeņģeļi, kuri vienmēr atrodas līdzās. Šīs debesu būtnes - ir palīgi, aizbildņi un aizstāvji, kuriem nav ego. Jūs pieskata arī, vismaz viens no jūsu mirušajiem tuviniekiem. Kaut arī jūsu draugi un radinieki Debesīs, vienkārši izsakoties, nav Eņģeļi (jo viņiem piemīt cilvēka ego), viņiem piemīt dažas Eņģeļiem raksturīgas prasmes. Un viņi darbojas savienībā ar jūsu Eņģeļiem, kad jums tas ir vajadzīgs.
Vārds „erceņģelis” – ir sengrieķu izcelsmes. Priedēklis „erc” – arh, nozīmē „pirmais, galvenais”, bet „angel” (sengrieķu valodā – angelos) – „vēstnesis”. Ar to tiek domāts – „Dieva vēstnesis”.
Par cik, Ercenģeļiem nav ne ego, ne fiziskā ķermeņa, viņus pilnīgi nekas neierobežo. Tas nozīmē, ka viņi var atrasties līdzās neskaitāmi daudz cilvēkiem vienlaicīgi, personiski mijiedarbojoties ar katru, kurš lūdz palīdzību. Tāpēc, lūdzu, nebaidieties, ka ar savu lūgumu „traucēsiet” Eņģeļus.
Man jāuzsver, ka mēs nepielūdzam un nelūdzamies Eņģeļus. Mēs slavējam Dievu, kurš ir Eņģeļu Radītājs – kā arī mans un jūsu Radītājs. Taču Eņģeļi un Erceņģeļi – ir starpnieki, kas sasaista mūs ar Radītāju un kurus mēs spējam uztvert. Dievs radīja Eņģeļus kā starpniekus, lai mēs strādātu kopā ar viņiem, radot uz Zemes mieru.
Reizēm man jautā: „Kāpēc man ir jārunā ar eņģeļiem, ja es tikpat veiksmīgi varu runāt ar Dievu?” Lielisks jautājums, un es lūdzos par to ilgu laiku, līdz saņēmu atbildi, kas ienesa mieru manā sirdī.
Ja jūs skaidri saklausāt Dieva balsi un jūtat bezgalīgu saikni ar Viņu, tad tieši ar Viņu jums ir jārunā. Taču daudzi cilvēki tā satraucas slimības laikā, ka vairs nedzird Dievišķo vēstījumu augstās vibrācijas. Šādā gadījumā, ir jārunā ar Eņģeļiem, kuri var noskaņoties uz jūsu vibrācijām, lai kādā stresā jūs būtu.
Eņģeļi un Erceņģeļi – ir Dieva dāvana mums. Un, tāpat, kā par jebkuru dāvanu, mums jābūt pateicīgiem Dievam.
KĀ IERAUDZĪT RAFAĒLU
Es redzēju Eņģeļus, vēl esot mazai meitenītei (tā ir garīga velte, kas ierasta ļoti jūtīgiem bērniem). Un visu savu dzīvi kontaktējos ar Rafaēlu ne tikai emociju plānā, bet arī vizuāli (tas ir, vienmēr ir kāda sarunbiedra vīzija). Man šķiet, ka viņš – ir tuvs un uzticams visu cilvēku draugs. Viņam piemīt lieliska humora izjūta, un kā visiem lieliem komiķiem, viņa humors vienmēr ir labdabīgs, maigs un pilns mīlestības. Tādā veidā Rafaēls mums atgādina par smieklu dziedniecisko iedarbību.
Par cik, Eņģeļiem nav fiziskā ķermeņa, kad cilvēks viņus redz (meditācijā, kritiskā situācijā, miegā, pieņemšanā pie ekstrasensa), viņi pieņem konkrētajam cilvēkam pieņemamāko formu. Esmu ievērojusi, ka ercenģeļu fiziskais veidols simboliski ataino viņu specialitāti. Piemēram, Erceņģelim Mihaēlam piemīt spēcīga muskulatūra un draudīgs izskats, jo viņš ir – Eņģelis – karotājs. Rafaēls izskatās daudz brīvāks, esot dziednieks, viņš ar savu izskatu mums atgādina, ka atbrīvoties – ir lieliski!
Katra Eņģeļa specialitāte atspoguļojas viņu ietverošajā enerģētiskajā laukā, kuru vizuāli – sensitīvi cilvēki uztver kā krāsaini mirdzošu gaismu. Ercenģeļa Mihaēla enerģiju redz kā spilgti zilu un purpura, bet Erceņģeļa Rafaēla – kā smaragdzaļu. Daudzreiz, kad cilvēki lūguši Dievu sūtīt Erceņģeli Rafaēlu, lai viņš tos dziedina, viņi sākuši pat fiziski redzēt spilgtus zaļus gaismas uzliesmojumus. Ja jūs redzat gaismas dzirkstis vai uzplaiksnījumus, tā ir viena no pazīmēm, ka Rafaēls ir ar jums. Lai izsauktu Erceņģeli Rafaēlu un viņa dziedinošo enerģiju, var arī vizualizēt smaragdzaļo gaismu ap cilvēku vai to ķermeņa daļu, kuru vajag dziedināt.
Mākslinieki mīl atainot Rafaēlu.. vēl bieži viņu parāda kopā ar kaduceju, dziedniecības simbolu (kā uz grāmatas vāka).
Daudzi cilvēki vēsta, ka redzējuši Rafaēla vārdu uz automašīnas numurzīmes, izkārtnēm un tā tālāk, un tobrīd, tas viņiem kalpoja par zīmi, ka dziedinošais Eņģelis ir līdzās. Par vienu varat būt pārliecināti: Erceņģelis Rafaēls nekad nekautrējas likt jums saprast, ka ir līdzās, jo apzināšanās par viņa klātbūtni ir nomierinoša un dziedinoša.
KĀ SAJUST RAFAĒLU
Papildus tam, ka zīmes, ko sūta Erceņģelis Rafaēls var redzēt, daudzi cilvēki sajūt viņa klātbūtni. Kā uzzināsiet no grāmatā esošajiem stāstiem, Ercenģeļa dziedinošo spēku var sajust fiziski. Daudzi atceras neticami maigu Rafaēla enerģiju, kas ļoti nomierina, nes ticību un uzticēšanos. Tie, kurus dziedinājis Rafāels, arī atzīmē maigas izjūtas brīdī, kad saņem viņa dziedinošo enerģiju. Kad grāmatas rakstīšanas procesā es spēcīgi saaukstējos, saņēmu Erceņģeļa Rafaēla dziedinošo spēku. Es lūdzu Erceņģelim dziedināt mani, un dažu sekunžu laikā visi slimības simptomi izzuda! Nākamajās lappusēs jūs izlasīsiet par to, kā Rafaēls var izdziedināt visu – no vienkāršas saaukstēšanās līdz nopietnām saslimšanām. Viss, kas jāizdara, - jāpalūdz par to.
[Turpinājums sekos..]

Avots: http://angelwithpurplewings.blogspot.com/2013/02/lielas-misterijas-patiesiba-par_24.html
Kategorija: Lielās Mistērijas. Patiesība par Eņģeļiem – D. VIRTJŪ – „Vēstījumi no Taviem Eņģeļiem” | Pievienoja: Saulite (07.03.2013)
Skatījumu skaits: 2299 | Reitings: 3.8/4
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 5
Viesi: 5
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz