Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Eņģeļu pasaule un maģija [63]
Eņģeļu numeroloģija [11]
sūtījums no Dorīnas Verče (Doreen Virtue) tūlkoja Sandra Žukovska ©
Diana Kooper - Eņģeļu ielenkumā [32]
no krievu val. tūlkoja Sandra Žukovska ©
Diana Kooper - Jaunā Augšāmcelšanās gaisma [48]
no krievu val. tūlkoja Sandra Žukovska ©
Dorīna Verče - Brīnumainā Feju pasaule [11]
Dorīna Verče (Doreena Virtue) no angļu val. tūlkoja Aija Trofimova ©
Lielās Mistērijas. Patiesība par Eņģeļiem – D. VIRTJŪ – „Vēstījumi no Taviem Eņģeļiem” [18]
no krievu valodas tulkoja Kwana Rafaela
Meklēšana
Galvenie » Raksti » Eņģeļu pasaule » Diana Kooper - Jaunā Augšāmcelšanās gaisma

Augstākie Augšamceltie Valdnieki
Augstākie Augšāmceltie Valdnieki

Valdnieks Maitreijs divu ar pus tūkstošu gadu laikā bija Zemes Valdnieks iesākumā zem Sanata Kumaras, tagad atgriezās atpakaļ uz Venēru. 1956 gadā Valdnieks Maitreijs kļuva par pilnvērtīgu Pasaules Valdnieku, atbildīgs ne tikai par Zemi, bet arī par citām zvaigznes sistēmām. Viņš tāpat arī ir Varenās Baltās Brālības un Ordeņa Meļhisedeka vadītājs.

Kā visas Saules sistēmas Valdnieks, Maitreija palīdz zemes iedzīvotājiem iziet cauri Ūdensvīra ērai. Viņa uzdevumsienest dievišķo apziņu uz Zemes un palīdzēt cilvēkiem spert soli no dzīvnieciskā esamības līmeņa uz universālo.

Maitreija liek baltai Dievišķai Gaismai (kura ieskauj sevī visas iespējamās nokrāsas) un piesātina ar tām Zemes atmosfēru. Dievišķās Gaismas enerģija iziet caur mūsu garīgo ķermeni un piepilda mentālo, emocionālo un fizisko ķermeni.

Maitreija nodod savu gaišo enerģiju caur citiem Valdniekiem un stājas personiskajā kontaktā tikai ar savas komandas cilvēkiem. Viņš atbild par visu cilvēci, kā arī par minerālo un dzīvnieku pasauli uz Zemes. Starp citu, zem Maitreija ietekmes atrodas visi zinātnieki – fiziķi un zinātnieki, kuri pēta paranormālās parādības, ieskaitot garīgo cilvēka pasauli. Kā arī viņš nodarbojas ar planētas izdziedināšanas programmām.

Maitreija nāca uz Zemes, lai atnestu Buddas enerģiju un palīdzētu cilvēkiem atvērt savā apziņā piekto, sesto un septīto dimensiju līmeni. Viņš bija vēstnesis Kristus – Sanandas atnākšanai un iemiesojās kā Krišna.

Līdzīgi citiem Valdniekiem, Maitreijam uz Zemes ir savi svētie templī. Starp tiem Tūkstošs Buddy ala Ķīnā, netālu no Dunvaņas, Zīda ceļš Lančao, kā arī konfūcistu templis Taivānā.

Valdnieks Kuthumi izpilda Pasaules Skolotāja funkcijas kopā ar Sanandu, kaut gan drīz viss uz viņu gulsies visa lielā atbildība par šo ne visai vieglo misiju. Kā Izzināšanas Skolas vadītājs, viņš interesējās par visiem, kurš nodarbojās ar garīgās patiesības izplatīšanu. Viens no viņa galvenajiem uzdevumiem noslēdzas dogmatiski reliģiozo cilvēku domāšanas transformācijā, kas ļauj attīstīties augstākai, bezgalīgai mīlestībai. Tajā viņam palīdz divpadsmit tūkstoš būtnes, strādājošas kā smalkajā tā arī fiziskajā plāna.

Visas viņu zemes iemiesošanās liecina par lielu mīlestību pret visu dzīvo. Kuthumi bija templiešu ordeņa dibinātājs, kurš glabāja senās ezotēriskās zināšanas un kalpoja par balstu un aizstāvi svētceļotājiem. Kā Pifagors, viņš izveidoja sakrālo ģeometriju, numeroloģiju, matemātiku un debesu sfēru mūziku, kā arī izveidoja Varenās Baltās Brālības Mistērijas Skolu. Kā Svētais Asīzes Francisks, ar neparastu laipnību, miermīlību un mīlestību pret visu dzīvo. Kā šahs Džahans, viņs uzcēla brīnišķīgo Tadž - Mahal, lai izpaustu savu mīlestības spēku pret savu sievu Mumtaz. Kuthumi tāpat iemiesojās kā Valtasārs gudrais, kurš iesvētīja Jēzus Kristus dzimšanas vietu, un Ēģiptes faraons Tutmos III.

Šī ir varenā būtne tāpat ir seno okulto noslēpumu zināšanu Glabātājs un tagad nodod ezotērisko informāciju caur sevišķi jūtīgiem Gaismas Darbiniekiem, par cik mūsu planēta atrodas uz Augšāmcelšanās ceļa.

Valdnieks Kuthumi pārvalda Otro Staru — mīlestība un gudrība. Kopā ar Erceņģeli Mihaēlu viņš sargā Svēto Grālu, iemiesojošs mistiskos pašizziņas meklējumus un pašpilnveidošanos. Kuthumi pakāpeniski atver cilvēcei garīgos likumus un veicina to izzināšanu.

Viņš ir galvenais Zelta Mantijas Brālības hierarhijā, kura nes visas pasaules nastu. Brālības Simbols — Dāvida sešstūru zvaigzne, iemiesojoša ķermeņa, prāta, savstarpējo attiecību harmoniju. Jēzus/Sananda ir Čohans, vai Valdnieks Sestajam Staram un kopā ar Valdnieku Kuthumi pilda Pasaules Skolotāja misiju. Viņš tāpat arī strādā kopā ar Pavēlnieku Maitreiju kā Zemes Valdnieks. Pazīstams augstākajās pasaulēs kā Sananda, viņš vairāk pazīstams un visām Apgaismotām Būtnēm mīlēts.

Sananda — viens no Dieva divpadsmit dēliem un meitām un vienīgais no viņiem kurš iemiesojās uz zemes. Dzīvoja uz zemes kā Jēzus, viņš piederēja esseju sektai un bija Meļhisedeka Ordeņa augstākais priesteris. Līdz savai zemes piedzimšanai un dzīves laikā uz mūsu planētas viņš gatavojās tam, lai kļūtu par savas ēras Kristus Glābēju. Kad Jēzus bija gatavs Kosmiskā Kristus misijai, viņš savienojās ar Valdnieka Maitreija enerģiju.

Sananda ir nācis no Venēras un viņam nav it nekādas karmas. Viņš iemiesojās uz Zemes kā Ādams, Jenohs, Ēģiptes Josifs, Ilija, Jēzus, kā arī Tianijas Apollonijs, Varenais Valdnieks, kurš māca Dievišķo likumu. Bet tikai kļūstot par Jēzu Kristu, Sananda atnesa uz Zemes visu savas garīgās enerģijas spēku.

Sen-Žermens — Valdnieks Septītajam violetajam Staram, nes jums Violeto Attīrīšanās liesmu. Viens no viņa garīgajiem aspektiem, iemiesojumiem uz Zemes kā Ferenc Rakosi, nesen kļuva par Vienpadsmitā Stara Valdnieku.

Sen-Žermens tāpat arī iemiesojās kā pareģis Samuīls, ķīniešu filozofs Lao-czī, Iosifs no Nazaretes, svētais Аļbans, grieķu filozofs Prokl, burvis Merlins, Kristofers Kolumbs un Frensis Bekons. Kā Kristiāns Rozenkreic, viņš organizēja Rozā Krusta ordeni, kurš vēlāk kļuva slavens kā rozenkreiceru ordenis.

Džual Khul kā iepriekš ļoti cieši sadarbojās ar Valdnieku Kuthumi un kā viņa emisārs ietekmē uz cilvēkiem ar dažām viņam pakļautām enerģijām. Viņš pazīstams kā Augstāko Augšāmcelto Valdnieku sūtnis un atbild par daudzu Apgaismoto Būtņu apmācību. Džual Khul kopā ar dziedniecības Eņģeļiem strādā par planētas atveseļošanos un palīdz tiem cilvēkiem, kuri ir viņa dziednieciskās enerģijas kanāli.

Džual Khul — Zelta Mantijas Brālības loceklis un pazīstams kā Tibetas Valdnieks, kurs nodeva informāciju caur Alisu Beili un Jeļenu Blavatskuju. Viņš bija Kaspars, viens no trim gudrajiem, kuri apsveica ar Jēzu Kristu parādīšanos gaismā. Pēdējo reizi Džual Khul iemiesojās kā Johans Sebastjans Bahs.

Jaunava Marija, pazīstama Eņģeļu Valdniece, — Erceņģeļa Rafaēla sievišķā puse. Lemūrijā viņa iemiesojās kā Ma-ra, kas nozīmē «Saules māte». Viņa bija viena no lemūrijas civilizācijas dibinātājiem un izveidoja Lemūras Mistērijas Skolu. Vēlāk viņa kļuva pirmā no Lemūrijas iedzīvotājiem kura iemiesojās uz Zemes.

Atlantīdā viņa bija Augstākā Priesteriene Isida, kura deva Saules Dievam Goru dzīvību, iemiesoja saules lotosu. (Ēģiptē Goru boja pazīstams kā Cars - Ērglis.) Zivs ēras sākumā viņa piedzima esseju ģimenē un kļuva par to šķīsto jaunavu, no kuras piedzima Glābējs Jēzus Kristus, Kristus Glābējs savā laikā. Tagad Jaunava Marija strādā ar Apgaismotajiem Valdniekiem pie tā, lai atgrieztu uz Zemes Dievišķo Sievišķo gudrību un atkal ieviest sievietēm ticību saviem spēkiem.

Terēza Aviļskaja pārdzīvoja daudz inkarnācijas un savāca lielu Gaismas Darbinieku komandu kā fiziskājos, tā arī ēteriskajos plānos. Viņas uzdevums — palīdzēt cilvēcei saprast nepieciešamību sekot reliģijai, zaudēto dogmu un izveidota un vienota ar Radītāju. Terēza Aviļskaja traucās nest uz Zemi jaunas teoloģijas izpratni.

Svētā Katerīna Sienskaja kopā ar Apgaismotajiem Valdniekiem stimulē garīgo cilvēces izaugsmi. Viņa iemiesojās kā Žanna Dārka un Jeļena Blavatskaja, kas deva pasaule teozofijas mācību (p.s.reliģiski filozofiska mācība par iespēju mistiskas intuīcijas un atklāsmes ceļā nonākt kontaktā ar Dievu.)

Svētā Klāra nes cilvēcei garīgo zināšanu pilnību un paziņo Valdniekam Kuthumi par tiem panākumiem, kurus viņa jau ir sasniegusi, un par to, kādas zināšanas no augstākajām pasaulēm  tagad nepieciešamas cilvēkiem priekš garīgās attīstības. Viņa bija ordeņa Nabaga Klāras dibinātāja, kuras locekļi atteicās no pasaules dzīves un pilnībā veltīja sevi cietējiem.

Tagadējos laikos Augšāmcelto Valdnieku kopējā enerģija vērsta lai palīdzētu cilvēcei viņas tālākai garīgai attīstībai.

Dianas Kooper  "Jaunā Augšāmcelšanās Gaisma"

no krievu val. tūlkoja Sandra Žukovska ©
Kategorija: Diana Kooper - Jaunā Augšāmcelšanās gaisma | Pievienoja: Saulite (17.10.2011) | Autors: tūlkoja Sandra Žukovska
Skatījumu skaits: 2695 | Reitings: 5.0/2
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2020 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz