Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Viss par un ap Ho oponopono [23]
Interesanti raksti [81]
Cilvēka organisms un tā funkcijas [12]
Tautas medicīna [44]
Sarunas par svaru [24]
Audzēts Latvijā [38]
Baltu mantojums - Dainas, zīmes [69]
Ārstniecības augi [81]
Dziednieki [20]
Meklēšana
Galvenie » Raksti » Dziedniecība, latviskā vide » Interesanti raksti

“Rozārijs par dziedināšanu”
                                                                  Tēva, Mātes, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen!

 Ticības Simbols 

Ticu Vienīgajam Dievam –

Debesu un Zemes Radītājam,

kura klātbūtne ir visā Dzīvībā.

Ticu Viņa Likuma Pareizībai

un ar pazemību pakļaujos

Viņa Likuma Gudrībai.

Ticu Dieva Valstībai,

kas izpaužas kā Debesīs,

tā arī uz Zemes.

Ticu Dieva –

Tēva, Mātes, Dēla un

Svētā Gara Vienotībai.

Āmen!

 

Mūsu Tēvs**

Mūsu Tēvs Debesīs!
Svētīts lai top tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs,
tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi
dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība,
spēks un gods mūžīgi mūžam.
Āmen.
(Mateja 6:9-13)

Dievmāte

 Esi sveicināta, Marija,

Žēlastības pilnā,

Kungs ir ar Tevi;

Tu esi svētīta starp sievietēm,

Un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva Māte,

Lūdz par mums, Dieva dēliem un meitām,

Tagad un mūsu uzvaras stundā

Pār grēku, slimībām un nāvi.
 (3 reizes)

 

Lai slavēts Tēvs un Dēls, un Svētais Gars, un Dievišķā Māte,

tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Slimību cēlonis

 Mūsu Tēvs

 1. Es atnācu, lai pavēstītu jums par dažām lietām, ar kurām jūs sastopaties savā dzīvē un nepiešķirat tām nozīmi, taču, sīkāk aplūkojot, šīs lietas nosaka jūsu esamību pasaulē daudzus gadus uz priekšu.

Es atnācu pastāstīt jums par to, kā jūs paši radāt savu nākotni. Iespējams, ka šī informācija kādam šķitīs nereāla un neattaisnojami sarežģīta, bet iespējams, ka citi ar šo informāciju jau ir iepazinušies, bet es domāju, ka vienmēr ir derīgi atcerēties un atkārtot jau iemācīto.

 Dievmāte

2. Es vēlētos pakavēties pie slimību cēloņiem, gara slimību un miesas slimību cēloņiem, kas apgrūtina jūsu fiziskos un smalkos ķermeņus.

Cilvēkam ir ļoti īsa atmiņa, un parasti viņam ir ļoti grūti saskatīt un izprast tiešo saiti starp viņa rīcību savā dzīvē un šīs rīcības sekām. Bet tieši tas arī ir Karmas Likuma jeb Atmaksas Likuma pamatā, jeb likuma pamatā, kas nosaka cēloņu un seku sakarību starp darbību un šīs darbības sekām.

 Dievmāte 

3. Kad nopietna slimība pārņem cilvēku un ievaino viņa ķermeņa svētnīcu, cilvēks ir gatavs lieliem upuriem, lai atbrīvotos no šīs slimības. Viņš meklē dziedniekus ārpus sevis, kas spētu viņam palīdzēt.

Kad vesela virkne ārstu, dziednieku un ekstrasensu, saņēmuši atbilstošu atlīdzību, tik un tā bezpalīdzīgi noplāta rokas, tad beidzot cilvēks vēršas pēc palīdzības pie Dieva un Gaismas būtnēm.

Pienāk brīdis, kad saprāts gūst virsroku cilvēkā, un viņš saprot, ka šī slimība viņam ir sūtīta no augšienes, un atbrīvot no šīs slimības viņu var tikai Dievs.

Dievmāte

4. Tad cilvēks meklē ceļu pie Dieva, un viņš ir gatavs nest upurus un lasīt milzīgi daudz lūgšanu, lai izārstētu sevi.

Tomēr reti kurš no cilvēkiem saprot, ka slimības un ciešanas izraisa nevis ļauns un atriebīgs Dievs, bet gan paša darbības, pie tam ne tikai iepriekšējās dzīvēs, bet jau šajā, pašreizējā iemiesojumā veiktās darbības.

Dievmāte

5. Kad jūs esat jauni, spēka un enerģijas pilni, jūs ļoti maz padomājat par savu darbību sekām. Jums šķiet dabiski saņemt kaut ko, ko jūs vēlaties, pat tad, ja tādēļ nākas nodarīt kādam pāri vai kādu nopietni aizvainot.

Cik nesamērojama dažkārt ir jūsu vēlēšanās, ko jūs cenšaties apmierināt, lai notiek, kas notikdams, ar to ļaunumu, ko jūs esat gatavi nodarīt citiem, lai par katru cenu apmierinātu šo savu vēlēšanos.

Dievmāte

6. Tātad jūsu pirmais ienaidnieks, jūsu galvenais ienaidnieks un dažkārt jūsu vienīgais ienaidnieks slēpjas jūsos pašos. Tas ir jūsu miesīgais prāts un jūsu negausīgās vēlēšanās.

Šķiet, ka nav nekā briesmīga, ja jūs cenšaties apmierināt šīs savas vēlēšanās. Tas jums liekas tik dabiski, īpaši jaunībā. Jūs nepiešķirat sevišķu nozīmi pat acīm redzamiem morāles un ētikas normu pārkāpumiem, ko jūs izdarāt, lai apmierinātu savas vēlēšanās. Bet par ļaunumu, ko jūs nodarāt citiem, jūs pat nepadomājat.

Dievmāte

7. Kā var apturēt jūsu neremdināmās vēlēšanās? Kā var apturēt jūsu tieksmes gūt un gūt baudas no dzīves?

Ļoti nedaudzi ir spējīgi mācīties no citu cilvēku parauga un mācīties patstāvīgi, lasot grāmatas vai atrodot cilvēkus, no kuriem viņi var saņemt Gudrību. Bet pārējiem, kas nav spējīgi saprast un mācīties, stājas spēkā Karmas jeb Atmaksas Likums.

Dievmāte

8. Katra darbība, ko jūs izdarāt pret Dieva Gribu, izraisa to, ka Dievišķā Enerģija, kuru jūs pastāvīgi lietojat un bez kuras jūs vispār nevarētu eksistēt, nokrāsojas ar šo jūsu nepilnīgo darbību. Jo nepilnīgāku darbību jūs izdarāt, jo zemākas vibrācijas iegūst Dievišķā Enerģija.

Dievmāte

9. Šī enerģija nekur nepazūd, tā saglabājas jūsu aurā, jūsu emocionālajā, mentālajā un ēteriskajā ķermenī. Šī enerģija kalpo kā magnēts, kas pievelk jums līdzīgas enerģijas no ārējās, jūsu apkārtējās pasaules. Tāpēc, ja jūs kādam nodarījāt pāri, tad agri vai vēlu šī enerģija pievilks jums dzīves situāciju, kad jums kāds nodarīs pāri. Jūs nesat savā aurā visus savu nepilnīgo rīcību ierakstus. Šie ieraksti ir kā defekti jūsu aurā.

Dievmāte

10. Ja jūs pārāk bieži pieļāvāt karmiski sodāmas darbības, domas un jūtas, tad agri vai vēlu jūsu aura būs piesātināta ar šīm negatīvajām vibrācijām. Un jūs jau vairs nebūsiet spējīgi izstrādāt savu uzkrāto karmu, veicot pareizas darbības un pareizi rīkojoties jums atgriezto karmisko situāciju laikā līdz pašreizējā iemiesojuma beigām. Pārāk daudz negatīvās enerģijas sakrājies jūsu aurā.

Dievmāte

Lai slavēts Tēvs un Dēls, un Svētais Gars, un Dievišķā Māte,

tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Dvēseļu glābšana 

Mūsu Tēvs

1. Jums ir teikts, ka jūs tagad dzīvojat unikālā laikā. Kad notiek kosmisko ciklu nomaiņa un sākas jauns cikls. Cilvēki, kas apkrauti ar pārāk lielu negatīvās enerģijas daudzumu, slimos un zaudēs iespēju aktīvi darboties dzīvē. Viņiem tiks atteikta Dievišķā Enerģija un iespēja turpināt tiražēt savas nepilnības šajā pasaulē.

Dievmāte

2. Cilvēks, kura aura ir pārslogota ar pārāk lielu negatīvās enerģijas daudzumu, patiešām ir līdzīgs spitālīgam cilvēkam, cilvēkam, kas pats ir nedziedināmi slims un bīstams apkārtējiem. Jo negatīvās vibrācijas, kas ir viņa aurā, ir spējīgas inducēt līdzīgas negatīvas vibrācijas visu to cilvēku aurās, ar kuriem viņš saskaras dzīvē.

Dievmāte

3. Pēc līdzības likuma tādi cilvēki pievelkas sev līdzīgajiem, un viņi rada veselas zonas uz planētas Zeme, kas atgādina leprozorijus spitālīgajiem.

Ja cilvēks ar pietiekami tīru auru nejauši nokļūst tādās zonās, tad viņš jūtas tajās kā krastā izmesta zivs.

Dievmāte

4. Kad mēs skatāmies uz planētu, tad mēs redzam šīs zonas, šos perēkļus, kas ir līdz tādai pakāpei sapresētas un blīvas negatīvās enerģijas, ka cauri tām nevar izlauzties neviens no mūsu dziedinošajiem stariem, ko mēs nemitīgi sūtām uz Zemi.

Dievmāte

5. Cilvēki, kas paši ir iedzinuši sevi šajos enerģētiskajos leprozorijos, nav spējīgi paši sev palīdzēt, un viņiem vajadzīga palīdzība, kas vēl var tikt sniegta viņiem no ārienes. Tāpēc mēs esam gatavi sadarboties, un mēs esam gatavi izmantot katru, kas spējīgs saglabāt savas vibrācijas pietiekami augstā līmenī, lai caur šo cilvēku sniegtu palīdzību tiem, kas garīgā nozīmē, kā šķiet, ir jau pilnīgi miruši, taču ar pēdējo cerību raida savu skatienu uz Debesīm un patiesi aicina palīdzēt un lūdzas palīdzību.

Dievmāte

6. Mēs esam gatavi sniegt palīdzību, un mēs sniedzam palīdzību visiem. Bet šī palīdzība var neattiekties uz fizisko ķermeni, ko vairs jau nav iespējams atjaunot tajā dominējošo neatgriezenisko procesu dēļ. Mūsu palīdzība attiecas vispirms uz šo cilvēku dvēselēm.

Dievmāte 

7. Mēs mēģinām saglabāt un izdziedināt to cilvēku dvēseles, kuri kaut vai mūža beigās raidījuši savus skatus uz Debesīm un patiesi lūguši palīdzību, un patiesi nožēlojuši visus savus izdarītos grēkus. Nav grēcinieka, kam nebūtu nākotnes. Bet tāpat ir taisnīgi, ka nav iespējams glābt to, kas pats nevēlas šo glābšanu.

Dievmāte 

8. Palīdzības iespēja ir vienmēr. Kaut arī brīžiem mēs izjūtam patiesu kalpotāju trūkumu, kas gatavi ziedot sevi, lai glābtu cilvēci, lai glābtu un sniegtu palīdzību visām dzīvajām būtnēm.

Tagad es griežos pie tiem, kas spējīgi mani saprast un pie tiem, kas saprot, par ko es runāju.

Dievmāte 

9. Pienācis laiks, kad notiek cīņa tik tiešām par katru dvēseli, kas ir iemiesojumā. Ir spēki, kas mēģina noturēt pēc iespējas lielāku dvēseļu skaitu ilūzijas plānā. Bet ir spēki, kas cīnās par katru dvēseli, lai izvilktu to no elles, par ko daudzās vietās ir pārvērties planētas Zeme fiziskaisplāns.

Dievmāte

10. Dažkārt pietiek vienas tikšanās, viena mīloša un līdzjūtīga skatiena, lai nebūtībai nolemtā dvēsele iegūtu Ticību un Cerību, un Mīlestību.

Saglabājiet līdzsvaru, saglabājiet dvēseles mieru. Jūs esat kareivji, kas atrodas pasaulē. Viena jūsu Mīlestības un Līdzcietības vibrācija ir spējīga nodzēst elles uguni, kurā deg daudzas dvēseles uz šīs planētas.

Dievmāte 

Lai slavēts Tēvs un Dēls, un Svētais Gars, un Dievišķā Māte,

tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

  

Dziedināšanai nepieciešamie priekšnoteikumi

Mūsu Tēvs 

1. Šodien mūsu mācību tēma būs dziedināšana. Jūs zināt, ka tad, kad es biju iemiesojumā pirms 2000 gadiem, es daudz un veiksmīgi dziedināju. Runas par maniem izdziedināšanas brīnumiem apsteidza mani. Lai kur es neietu, vienmēr atradās cilvēki, kas ticēja tam, ka es varu viņus izdziedināt, un bija cilvēki, kas neticēja dziedināšanas brīnumam. Tādēļ es vienmēr jautāju, vai cilvēks tic tam, ka viņš var tikt izdziedināts. Un es vienmēr jautāju, vai viņš grib būt izdziedināts.

Dievmāte

 2. Pirmajā mirklī šie divi momenti jums var šķist nenozīmīgi un tādi, kas ir tikai dežūrfrāzes. Tomēr tieši šajos divos momentos ietverta atslēga izdziedināšanai.

Jūsu apziņai jābūt gatavai pieņemt izdziedināšanu. Ja jūsu apziņa kaut kādu iemeslu dēļ nevar noticēt tam, ka jūs varat tikt izdziedināti, tad jums pat Dievs nespēj palīdzēt.

Dievmāte 

3. Otrs moments – jums vajag gribēt tikt izdziedinātiem un jums jālūdz izdziedināšana. Ja jūs nelūdzat izdziedināšanu, tad pat Dieva spēkos nav jums palīdzēt, jo brīvās gribas likums negrozāmi darbojas visumā.

Dievmāte 

4. Ir daudz iemeslu, kādēļ jūs nevēlaties būt izdziedināti. Viens no iemesliem ir tas, ka jūsu dvēsele labprātīgi ir uzņēmusies sev slimību kā nastu, lai atstrādātu pasaules karmu vai savu personisko smago pagātnes karmu. Ļoti daudzas gaišas dvēseles, kad nāk iemiesojumā, uzņemas sev smagas slimības un iedzimtas kroplības, lai ar ciešanām izpirktu pasaules grēkus.

Dievmāte

5. Savā ārējā apziņā tās var neapzināties uzņemto nastu, bet šādas dvēseles parasti nevēlas izdziedināšanu un nelūdz izdziedināšanu. Palīdzēt tādām dvēselēm var tikai vienā gadījumā, ja par viņu izdziedināšanu lūdz tuvākie cilvēki, kuriem mīļotā cilvēka ciešanas ir nepanesams slogs.

Dievmāte

6. Tātad cilvēkam jātic izdziedināšanai un viņam ir jālūdz izdziedināšana. Tikai tad, ja ir ievēroti šie divi noteikumi, var sākt dziedināt.

Dievmāte 

7. Katru reizi pirms dziedināšanas vajag saskatīt cilvēka slimības cēloņus. Augstākais Likums var atļaut jums dziedināt vai neatļaut jums dziedināt.

Dievmāte

8. Lai dziedinātu, jums jābūt dziednieka mantijai, kas ļauj jums dziedināt ar Dievišķās žēlastības un Dievišķās Enerģijas palīdzību.

Visi citi izdziedināšanas veidi ir viltus darbības, kas ar virkni izveicīgu paņēmienu tikai pārvieto negatīvo enerģiju, kas arī ir slimības iemesls, uz citu vietu, vai uz laiku apstādina šīs enerģijas darbību.

Dievmāte

9. Dziedināšanas jautājumi ir ļoti delikāti un ļoti nopietni. Tādēļ es ar bažām vēroju jaunos dziedniekus, kas eksperimentē ar Dievišķo Enerģiju un kas dažkārt nav saņēmuši pat pamata iesvētījumus, kuri ļauj strādāt ar dziedinošo Dievišķo Enerģiju.

Dievmāte 

10. Ļoti daudziem tā saucamajiem dziedniekiem vispār nav pieejas Dievišķās Enerģijas avotam, un visas viņu manipulācijas pat tad, ja dod īslaicīgu atvieglojumu, faktiski slimnieka stāvokli padara smagāku.

Dievmāte 

Lai slavēts Tēvs un Dēls, un Svētais Gars, un Dievišķā Māte,

tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Īstie un viltus dziednieki

Mūsu Tēvs

 1. Jūsu slimību cēlonis ir negatīvā enerģija, kas uzkrājas jūsu aurā nepareizas rīcības, domu un jūtu dēļ, ko jūs pieļaujat šajā dzīvē vai esat pieļāvuši iepriekšējās dzīvēs. Es pašreiz aplūkoju lielākās cilvēces daļas slimību cēloņus, nevis to gadījumu, kad cilvēks ar nodomu uzņēmies slimību kā nastu.    

Dievmāte 

2. Šai jūsu negatīvajai enerģijai, kas ir jūsu saslimšanas īstais cēlonis un kas ir izveidojusies kā jūsu nepareizās rīcības sekas, ir jātiek izņemtai no jūsu auras. Tad jūs saņemsiet izdziedināšanu.

Dievmāte 

3. Dievišķā žēlastība, kas nepieciešama Jūsu izdziedināšanai, var tikt jums parādīta, un var arī netikt parādīta. Visu nosaka tās karmas smagums, kas faktiski ir jūsu slimības cēlonis.

Dievmāte 

4. Cilvēkiem, kas uzdodas par dziedniekiem, parasti nav tā iesvētījumu līmeņa, kas ļautu viņiem zināt Dieva Gribu par katru dziedināmo cilvēku. Tomēr vēlēšanās nopelnīt naudu dzen viņus izmantot noteiktus paņēmienus, lai pārvietotu šo enerģiju, kas uz laiku atvieglo cilvēka stāvokli.

Dievmāte

5. Daži no ārstēšanai izmantotajiem paņēmieniem rada karmu, kas gulstas uz tādu dziednieku. Rafinētākie dziednieki var pat izbēgt no karmas, kas gulsies uz viņiem, bet tā viņi padara smagāku pacienta karmu, kas nācis pie viņiem pēc palīdzības. 

Dievmāte 

6. Kad Augstākais Likums ļauj īstam dziedniekam izdziedināt, tad vienmērlēmumspar izdziedināšanu tiek pieņemts, pamatojoties uz labo karmu, kas ir šim cilvēkam un kas var tikt izlietota viņa izdziedināšanai. Vai nu šī cilvēka dvēsele, vai pats cilvēks pilnībā ir sapratuši, ka tās darbības, kas izraisījušas slimības progresēšanu, ir bijušas nepareizas, un viņš ārējā apziņā ir stingri nolēmis nekad neatkārtot šīs darbības.

Dievmāte

7. Lūk, kādēļ pēc izdziedināšanas es sacīju: „Ej un turpmāk negrēko.”

Īsts dziednieks labi atšķir cilvēku slimību cēloņus un redz, kam var palīdzēt, bet kam nedrīkst. Dziedināšanai tiek izlietota Dievišķā Enerģija.

Dievmāte

8. Īsts dziednieks paņem negatīvo enerģiju no pacienta un piepilda viņa auru ar tīru Dievišķo Enerģiju. Tas var notikt ar domas palīdzību vai, tieši uzliekot rokas slimniekam.   

Izdziedināšana būtībā ir enerģiju apmaiņa starp dziednieku un dziedināmo. Notiek negatīvās enerģijas pārplūšana pie dziednieka un Dievišķās Enerģijas pārplūšana pie dziedināmā. Šo enerģiju pārplūšanas procesu regulē Augstākais Likums. Šajā gadījumā netiek radīta karma, un izdziedinot tiek sniegta reāla palīdzība slimniekam.

Dievmāte 

9. Tā kā cilvēks, kam ir dziednieka mantija, ir gājis cauri augstiem iesvētījumiem līdz savas mantijas saņemšanai, tad negatīvā enerģija, ko viņš uzņem sevī, nevar nodarīt ļaunu dziedniekam. Ar dziednieka čakru palīdzību notiek jebkuras negatīvās enerģijas transmutācija, pārveidošana, sadedzināšana.

Dievmāte

10. Pēc būtības no pacienta paņemtās negatīvās enerģijas iznīcināšanas process ir analoģisks tam procesam, kas tiek izmantots pasaules karmas transmutācijai, kuru uzņemas garīgi attīstīti cilvēki.

Jo augstāks ir dziednieka garīgo sasniegumu līmenis, jo ātrāk notiek negatīvo enerģiju pārveidošana viņa aurā.

Dievmāte 

Lai slavēts Tēvs un Dēls, un Svētais Gars, un Dievišķā Māte,

tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Mācība par dziedināšanu 

Mūsu Tēvs

1. Ja cilvēks, kas saņēmis izdziedināšanu, tomēr turpinās darīt tādas pašas darbības, kādas bija viņa slimības cēlonis, tad slimība atgriezīsies tajā vai citā formā.

Dievmāte

2. Tāpēc patiesībā cilvēka izdziedināšana notiek ar viņa paša palīdzību, ar viņa apziņas palīdzību. Jo augstāks ir cilvēka apziņas attīstības līmenis, jo vienkāršāk ir sniegt viņam palīdzību. Izdziedināšana ir ļoti cieši saistīta ar cilvēka apziņas līmeni.

Dievmāte 

3. Bet ar apziņas līmeni saprotam ne jau intelekta, runas vai fiziskā prāta attīstību. Daudziem vienkāršiem cilvēkiem bez augstas izglītības dažkārt ir daudz augstāks apziņas līmenis nekā cilvēkiem, kas ieguvuši spožu izglītību un ieņem augstus amatus.

Dievmāte 

4. Iespējams, katram no jums ir radies jautājums par došanos pie dziedniekiem un ekstrasensiem. Jūs pat esat bijuši pie šiem dziedniekiem. Iespējams, ka esat pat saņēmuši kaut kādu izdziedināšanu no savām slimībām. Tomēr ir jābūt ļoti uzmanīgiem, griežoties pie dažāda tipa dziedniekiem un ekstrasensiem. Jo daudziem no viņiem nav tādu garīgo sasniegumu, kas ļautu viņiem dziedināt Dieva vārdā un ar Dievišķās Enerģijas palīdzību. 

Dievmāte

5. Ja jūsu garīgo sasniegumu līmenis ir daudzkārt augstāks par dziednieka garīgo sasniegumu līmeni, tad tā sauktās dziedināšanas seansa laikā notiks tieši pretējais process. Nevis dziednieks paņems no jums jūsu negatīvo enerģiju, bet jūs uzņemsiet savā aurā to negatīvo enerģiju, kas ir šāda dziednieka aurā. Un labi vēl, ja jūs uzņemsiet sevī tikai šī dziednieka un nevis visu to pacientu negatīvo enerģiju, kurus viņš ir ārstējis pēdējā laikā.

Dievmāte

6. Netieši par dziednieka īstumu var spriest pēc divām lietām. Īsts dziednieks ārstē nevis jūsu ķermeni, bet ārstē jūsu dvēseli. Tas ir, viņš palīdz jums noskaidrot cēloņus, kas radījuši jūsu slimību. Viņš jums pateiks tos jūsu trūkumus, kas reāli bija par cēloni jūsu slimībai.

Dievmāte

7. Un otrs: tā kā dziedināšanas spējas ir Dieva dāvana, tad īsts dziednieks nekad neņems no jums naudu par izdziedināšanu. Viņš par velti saņēmis savas spējas un par velti arī atdod.

Dievmāte

8. Tomēr nekad neaizmirstiet, ka jums ir pienākums tā vai citādi atlīdzināt par jūsu saņemto izdziedināšanu.

Dievmāte 

9. Un vienmēr atcerieties, ka īstais dziednieks ir Dievs. Bet cilvēks tikai atdod sevi Augstāko Spēku rīcībā, lai īstenotu savu kalpošanu dzīvībai un atvieglotu cilvēku ciešanas. 

Dievmāte  

10. Šodien bija ļoti svarīga saruna par dziedināšanu. Un es domāju, ka katrs no jums gūs no šīs sarunas sev vajadzīgo labumu.

 Dievmāte

 

Lai slavēts Tēvs un Dēls, un Svētais Gars, un Dievišķā Māte,

tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

Tēva, Mātes, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! 

——————————————————————————————————-

* Rozārijs sastādīts, par pamatu ņemot diktātus:

 Viena jūsu Mīlestības un Līdzcietības vibrācija ir spējīga nodzēst elles uguni, kurā deg daudzas dvēseles uz šīs planētas
Iemīļotais Ilarions 2005. gads 10. aprīlis

Mācība par dziedināšanu Iemīļotais Jēzus 2005. gads 8. jūnijs

** Galvenais lasot Rozārijus, kā arī jebkuras lūgšanas, ir mūsu pilnīga uzticība Dieva Gribai un tā lūgšanu stāvokļa sasniegšana, kas ļauj mums aizmirst par sevi, izkust Dievā. Ja lūgšanas Mūsu Tēvs un Dievmāte traucē jūsu apziņai koncentrēties uz Dievu, izmantojiet to šo lūgšanu variantu, kurš ir vairāk pieņemams jūsu apziņai.

Tulkoja Lauma ĒrgleAvots: http://domatajs.lv/gariga-prakse-rozarijs-par-dziedinasanu/
Kategorija: Interesanti raksti | Pievienoja: Saulite (08.10.2013)
Skatījumu skaits: 1027 | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2362
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2018 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz