Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2013 » Marts » 13 » Nodoma un vēlmes likums
03:13
Nodoma un vēlmes likums
Katrā nodomā un vēlmē iebūvēts mehānisms, ar kura palīdzību to īstenot... visu iespēju valstībā gan nodomam, gan vēlmei ir savs bezgalīgais, organizējošais spēks.

Iesējot nodoma sēkliņu auglīgā augsnē, mēs paļaujamies uz to, ka šis organizējošais spēks darbosies mūsu labā.

Iesākumā bija vēlme- prātā izaudzēta sēkla. Gudrie, no sirds meditējot, atklāja, ka pastāv saikne starp esošo un neesošo.

(Radīšanas dziesma no Rigvēdas)


Piektais garīgais veiksmes likums ir nodoma un veiksmes likums. Šis likums balstās uz to, ka it visā, kas vien dabā pastāv, ir enerģija un informācija. Patiesībā daļiņu laukā nav nekā cita kā vien enerģija un informācija. Daļiņu lauks pats nav nekas cits kā vēl viens tīrās apziņas lauka un visu iespēju valstības nosaukums, un to ietekmē nodomi un vēlmes. Iedziļināsimies šī procesa detaļās.
Ja mēs paskatīsimies no kā sastāv zieds, varavīksne, zāles stiebrs vai cilvēka ķermenis, mēs atklāsim, ka tie ir veidoti no enerģijas un informācijas. Visums pēc savas būtības ir enerģijas un informācijas kustība. Vienīgais, ar ko tu atšķiries no koka, ir enerģijas un informācijas daudzums tavā ķermenī un kokā.
Raugoties no materiālā viedokļa, jūs abi sastāvat no vienām un tām pašām sastāvdaļām- lielākoties oglekļa, ūdeņraža, skābekļa, slāpekļa un citiem elementiem nelielās daļās. Visus šos elementus jūs varat nopirkt veikalā par pāris dolāriem. Tādēļ tava atšķirība no koka nav meklējama ogleklī, ūdeņradī vai skābeklī. Patiesībā jūs ar koku nemitīgi apmaināties ar oglekli un skābekli. Jūs viens no otra atšķiraties ar savu enerģiju un informāciju.


Dabas sistēmā mēs ar tevi esam privileģētā suga. Mums ir nervu sistēma, ar kuras palīdzību mēs spējam apzināties enerģijas un informācijas līmeni laukā, no kura radies mūsu fiziskais ķermenis. Šo lauku mēs uztveram subjektīvi- domu, jūtu, emociju, vēlmju, atmiņu, instinktu, dziņu un uzskatu veidā. Šo pašu lauku var uztvert arī objektīvi- kā savu fizisko ķermeni, un ar sava fiziskā ķermeņa palīdzību mēs šo lauku uztveram kā pasauli ap mums. Patiesībā tas ir viens un tas pats. Tādēļ gaišreģi, kas dzīvoja pirms mums, teica: "Es tas esmu, tu tas esi, viss ir tas, un nekā cita nav."
Tavs ķermenis nav atrauts no Visuma ķermeņa, jo mehāniskajam daļiņu līmenim nav raksturīgas izteiktas robežšķirtnes. Tu šajā daļiņu laukā esi kā viegls mājiens, vilnis, svārstība, pagrieziens, virpulis, vietējā mēroga nemiers. Lielais daļiņu lauks jeb Visums ir tava ķermeņa turpinājums.


Tā kā cilvēka nervu sistēma ļauj apzināties sava daļiņu lauka enerģiju un informāciju un tā kā cilvēka apziņas elastībai šīs apbrīnas vērtās nervu sistēmas dēļ nav robežu, tev dota iespēja apzināti mainīt informāciju, no kuras radies tavs fiziskais ķermenis. Tu pats vari apzināti mainīt savu ķermeņa informāciju un enerģiju un tādējādi ietekmēt sava ķermeņa turpinājuma- vides un visas pasaules- informāciju un enerģiju, un likt šīm izmaiņām rast savu izpausmi.
Apzināti kaut ko mainīt ir iespējams, pateicoties divām iedzimtām apziņas īpašībām- pateicoties uzmanībai un nodomiem. Uzmanība dod enerģiju, nodoms- maina. Viss, kam tu pievērsīsi uzmanību, tavā dzīvē ieņems aizvien lielāku vietu. Viss, kam tu vairs nepievērsīsi uzmanību, sāks balot un irt, līdz izzudīs pavisam. Savukārt nodoms izraisa enerģijas un informācijas izmaiņas. Nodoms pats rūpējas par to, lai kļūtu par realitāti.
Nodoma kvalitāte un uzmanības objekts uzskaņo bezgalīgi daudz notikumu vietā un laikā, kuru rezultātā rodas vēlamais rezultāts, bet ar nosacījumu, ka tiek ievēroti arī pārējie garīgie veiksmes likumi. Un tas var notikt tikai tāpēc, ka auglīgajā uzmanības augsnē iesētajai nodoma sēkliņai ir neierobežotas organizatoriskās spējas. Neierobežotas organizatoriskās spējas ir spēja vienlaicīgi organizēt bezgalīgi daudz notikumu šajā konkrētajā vietā un laikā. Katrā zāles stiebrā, katrā ābeles ziedā, katrā sava ķermeņa šūnā, visā, kas ir dzīvs, mēs varam saskatīt šī neierobežotā organizējošā spēka izpausmi.
Dabas izveidotajā sistēmā viss savā starpā ir saistīts. Murkšķis izlien no savas alas, un tev ir skaidrs, ka sācies pavasaris. Putni sāk lidot noteiktā virzienā, un tu zini, kāds gadalaiks ir iestājies. Daba ir simfonija. Un šīs simfonijas nemanāmais diriģents ir meklējams radīšanas augstākajā līmenī.

Cilvēka ķermenis ir tikai viens no šīs simfonijas piemēriem. Katra ķermeņa šūna ik sekundi veic aptuveni sešus triljonus darbību, un tajā pašā laikā tai jāzina, ko dara visas pārējās šūnas. Cilvēka ķermenis spēj vienlaicīgi muzicēt, apkarot mikrobus, radīt pēcnācējus, skaitīt dzeju un raudzīties zvaigznēs, jo lauks, kurā viss ir neierobežoti saistīts, ir daļa no cilvēka paša lauka.
Visapbrīnojamākā cilvēka nervu sistēmas īpašība ir tās spēja ar apzināta nodoma palīdzību vadīt šo neierobežoto organizējošo spēku. Cilvēka nodoms nav uz mūžiem iepīts nemainīgā enerģijas un informācijas tīklā. Tā elastība nezina robežu. Citiem vārdiem sakot, ja vien jūs nepārkāpjat kādu no dabas likumiem, nodomi ļauj jums pakļaut dabas likumus, lai jūs piepildītu savus sapņus un vēlmes.
Tu vari likt Visuma datoram ar tā neierobežoto organizējošo spēku darboties savā labā. Tu vari savu nodomu iefiltrēt augstākajā radīšanas līmenī, tādējādi aktivizējot lauku, kurā viss ir neierobežoti saistīts.
Nodoms bruģē ceļu, pa kuru bez piepūles, pretrunām un spontāni savu izpausmju meklējumos plūst neierobežoto iespēju. Tev tikai jāraugās, lai tavs nodoms nestu labumu cilvēcei. Ja tu dzīvo saskaņā ar septiņiem garīgajiem veiksmes likumiem, tas notiek pats no sevis.

Vēlmes patiesais spēks slēpjas nodomā. Nodoms pats par sevi ir ļoti spēcīgs un ietekmīgs, jo nodoms ir vēlme, kurai nav raksturīga orientācija uz rezultātu. Vēlme viena pati ir vāja un nespēcīga, jo vairumam cilvēku tā ir kaut kam pieķērusies. Nodoms ir visiem garīgajiem likumiem, bet jo īpaši septītajam garīgajam veiksmes likumam- nepieķeršanās likumam pakļāvusies vēlme.


Ja nodomu pavada nepieķeršanās, apziņa ir koncentrēta uz dzīvi šeit un tagad. Darbība, kas veikta ar tagadnes apziņu, ir ļoti iedarbīga. Tavs nodoms ir vērsts uz nākotni, bet uzmanība pievērsta tagadnei. Ja vien tava uzmanība ir pievērsta tagadnei, tavs nodoms atradīs izpausmi nākotnē, jo nākotne dzimst tagadnē.

 

Tev neatliek nekas cits kā pieņemt tagadni tādu, kāda tā ir. Pieņemt tagadni un domā par nākotni. Ar nodomu palīdzību, bet nepieķeroties rezultātam, tu vari veidot nākotni, bet tev nekādā gadījumā nevajadzētu pretoties tagadnei.


Pagātne, tagadne un nākotne ir apziņas īpašības. Pagātne ir atmiņas, nākotne- cerības, bet tagadne- apziņa. Tāpēc laiks nav nekas cits kā domas. Kā pagātne, tā nākotne dzimst iztēlē. Reāla un nemirstīga ir tikai apziņā sakņotā tagadne. Tā ir. Tā pastāv, un tajā slēpjas telpas, laika, gadījuma un enerģijas potenciāls. Tagadne ir mūžīgs iespēju lauks, kas izpaužas kā abstrakts spēks gaismas, siltuma, elektrības, magnētisma vai gravitātes veidā. Šo spēku nav nedz pagātnē, nedz nākotnē. Tie pastāv tikai tagadnē.


Šo spēku interpretācija ļauj mums izprast konkrētas parādības un formas. Atmiņas par abstraktā spēka interpretāciju rada pagātnes pieredzi, cerības, ko liekam uz šī spēka interpretāciju, veido nākotni. Un tās visas ir uzmanības un apziņas īpašības. Ja tās atbrīvo no pagātnes nastas, tagadnē notiekošā darbība kļūst par auglīgu augsni nākotnei.
Uz objektīvo tagadnes brīvību balstītais nodoms kalpo par katalizatoru, ar kura palīdzību var noteikt, vai notikumu, enerģijas, telpas un laika sajaukums ir proporcionāls un piemērots tam, lai radītu to, ko tu vēlies.
Ja tava apziņa ir koncentrēta uz dzīvi un šo brīdi, tad sairst un pazūd visi iedomātie šķēršļi, un vairāk nekā 90% no visiem šķēršļiem ir iedomāti. Atlikušos 5-10% šķēršļu ar mērķtiecīga nodoma palīdzību var pārvērst par iespējām.


Mērķtiecīgs nodoms ir nelokāmi uz mērķi centrēta uzmanība. Nodoms ir mērķtiecīgs tikai tad, ja tu tik mērķtiecīgi nenovērs savu uzmanību no iecerētā rezultāta, ka strikti atsakies ļaut jebkādiem šķēršļiem iztērēt vai izšķīdināt savu uzmanību. Tava apziņa ir pilnīgi izslēgusi jebkādus šķēršļus, un, kaut arī tu esi kaislīgi nodevies savam mērķim, tavs miers nav satricināms. Bet to var panākt tikai ar apziņas, kas nekam nav pieķērusies, un mērķtiecīga, koncentrēta nodoma apvienojumu.


Iemācies izmantot nodoma spēku, un tu varēsi radīt visu, ko vien vēlies. Protams, tu vari panākt vēlamo rezultātu arī pūloties un cenšoties, bet par to tev jāmaksā ar stresu, infarktiem un kompromisiem, kam pakļauta tavas imūnsistēmas darbība. Daudz vieglāk ir izpildīt piecus nodoma un vēlmes likuma nosacījumus. Pildot šos nosacījumus vēlmju piepildīšanai, nodoms gūst spēku.

 

Tātad:
1) Ieslīgsti tukšumā. Tas nozīmē, ka tev starp domām jāatrod klusums- tas tavas esības līmenis, kas ir tava patiesā būtība, un jāiekļūst tajā.
2) Kad esi atradis šo esības stāvokli, ļauj vaļu saviem nodomiem un vēlmēm. Šajā tukšumā nav domu, nav nodomu, bet, iznācis no tā un stāvot tukšumā un domu krustcelēs, radi nodomu. Ja tev ir vairāki mērķi, pieraksti tos, un paturi tos prātā, ieslīgstot tukšumā. Piemēram, ja tu vēlies, lai tev būtu veiksmīga karjera, ieslīgsti tukšumā ar nodomu veidot veiksmīgu karjeru, un šis nodoms tevi tur gaidīs īsa apziņas uzplaiksnījuma veidā. Ļauj šajā laukā vaļu savām vēlmēm un nodomiem un tu būsi tos iedēstījis auglīgajā visu iespēju augsnē un varēsi gaidīt, kad, pienākot īstajam brīdim, tie sazels un izplauks. Tev nevajag izkašņāt šīs sēkliņas no augsnes, lai pārliecinātos, vai tās tiešām aug, vai arī priekšlaicīgi pieķerties to augļiem. Viss, kas tev jādara, ir jāiesēj tās.
3) Meklē atskaites punktus sevī. Tas nozīmē savas patiesās esības apzināšanos. Tas nozīmē sava gara un saiknes ar visu iespēju valstību apzināšanos. Tas nozīmē arī neskatīties uz sevi ar pasaules acīm, neļaut citu viedokļiem un kritikai sevi ietekmēt. Labs veids, kā pastāvīgi meklēt atskaites punktus tikai un vienīgi sevī, ir turēt savas vēlmes pie sevis. Nestāsti par tām cilvēkiem, kuriem nav tādu pašu vēlmju kā tev un kuri nav ar tevi cieši saistīti.
4) Nepieķeries rezultātam. Tas nozīmē atsacīšanos no stūrgalvīgas pieķeršanās kādam noteiktam rezultātam un vadīt dienas viedā neziņā. Tas nozīmē baudīt katru savas dzīves ceļojuma brīdi arī tad, ja rezultāts nav zināms.
5) Ļauj, lai Visums tiek galā ar niansēm. Tiklīdz tavi nodomi un vēlmes ir iesēti minētajā tukšuma telpā, tām piemīt bezgalīgais organizējošais spēks. Ļauj, lai šis spēks tiek galā ar niansēm tavā vietā.

Neaizmirsti, ka tava patiesā būtība sastāv no tīra gara. Lai ietu kur iedams, ņem līdzi apziņu, ka tava būtība sastāv no gara, ļauj vaļu savām vēlmēm, un neaizmirsti, ka par sīkumiem parūpēsies Visums.

Nodoma un vēlmes likuma īstenošana


Es īstenošu nodoma un vēlmes likumu, apņemoties, ka:
1) Es izveidošu savu vēlmju sarakstu. Es vienmēr ņemšu šo sarakstu sev līdzi. Pirms nodoties klusumam un meditācijai, es ieskatīšos savu vēlmju sarakstā. Es ieskatīšos tajā katru vakaru pirms gulētiešanas. No rīta pamodies, es pārlasīšu šo sarakstu.
2) Es ļaušu vaļu šajā sarakstā iekļautajām vēlmēm un uzticēšu tās radīšanas klēpim, paļaujoties uz to, ka pat tad, kad man it kā neveicas, viss notiek tā, kā tam jānotiek, un ka Visuma plānā man paredzētas shēmas, kas ir daudz labākas par tām, kuras pats sev esmu izplānojis.
3) Es atgādināšu sev, ka man jārīkojas, domājot par šo brīdi. Es neļaušu šķēršļiem patērēt un izšķīdināt savu tagadnei pievērsto uzmanību. Es pieņemšu tagadni tādu, kāda tā ir, bet nākotnei veltīšu savus labākos nodomus un dziļākās vēlmes.

Kategorija: Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" | Skatījumu skaits: 2078 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Marts 2013  »
PrOTCPkSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz