Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2012 » Jūlijs » 27 » 8. nodaļa KĀ ĪSTENOT SAVUS MĒRĶUS
02:05
8. nodaļa KĀ ĪSTENOT SAVUS MĒRĶUS
Neveiksmes parasti izskaidrojamas ar diviem pamatcēloņiem: paļāvības trūkumu un pārāk lielu sasprindzinājumu. Daudzos ga­dījumos neizpratne par zemapziņas būtību un darbību traucē pa­nākt to, ka lūgšana tiek uzklausīta. Taču līdz ar labām zināšanām par zemapziņas funkcionēšanas veidu rodas arī droša paļāvība. Allaž atcerieties: tiklīdz jūsu zemapziņa pieņem kādu ideju, tā tūlīt tiecas to īstenot. Tā izmanto savus neizsmeļamos palīglīdzekļus un darbojas atbilstoši savai būtībai. Taču gara un dvēseles likums iz­paužas vienādi gan attiecībā uz labām, gan sliktām domām. Tik­līdz jūs šo vareno instrumentu izmantojat nepareizi, tas ir, ne­gatīvi, tam ir arī negatīvas sekas. Vēršot to pozitīvā virzienā, jūs varat iegūt padomu un dvēseles mieru un atbrīvoties no visām ciešanām.
Pozitīva domāšana neizbēgami aizved pie mērķa. No šī fakta izriet vienkāršs secinājums, ka, līdzko jūsu zemapziņa ir pieņē­musi vēlamo priekšstatu, nekādas neveiksmes vairs nav iespēja­mas. Jums vienīgi jāiztēlojas savas idejas vai vēlēšanās kā jau no­ticis fakts, un jūsu gars gādās par pārējo. Tātad paļāvīgā ticībā uzticiet savu problēmu zemapziņai, un tā atradīs vislabāko risi­nājumu.
Piespiedu garīgai piepūlei, ja gribat ko panākt, nekad nebūs rezultātu. Zemapziņa reaģē vienīgi uz stingru un ticības pilnu apziņas pārliecību. Neveiksmes var izskaidrot, piemēram, arī ar tādām vispārīgām piezīmēm: "Ar katru dienu mans stāvoklis kļūst arvien sliktāks!" — "Es nekad neatradīšu izeju!" — "Es stāvu neatrisināmas problēmas priekšā!" — "Tas ir bezcerīgi!" — "Es nezinu, ko lai daru!" — "Esmu galīgi apjucis!" Šādi formulējumi nekādā ziņā nav piemēroti zemapziņas spēku atmodināšanai. Jūs mīņājaties uz vietas un netiekat ne soli uz priekšu savu mērķu realizēšanā.
Ja jūs taksometra vadītājam piecu minūšu laikā nosauksiet pusduci vietu, kur gribat nokļūt, tad apjukušais vadītājs droši vien vispār atteiksies jūs kaut kur vest. Ja jūs uzticaties savai zemap­ziņai, tad spēkā ir tas pats izturēšanās princips. Vispirms ir jābūt pilnīgi skaidrai idejai vai noteiktam priekšstatam. Turklāt jums nedrīkst būt arī ne mazāko šaubu par to, ka nav nekādas citas ize­jas vai izārstēšanās iespējas. Vienīgi jūsu zemapziņas bezgalīgā gudrība zina atrisinājumu.

Atslābināšanās ir panākumu atslēga
Kāds mājas īpašnieks reiz apkures iekārtas mehāniķim jautājis, kāpēc viņš par apkures katla remontu pieprasījis 200 dolāru, kaut gan esot apmainījis tikai vienu skrūvi, kas nekādā ziņā nevarot maksāt vairāk par 5 centiem. Mehāniķis atbildējis: "Nu, par to skrūvi es arī ierēķināju tikai 5 centus. Pārējie 199,5 dolāri ir par to, ka es zinu, kur to likt."
Arī jūsu zemapziņu var salīdzināt ar prasmīgu mehāniķi, kam ir zināmi visi līdzekļi un iespējas, lai atjaunotu jūsu veselību un nokārtotu jūsu problēmas. Pieprasiet veselību — un zemapziņa par to parūpēsies. Taču nedrīkst aizmirst, ka atslābināšanās ir pa­nākumu atslēga. Neizšķiediet veltīgi laiku, domājot par to, kādā veidā piepildīsies jūsu vēlme, bet raugieties uz to tā — vienalga, vai runa ir par veselību, finansiālo stāvokli vai darba vietu —, it kā tā pašlaik jau realizētos. Vai jūs vēl atceraties to svētlaimīgo atbrīvotības sajūtu, kāda rodas pēc izveseļošanās no smagas sli­mības? Tieši tāda laimes izjūta ir ikvienas neapzinātas reakcijas kritērijs. Jums sava vēlme jānoliek pie tās piepildījuma sliekšņa un jāizjūt.

Nekādas pretestības nav
Jūsu zemapziņas darbības sākšanos nevar apturēt nekāda pre­testība, tāpēc jāizvairās no jebkādas piespiedu garīgas piepūles, jo tā ir lieka, un jāpaļaujas uz savu iztēles spēju. Pietiek ar to, ka iedomājas ilgoto notikumu vai vēlamo stāvokli. Iespējams, ka jūsu saprāts sacelsies pret šādu nostāju, bet lai tas jūs nemulsina! Saglabājiet naivu un bērnišķīgu ticību, kas dara brīnumus! Iz­tēlojieties sevi kā jau atbrīvojušos no attiecīgās problēmas vai ciešanām. Iejūtieties tajā laimīgajā stāvoklī, kāds rodas pēc vis­skaistākās vēlmes piepildīšanās. Izvairieties no apkārtceļiem, no visiem "ja" un "bet". Taisnākais un vienkāršākais ceļš vienmēr ir tas labākais.

Ievirzītas fantāzijas brīnumainais spēks
Lai izraisītu vēlamo zemapzināto reakciju, īpaši piemērota ir ievirzītās vai zinātniski vadītās fantāzijas metode. Kā jau daudz­kārt norādīts, zemapziņas spēki rada ķermeni un pārrauga visu vitāli svarīgo funkciju norisi.
Bībelē ir teikts: "Par ko jūs ticēdams lūdzat, tas jums tiks dots." Bet ticēt nozīmē kādu noteiktu faktu vai vēlamo stāvokli uzska­tīt par patiesu un realizējušos. Ja kādam izdodas šādā nozīmē ticīgi domāt un rīkoties, tad tā lūgšanas arī tiks uzklausītas.

Sekmīgas lūgšanas trīs sastāvdaļas
Parasti vēlamo mērķi palīdz sasniegt šāda metode.
1. Apsveriet savu problēmu no visām pusēm!
2.  Uzdodiet savai zemapziņai atrast vienīgi tai zināmo vis­labāko atrisinājumu!
3.  Esiet pārliecināti, ka jūsu vēlēšanās tiks realizēta pēc iespējas ātri un labi!
Nevājiniet savas lūgšanas spēku, sacīdami, piemēram: "Es gri­bētu izdziedināties!" — vai: "Cerams, ka izeja atradīsies!" Jūsu drošajai paļāvībai jābūt skaidrai kā pavēlei. Jums ir tiesības uz iekšēju un ārēju harmoniju, miesas un dvēseles veselību. Jums tikai pēc tā jāpasniedz roka. Ļaujiet sevī ieplūst zemapziņas apskaid­rojošajam un dziedinošajam spēkam, un jūs pārliecināsieties par tā efektivitāti. Kad šis punkts ir sasniegts, atslēdzieties un atslābinie­ties. Nestāviet pats sev ceļā! Jo vairāk jūs atslābināsieties un pa­ļāvīgāks jutīsieties, jo vieglāk būs ietekmēt zemapziņu, un tādējādi jūs ļausiet savu domu kinētiskajai enerģijai gūt vēlamos rezultātus.

Pretējās iedarbības likums, un kāpēc notiek vēlamā pretstats
Kuē, slavenais franču psihologs, kurš apmēram pirms 40 gadiem apmeklēja Ameriku, pretējās iedarbības likumu definēja šādi: "Ja jūsu vēlmes ir pretrunā ar jūsu fantāzijas ainām, tad pēdē­jās allaž izrādīsies stiprākas."
Ja, piemēram, jums liktu noiet pa dēli, kas nolikts uz zemes, jūs to nekavējoties izdarītu.
Bet, ja tas pats dēlis 10 metru augstumā būtu pārlikts pāri di­viem mūriem, vai arī tad jūs tikpat droši ietu pa to?
Jūsu vēlmei noiet pa dēli pretī darbotos baiļpilna iztēles aina, ka jūs varat nokrist. Pašinducētās bailes, bez šaubām, ņemtu virsroku. Vēlēšanās, griba vai mēģinājums izturēt drosmes pār­baudi pārvērstos savā pretstatā, un jūsu jau radušās bailes no neveiksmes to vēl pastiprinātu.
Jebkura piespiedu garīga piepūle jau ir nolemta neveiksmei, tā pat rada pretstatu tam, ko bija gribējusi panākt. Garu pārvalda pašsuģestētā bezpalīdzības sajūta. Bet, tā kā zemapziņu allaž vada attiecīgā dominējošā ideja, tad pretrunīgu priekšstatu gadījumā lēmums tiks pieņemts par labu spēcīgākajam. Tātad, jo mazāks būs enerģijas patēriņš, jo labāk.
Kad jūs sakāt: "Es vēlētos izveseļoties, bet tas nav iespējams!" — "Es cenšos, cik vien spēka!" — "Ikviena lūgšana man sagādā lielas pūles!" — "Es lieku lietā visu savu gribasspēku!" — tad jūsu galvenā kļūda ir tieši šī apzinātā piepūle. Nekad neuzspiediet sa­vai zemapziņai vēlamo priekšstatu vienīgi ar gribasspēku. Šādi centieni tik tiešām jau no paša sākuma ir lemti neveiksmei.
Atcerieties kaut vai šādu plaši izplatītu parādību: tiklīdz stu­dents izlasa eksāmena biļetes pirmo jautājumu, viņam šķiet, ka viss iemācītais pēkšņi ir izgaisis no atmiņas. Studentam galvā ir briesmīgs tukšums, un viņš nespēj atcerēties kaut vai vienu sva­rīgu faktu. Jo vairāk viņš, zobus griezdams, sasprindzina savu gri­basspēku, jo mazāk spēj kaut ko atcerēties. Taču, tiklīdz students ir izgājis no eksaminācijas zāles un garīgi atslābinājies, atmiņa, kā par izsmieklu, atgriežas, un viņš visu atceras. Šajā gadījumā — tāpat kā daudzos līdzīgos — atmiņas zuduma cēlonis ir izmisīga piepūle. Šis piemērs īpaši labi izskaidro pretējās darbības likumu.

Jānovērš pretruna starp vēlmi un fantāziju
Tas, kurš domā, ka būs jālieto spēks, jau no paša sākuma rēķi­nās ar iespējamo pretestību. Taču, tiklīdz jūs pilnīgi koncentrējaties kādas problēmas atrisināšanai, jūsu uzmanība pati no sevis novēršas no šķēršļiem.
Mateja evaņģēlijā varam lasīt šādus vārdus: "Atkal es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans Debesu Tēvs to tiem dos." (18., 19.) Par ko gan citu šeit ir runa, ja ne par harmonisku vienošanos, respektīvi, saskaņu, attiecībā uz kādu ideju, vēlmi vai garīgu priekšstatu? Tiklīdz starp apziņu un zemapziņu vairs nebūs pretrunu, jūsu lūgšana tiks uz­klausīta. Apziņu un zemapziņu var interpretēt arī kā jūs un jūsu vēlme, jūsu doma un jūsu izjūta, jūsu vēlme un jūsu fantāzija.
No jebkura varbūtēja konflikta starp vēlmēm un fantāziju jūs varat izvairīties, ieslīgstot miegam līdzīgā stāvoklī, jo tad apzināta piepūle nav iespējama. Miega un transa stāvoklī apziņas darbība ir visvājākā. Tāpēc brīži pirms aizmigšanas un pēc pamošanās ir vis­labāk piemēroti zemapziņas efektīvai ietekmēšanai. Tādā stāvoklī parastās negatīvās domas, kas spēj mazināt vēlmes spēku, gandrīz nekad neuzmācas. Tiklīdz jūs saskaņā ar savu fantāziju radīsiet sev priecīga satraukuma noskaņu, kādā notiks jūsu vēlmes pie­pildīšanās, zemapziņa sāks to realizēt.
Ļoti daudzi cilvēki atrisina visas savas problēmas un grūtības ar zinātniski ievirzītas fantāzijas palīdzību, nešaubīgi zinādami un ticēdami, ka visam, ko vien viņi izjūt un iztēlojas kā realitāti, noteikti ir jānotiek.
Nākamais piemērs parādīs, kā pārvarēt pretrunu starp vēlmi un priekšstatu. Kāda mana paziņa vēlējās, lai tiesas process tiktu izbeigts mierīgā ceļā, taču viņas fantāzija pastāvīgi radīja dažādus negatīvus priekšstatus par neveiksmi, zaudējumiem un naba­dzību. Tā bija sarežģīta juridiska rakstura problēma, kuras atri­sinājums tika atlikts no dienas dienā, tā ka šai lietai gals nebija paredzams.
Paklausot manam ieteikumam, šī sieviete katru vakaru pirms aizmigšanas iegrima transa stāvoklī un centās pēc iespējas dzīvāk iztēloties to prieku un atvieglojumu, ko viņa sajustu, ja prāva beigtos laimīgi. Viņa zināja, ka iztēles ainai ir jāsaskan ar vēlē­šanos. Katru vakaru pirms aizmigšanas mana paziņa iztēlojās sevi spraigi sarunājamies ar savu advokātu. Viņa advokātam uzdeva jautājumus, un viņš uz tiem atbildēja. Un katru reizi sieviete iztēlē viņam lika pateikt šādus vārdus: "Šajā lietā tika atrasts abas puses apmierinošs atrisinājums, un to varēja nokārtot miera ceļā, pusēm savstarpēji vienojoties." Kad manai paziņai pa dienu atkal uzmā­cās vecās bailes, viņa tūlīt iedomājās šo ainu, un drīz vien advo­kāta balss, smaida un žestu iztēlošanās viņai vairs nesagādāja ne­kādas grūtības. To visu mana paziņa iztēlē skatīja tik bieži, līdz tas neizdzēšami iespiedās viņas garā un fantāzijā. Un patiešām — pēc dažām nedēļām piezvanīja viņas advokāts un sieviete uzzināja, ka viņas subjektīvais priekšstats ir realizējies.
Šajā vietā der atcerēties vārdus: "Lai tev patīk manas mutes va­loda un manas sirds domas. Tavā priekšā, ak, Kungs, mans patvērums un mans pestītājs!" (Psalms 19., 15.) Jūsu domām un jūtām ir "jāpatīk", un jūsu zemapziņas spēks un gudrība var jūs atbrīvot no slimības, nebrīves un ciešanām.

Kopsavilkums
1.  Jebkura gribas piepūle ir sekas bailēm, kas stāv ceļā vēlama­jam atrisinājumam. Necentieties neko panākt ar varu!
2.  Tiklīdz jūs būsiet garīgi atslābinājies un pārliecināts par kā­das domas patiesumu, jūsu zemapziņa sāks to realizēt.
3.  Domājot un plānojot neņemiet vērā ierastās realizēšanas me­todes. Vienmēr atcerieties: katrai problēmai allaž ir atrisinājums.
4.   Nepievērsiet pārāk lielu uzmanību tam, vai jūsu sirdsdar­bība ir pareiza, vai ieelpa un izelpa ir pietiekami dziļa un vai pā­rējo organisma funkciju norise ir normāla. Paļaujieties vienīgi uz savu zemapziņu un paziņojiet pats sev priecīgo vēsti, ka jūsos iz­paužas Dieva griba.
5.   Tas, kurš jūtas vesels, tāds arī kļūs; tas, kurš jūtas bagāts, kļūs bagāts. Kā jūs jūtaties?
6.  Jūsu spēcīgākais trumpis ir fantāzija. Iztēlojieties tikai visu labo un skaisto. Jūs pats un jūsu liktenis ir identisks jūsu domām un iztēles ainām.
7.   Cilvēkam atrodoties miegam līdzīgā stāvoklī, starp apziņu un zemapziņu nav nekādu konfliktu. Katru vakaru tieši pirms aiz­migšanas priecīgā noskaņojumā iztēlojieties savas vēlmes pie­pildīšanos. Guļot izbaudiet mieru un pamostoties — prieku.
Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 1903 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Jūlijs 2012  »
PrOTCPkSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 2
Viesi: 2
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz