Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2012 » Jūnijs » 24 » 6. nodaļa GARĪGĀ TERAPIJA PRAKSĒ
01:48
6. nodaļa GARĪGĀ TERAPIJA PRAKSĒ

Jebkuras specialitātes inženieris pārvalda tilta celšanas vai mašīnas izgatavošanas tehniku un metodes. Gluži tāpat arī jūsu gara rīcībā ir noteikta tehnika, ar kuras palīdzību tas uzrauga jūsu dzīvi un virza to noteiktā gultnē. Tieši prasmei pārvaldīt nepieciešamo tehniku un metodes ir izšķiroša nozīme. Inženierim, kuram uzticēja Zelta vārtu būvi, bija izcilas zināšanas. Turklāt viņš skaidri spēja iztēloties šo tiltu, kas tik drošs slejas no viena krasta līdz otram. Izmantodams zinātniski pamatotas un pārbaudītas metodes, viņš uzcēla tiltu, pa kuru mēs varam šķērsot Sanfrancisko līci. Ja gribat, lai jūsu lūgšana tiktu uzklausīta, arī lūdzot ir jāievēro attiecīgi nosacījumi. Turklāt runa ir par noteiktu, zinātniski pamatotu norisi. Mūsu pasaulē, kas balstās uz likumiem un kārtību, nekas nenotiek nejauši. Nākamajās lappusēs jūs iepazīsieties ar dažām praktiskām metodēm, kas bagātinās un pilnveidos jūsu gara un dvēseles dzīvi. Lūgšanas nedrīkst palikt lidināmies gaisā kā balons, tām jāsasniedz mērķis — jāietekmē jūsu dzīve vēlamajā virzienā. Precīza lūgšanas analīze atklāj pārsteidzoši daudz iespējamo paņēmienu un metožu. Tīri formālās un rituālās lūgšanas, kas ir neatņemama dievkalpojuma sastāvdaļa, mēs šeit neaplūkosim — tās ir kolektīvas lūgšanas. Šajā grāmatā pievērsīsimies vienīgi personiskajai lūgšanai, jo ar to ikdienas dzīvē var palīdzēt sev un citiem.

Lūgšanā mēs formulējam uz kādu noteiktu mērķi vērstu domu vai vēlēšanos. Lūdzējs izsaka savas sirds viskvēlākās ilgas. Vēl vairāk — vēlēšanās un lūgšana ir viens un tas pats. Savas svarīgākās vajadzības un steidzamākās vēlmes jūs izpaužat lūgšanas veidā. "Svētīgi ir tie izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti." Tā ir patiesa lūgšana: cilvēka izsalkums un slāpes pēc miera, harmonijas, labas veselības, prieka un visām pārējām dzīves svētībām.

 Zemapziņas abstraktas ietekmēšanas metode

 Šīs metodes būtība ir tāda, ka zemapziņa tiek pamudināta uztvert apziņas izteiktās vēlmes. Abstraktā ietekmēšana vislabāk noris transam līdzīgā stāvoklī. Jūsu gara dziļākajiem slāņiem piemīt neizmērojama gudrība un spēks. Tātad mierīgi pārdomājiet savu vēlēšanos un esiet pārliecināts, ka tā drīz vien piepildīsies. Dariet, kā darīja tā mazā meitene, kurai bija stiprs klepus un sāpēja kakls. Viņa pārliecinoši daudz reižu atkārtoja: "Mana saaukstēšanās jau pāriet. Mana saaukstēšanās jau pāriet…" Pēc stundas šīs slimības simptomi patiešām bija izzuduši. Izmantojiet šo metodi ar tādu pašu nesatricināmu, bērnišķīgu paļāvību.

 Zemapziņa uztver jebkuru skaidri izveidotu plānu

Ja jūs, piemēram, gribētu sev vai savai ģimenei celt māju, tad līdz pēdējam sīkumam izstrādātu plānu un rūpīgi raudzītos, lai celtnieki to precīzi ievēro. Jūs pievērstu uzmanību arī celtniecības materiālam — gādātu, lai būvei tiek izmantots tikai sauss koks un kvalitatīvs metāls, proti, augstvērtīgi materiāli. Bet kā tad ir ar jūsu plāniem par laimīgu un pārticīgu dzīvi? Visi jūsu dzīves apstākļi un notikumi, itin viss ir atkarīgs no garīgo būvakmeņu kvalitātes, ar kuriem iekārtojat sava gara mītni.

Ja jūsu plānu ir izkropļojušas bailes un raizes un jūs pats esat nomākts, šaubu pilns un cinisks, tad arī jūsu garu iezīmēs rūpesti, sasprindzinājums, bailes, visādu veidu ierobežojumi.

Ikvienam nomoda mirklim, ko veltāt sava gara un būtības veidošanai, ir fundamentāla un tālejoša nozīme. Tikai iedomāts vārds ir neredzams un nedzirdams — vēl mazāk tas eksistē īstenībā. Jūs nemitīgi nodarbojaties ar sava gara "mājvietas" celšanu no savu domu un iztēles ainu materiāla. Katru stundu, katru sekundi jūs varat izmantot, lai uz jūsu domu, ideju un pārliecības pamata, kas secīgi parādās tikai uz jūsu gara skatuves, veidotu veselīgu, panākumu un laimes pārpilnu dzīvi. Sava gara darbnīcā jūs radāt savu personību un tās identitāti šīszemes esamības līmenī.

Pārdomājiet jaunu plānu. Klusībā realizējiet to, savas domas pievērsdami mieram, priekam, harmonijai un noskaņodamies uz visu labo un cildeno. Gara acīm pievēršoties šīm cēlajām lietām un uztverot tās kā savu īpašumu, jūs rosināsiet zemapziņu pieņemt jauno plānu un radīsiet pamatu savu sapņu īstenošanai.

 Pareizas lūgšanas zinātne un māksla

 Vārds "zinātne" šeit tiek lietot zināšanu nozīmē, proti, kā vienota sistēma, kas faktus saprātīgi apvieno un sistematizē. Tātad virsrakstā minēto "pareizas lūgšanas zinātni un mākslu" mēs iztirzāsim kā procesu un tehniku, ar kuras palīdzību ne tikai jūs, bet ikviens ticīgs cilvēks var pierādīt dzīves pamatlikuma patieso eksistenci un izmantot to savā un citu labā. Savukārt ar vārdu "māksla" mēs saprotam jūsu izvēlēto metodi, kas balstās uz zemapziņas radošā spēka zinātnisku izpratni un tās reakciju uz iztēles ainām un domām.

"Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts." (Mateja evaņģ. 7., 7.)

Šie vārdi dod cerību, ka visas jūsu vēlēšanās piepildīsies. Uz jūsu klauvēšanu durvis atvērsies, un jūs atradīsiet to, ko meklējat. Šie Bībeles vārdi nepieļauj nekādas šaubas par skaidru garīgo un dvēselisko likumu eksistenci. Zemapziņas visgudrība vienmēr un tieši reaģēs uz jūsu apzināto domāšanu. Tam, kurš lūdz maizi, netiks iedots akmens. Taču uzklausīta tiks vienīgi tā lūgšana, kas nāk no ticīgas sirds. Gara ceļš ved no domām uz objektu. Tātad, ja nav jau esošas iztēles ainas, tad gara darbības izvēršanās nav iespējama, jo tam netiek norādīts nedz virziens, nedz mērķis. Jūsu lūgšanas — tā, kā mēs zinām, ir garīga darbība — objektam jau ir jāeksistē kā iztēles ainai, jo pretējā gadījumā zemapziņa jūsu vēlmi nevar nedz uztvert, nedz arī radoši realizēt. Tātad jūsu garam ir jāatrodas ne ar ko neierobežojamas un neietekmējamas ticības un labprātīgas atdošanās stāvoklī.

Šai garīgajai pieejai jābūt apvienotai ar iekšēja prieka un miera izjūtu, kas izriet no drošas pārliecības par vēlamajiem panākumiem. Tātad pareizas lūgšanas zinātne un māksla balstās uz obligātu priekšnosacījumu, proti, nepieciešama skaidra izpratne un nešaubīga ticība, ka apzinātais domāšanas process zemapziņā izraisīs atbilstošu reakciju un ka zemapziņai piemīt neizmērojama visgudrība un visspēcība. Ja stingri ievērosiet šo metodi, jūsu lūgšanas tiks uzklausītas.

 Iztēles tehnika

 Visvienkāršākais veids, kā atcerēties kādu domu, ir to iztēloties un gara acīm uztvert tik dzīvi, it kā attiecīgais objekts patiešām stāvētu jūsu priekšā. Acis kā redzes orgāns atpazīst vienīgi to, kas eksistē reālajā pasaulē. Gara acis savukārt spēj ieskatīties neredzamajās sfērās. Ikviena jūsu fantāzijas aina veido jūsu sapņu materiālu un pierāda neredzamā eksistenci. Jūsu fantāzijas augļi ir tikpat reāli, kā ikviena jūsu ķermeņa daļa. Idejas un domas reāli eksistē un kādu dienu pieņems savu apveidu fiziskajā pasaulē, ja vien jūs cieši pieturēsieties pie attiecīgās iztēles ainas.

Domāšanas process uz cilvēka garu atstāj iespaidus, kas pieņem noteiktu formu un ienāk viņa dzīvē kā notikums.

Būvuzņēmējam ir skaidrs priekšstats par savu sapņu māju; vēl pirms pirmā lāpstas dūriena viņš to redz savā priekšā jau pabeigtu. Viņa fantāzijas ainas un domāšanas process kļūst it kā par ēkas veidni. Ar zīmuļa palīdzību viņa idejas kļūst redzamas. Būvuzņēmējs sagādā nepieciešamos materiālus, strādnieki ceļ māju, un tad tā jau ir gatava — uzcelta pilnīgi atbilstoši būvuzņēmēja un arhitekta priekšstatam.

 

Iztēles tehniku es īpaši labprāt pielietoju pirms publiskiem priekšlasījumiem. Es nomierinu pārāk satraukto domu plūdumu, lai zemapziņai netraucēti pārraidītu vēlamās iztēles ainas un priekšstatus. Pēc tam iztēlojos klausītāju zāli, kas līdz pēdējai vietai ir pilna ar vīriešiem un sievietēm — un visus ir apskaidrojis un pārņēmis tiem piemītošais dziedinošais spēks. Es tos redzu savā acu priekšā — atbrīvotus no visām ciešanām un laimē starojošus.

Kad šo ainu visos sīkumos esmu iztēlojies, es to neizlaižu no acīm un garā dzirdu laimīgus izsaucienus, piemēram: "Es esmu izdziedināts!" — "Es jūtos lieliski!" — "Es pēkšņi izveseļojos!" — "Esmu pilnīgi pārvērties!" Šādām iztēles ainām es nododos apmēram desmit minūtes, nešaubīgi zinādams un cieši pārliecināts, ka manu klausītāju sirdi un ķermeni piepilda mīlestība, laba veselība un harmonija. Šāds apziņas stāvoklis sasniedz tādu realitātes pakāpi, ka man šķiet: es patiešām dzirdu daudzas balsis, kas cildina negaidīti dāvāto laimi un veselību. Beidzot es ļauju šai ainai pamazām izbālēt un dodos uz runātāja pulti. Gandrīz pēc katra priekšlasījuma vairāki klausītāji, laimē starodami, apgalvo, ka viņu lūgšanas esot uzklausītas.

 Filmas metode

 Viljams Džeimss, amerikāņu psiholoģijas pamatlicējs, vairākkārt ir norādījis, ka zemapziņa realizē ikvienu iztēles ainu, kas balstās uz nešaubīgu ticību. "Dari tā, it kā Es jau tur būtu, un Es tur būšu."

Pirms dažiem gadiem es ar saviem priekšlasījumiem izbraukāju vairākas Vidējo Rietumu pavalstis. Bieži vien man radās vēlme pēc mājvietas centrā, no kuras ātrāk varētu nokļūt pie tiem, kam vajadzīga mana palīdzība. Mērodams lielos attālumus, es visu laiku par to domāju. Kādu vakaru Spokanā, Vašingtonas pavalstī, es atgriezos savā viesnīcas istabā, atslābinājos, izslēdzu visas apzinātās domas un pilnīgi pasīvā stāvoklī iztēlojos, ka stāvu klausītāju priekšā un uzrunāju tos šādiem vārdiem: "Es ļoti priecājos, ka esmu šeit. Vēlmi pēc šādas ideālas izdevības es izteicu savās lūgšanās." Šķietamie klausītāji manu gara acu priekšā nostājās tik spilgti, it kā tie tiešām būtu reāli. Pats sevi redzēju kā galvenās lomas tēlotāju ireālā filmā, un mani caurstrāvoja pārliecība, ka manas fantāzijas ainas tiks pārraidītas zemapziņai, kas tās atbilstoši savai būtībai realizēs. Kad es nākamajā dienā pamodos, sajutu bezgalīgu mieru un apmierinājumu. Pēc dažām dienām saņēmu telegrammu, kurā bija izteikts lūgums pārņemt kādas organizācijas vadību Vidējos Rietumos. Šo ilgi gaidīto izdevību vairākus gadus nodoties gan ienesīgai, gan patīkamai nodarbei es uzņēmu ar prieku.

Šeit aprakstītā metode guva lielu piekrišanu un tika nosaukta par "filmas metodi". Sakarā ar saviem iknedēļas priekšlasījumiem un radio pārraidēm es saņēmu ļoti daudz vēstuļu, kas man vēstīja par šīs metodes neparastajiem panākumiem, pārdodot nekustamo īpašumu. Tāpēc es visiem tiem, kuri grib pārdot nekustamo īpašumu, iesaku vispirms noskaidrot, vai pieprasītā cena ir saprātīga. Pēc tam jums sevī jārada nešaubīga ticība, ka visgudrība atvedīs pie jums pircēju, kas jau sen ir ilgojies tieši pēc tādas mājas vai zemes īpašuma un, to iegūdams, jutīsies priecīgs. Nākamais solis — fiziski un garīgi pilnīgi atslābināties un iegrimt it kā pusmiegā, kur visas apzinātās tieksmes tiek ierobežotas līdz minimumam. Šādā pusmiega stāvoklī jāsāk darboties fantāzijai. Jums jāiztēlojas, ka priecīgs turat rokā no pircēja saņemto naudu un no visas sirds pateicaties par šo izdevīgo darījumu, — cik vien iespējams intensīvi jāiejūtas šajā lomā un spilgti jāiztēlojas vēlmes piepildīšanās. Sevišķi piemērotas ir pēdējās minūtes pirms aizmigšanas. Jūsu iztēles ainai jābūt tik pārliecinošai, it kā tā būtu patiesība, jo tikai tad zemapziņa šo priekšstatu pieņems un realizēs.

 Boduena metode

 Šarls Boduēns bija profesors Ruso institūtā Francijā. Viņš bija izcils psihoterapeits un vadīja Nansī Jaunās terapeitiskās skolas Zinātnisko nodaļu. Boduēns jau 1910. gadā mācīja, ka zemapziņu visvieglāk var ietekmēt, cilvēkam atrodoties pusmiega stāvoklī, kad jebkura apzināta piepūle tiek samazināta līdz minimumam. Ja viņš atrodas šādā pilnīgi pasīvā stāvoklī, tad, garīgi koncentrējoties, iedveš zemapziņai vēlamo priekšstatu. Savu metodi Boduēns definēja šādi: "Visvienkāršākais un efektīvākais veids, kā zemapziņai suģestēt vēlamo rezultātu, ir to koncentrēt īsā, viegli iegaumējamā teikumā, kas tad — gluži kā miega dziesmiņa — nemitīgi jāatkārto."

Pirms dažiem gadiem kāda jauna dāma Losandželosā piedalījās ilgstošā mantojuma prāvā. Laulātais draugs viņai bija atstājis visu savu īpašumu, taču viņa dēli un meitas no pirmās laulības visiem līdzekļiem centās panākt, lai testaments tiktu pasludināts par spēkā neesošu. Tāda bija situācija, kad jaunā dāma padzirdēja par Boduēna metodi. Saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem viņa apsēdās ērtā krēslā, fiziski un garīgi atslābinājās, iegrima pusmiegā un savas vēlmes būtību koncentrēja šādā viegli iegaumējamā teikumā: "Dieva griba radīs kārtību." Ar to viņa gribēja pateikt, ka visgudrība, kas izpaužas zemapziņas likumos, atradīs šīs lietas miermīlīgu risinājumu. Desmit vakarus jaunā dāma iegrima pusmiegā un lēnām, mierīgi un izjusti atkārtoja vienu un to pašu konstatējumu: "Dieva griba radīs kārtību." Pēc tam, juzdama bezgalīgu mieru, viņa aizmiga dziļā, veselīgā miegā. Vienpadsmitās dienas rītā pamodusies, sieviete juta neizsakāmu labsajūtu. Nebija vairs nekādu šaubu — Dieva griba bija radījusi kārtību. Vēl tajā pašā dienā viņa no advokāta uzzināja, ka pretējā puse vēlas izlīgumu. Miermīlīgā risinājuma rezultātā prāva drīz vien tika izbeigta.

 Miega metode

 Pusmiega stāvoklī nav iespējama nekāda apzināta piepūle. Tieši mirkļos pirms aizmigšanas un tūlīt pēc pamošanās apziņa ir vismazāk nodarbināta un durvis uz zemapziņu ir visplašāk atvērtas.

Pieņemsim, ka jūs gribat atbrīvoties no kāda kaitīga ieraduma. Apsēdieties ērti un atbrīvojiet savu ķermeni un garu. Iegrimstiet pusmiegā un tad pilnīgā iekšējā un ārējā mierā atkārtojiet vienu un to pašu domu, it kā gribētu ar to aizmigt: "Esmu pilnīgi atbrīvojies no sava ieraduma; esmu atguvis iekšējo līdzsvaru un dvēseles mieru." Atkārtojiet šo teikumu katru rītu un vakaru lēnām, mierīgi un izjusti apmēram 5 —10 minūtes. Ar katru reizi emocionālā iedarbība pastiprināsies. Tiklīdz jūtat, ka atkal krītat sava vecā, kaitīgā ieraduma varā, skaļi izrunājiet šos vārdus. Tādā veidā jūs panāksiet, ka zemapziņa uztvers attiecīgo domu, un drīz vien jūs no sava kaitīgā ieraduma būsiet atbrīvojies.

 Pateicības metode

 Svētais Pāvils mums Bībelē iesaka savas vēlēšanās izteikt kā pateicību un slavinājumu. Lai cik vienkārša ir šī lūgšanas metode, tai allaž ir neparasti panākumi. Pateicības pilna sirds ir īpaši plaši atvērta universa radošajiem spēkiem, un darbības un pretdarbības kosmiskais likums izraisa mijiedarbību, kas ir nenojaustas svētības pārpilna.

Jauns vīrietis, kuram tēvs par grūta eksāmena nolikšanu apsolījis mašīnu, tātad rīkojas pareizi, juzdamies pateicīgs un laimīgs, it kā viņš šo dāvanu jau būtu saņēmis. Viņš taču zina, ka tēvs savu solījumu pildīs. Dēls dzīvo paļāvībā un svētlaimīgās gaidās — garīgi viņš šo mašīnu ar prieku un pateicību jau ir ieguvis.

Ar kādu piemēru es gribu jums parādīt, cik lieliski panākumi ir šai metodei. Brokes kungs, mans paziņa, kādu dienu sev teica: "Rēķini krājas; man nav darba, toties ir trīs bērni, un mani naudas līdzekļi ir izsmelti. Ko lai dara?" Apmēram trīs nedēļas viņš katru rītu un vakaru atkārtoja šos vārdus: "Dievs Tēvs, es pateicos Tev par savu labklājību." To viņš darīja, pilnīgi atslābinājies un iekšēji līdzsvarots. Turklāt šis kungs iztēlojās, ka uzrunā sevī mītošo visgudrību un visspēcību tikpat tieši kā dzīvu sarunu partneri. Protams, viņš labi zināja, ka neaptveramais radošais gars jutekliski nav uztverams. Tātad viņš savu gara acu skatienu virzīja uz reālu materiālās pārpilnības priekšstatu; šis viņa fantāzijas auglis nenovēršami izraisītu vēlamos rezultātus — tātad sagādātu piemērotu darbu, iztikas līdzekļus un pietiekami daudz naudas. Viņa domas un jūtas koncentrējās vienīgi uz priekšstatu par materiāli nodrošinātu dzīvi. Nemitīgi atkārtotie vārdi "Es pateicos Tev, Debesu Tēvs!" sniedza viņam nelokāmu paļāvību un atbrīvoja no draudošās depresijas, šis cilvēks zināja, ka viņa gars pieradīs pie materiālās drošības un labklājības, ja vien viņš nešaubīgi un pateicīgi turēsies pie savas pārliecības. Un tieši tā arī notika: viņš sastapa uz ielas kādreizējo darbadevēju, kuru nebija saticis divdesmit gadu. Tas viņam piedāvāja labi apmaksātu darbu un tūlīt pat izsniedza 500 dolāru. Tagad Brokes kungs ir šīs sabiedrības prezidenta vietas izpildītājs. Nesen viņš man sacīja: "Es nekad neaizmirsīšu savas lūgšanas brīnumaino spēku, jo pats to izjutu."

   Pozitīva apgalvojuma metode

 Šīs metodes būtību izskaidro šādi vārdi: "Lūgšana nav nekāda bezjēdzīga šļupstēšana." Pozitīva apgalvojuma īstenais spēks balstās uz objektīvu patiesību pārdomāta definējuma. 3 + 3 = 6, nevis 7, kā, piemēram, kāds zēns nepareizi "izrēķina", un viņam sava kļūda pēc skolotāja paskaidrojuma ir jāizlabo. Taču fakts, ka 3 + 3 = 6, balstās nevis uz skolotāja secinājumu, bet gan uz matemātikas likumiem. Tātad zēns pakļaujas matemātikas objektīvajai patiesībai, nevis tikai sava skolotāja subjektīvajam konstatējumam.

Cilvēka dzīvē laba veselība tiek uzskatīta par normālu stāvokli, bet slimība — par nenormālu. Veselība ir esības patiesais stāvoklis. Tiklīdz jūs attiecībā uz sevi vai citiem cilvēkiem nešaubīgi konstatējat faktu par veselību, harmoniju un mieru un atceraties, ka runa ir par esības universāliem principiem, nesatricināmā pārliecība par jūsu konstatējuma patiesumu koriģē jūsu zemapziņas negatīvās izpausmes.

Pozitīvā apgalvojuma metodes panākumi ir atkarīgi no tā, vai jūs, neņemot vērā ārējo šķietamību, turaties vienīgi pie dzīves pamatprincipiem. Pieņemsim, ka eksistē matemātikas likums, bet nav kļūdu, un ir patiesības likums, bet nav nepatiesības. Iedomājieties, ka neierobežoti valda izpratnes likums, bet nav nezināšanas, ka ir harmonijas princips, bet nav naida.

Patiešām — ir veselības princips, bet nav uz slimību attiecināma principa; un īstenībā valda nevis nabadzības, bet gan pārpilnības princips.

Es apgalvojuma metodi izmantoju, kad manai māsai Anglijas slimnīcā tika operēts žultspūslis. Klīniskā un rentgenoloģiskā izmeklēšana pierādīja šādas iejaukšanās nepieciešamību. Māsa lūdza mani skaitīt par viņu lūgšanas. Ģeogrāfiskais attālums starp mums bija 10 000 kilometru, taču gara principam neeksistē nedz laiks, nedz telpa. Bezgalīgais vispasaules gars aptver jebkuru vietu un laiku.

Es piesardzīgi izvairījos domāt par slimības simptomiem un vispār par savas māsas fizisko būtību. Tad formulēju šādu pozitīvu apgalvojumu: "Šī lūgšana ir par manu māsu Katrīnu. Viņa ir pilnīgi atslābinājusies, mierā ar sevi un pasauli, nosvērta, pilna paļāvības un līksmes. Zemapziņas dziedinošā gudrība, kas radījusi viņas ķermeni, šajā brīdī pārveido katru tā šūnu, nervu, audu, katru muskuli un kaulu un katru viņas organisma atomu atjauno saskaņā ar to pilnīgo paraugu, kas ir saglabājies viņas zemapziņā. Māsas zemapziņas negatīvie aizspriedumi pamazām tiek noslāpēti, un visu viņas ķermeni piepilda dzīves principa vitalitāte, viengabalainība un skaistums. Viņas esība un būtība tagad ir plaši atvērta dziedinošā spēka straumēm, kas plūst pa visu viņas ķermeni un no jauna dāvā veselību, harmoniju un mieru. Visas kaitīgās domas un pretīgos priekšstatus tagad izdzēš mīlestības un miera bezgalīgā plūsma. Notiek tieši tā un ne citādi."

Ar dziļu pārliecību es katru dienu šos vārdus atkārtoju vairākas reizes. Pēc divām nedēļām ārsti apjukuši konstatēja ārkārtīgi neparastu izdziedināšanos, ko apstiprināja rentgenoloģiskā izmeklēšana.

"Apgalvot" nozīmē konstatēt, ka kaut kas ir tā un nevis citādi. Ja pieturas pie šāda uzskata — pat ja tas ir pretrunā ar ārējo šķietamību —, lūgšana tiks uzklausīta. Domādams cilvēks kaut ko konstatē, arī noliegums ir konstatējams. Tas, kurš kādu apgalvojumu apzināti atkārto, noved garu tādā stāvoklī, kurā tas visus secinājumus uztver kā patiesību. Tātad nešaubīgi turieties pie dzīves patiesībām un atkārtojiet tās, līdz sākas vēlamā zemapziņas reakcija.

 

Pierādījuma metode

Šīs metodes nosaukums runā pats par sevi. Tās rašanās ir saistīta ar Dr. Finesa Pārkhērsta Kvimbija darbību. Dr. Kvimbijs, gara un dvēseles dziedniecības pamatlicējs, dzīvoja un praktizēja apmēram pirms simts gadiem Belfāstā, Menas pavalstī. Viņa "Memuāri" iznāca 1921. gadā Ņujorkā. Šajā grāmatā ir apkopoti arī avīžu ziņojumi par šī vīra, kurš tika uzskatīts par pūšļotāju, ievērojamiem panākumiem dziedināšanā. Kvimbijam izdevās realizēt daudzas Bībelē aprakstītās brīnumainās izdziedināšanas. Pierādījuma metodes būtība ir loģiska argumentācija, ar kuras palīdzību ārsts pārliecina gan sevi, gan pacientu par to, ka slimība ir māņticības, nepamatotu baiļu, kā arī negatīvu domu un priekšstatu sekas. Vienīgi tas, kurš iepriekš pats ir ticis pilnīgā skaidrībā par patiesajām sakarībām, varēs pacientu pārliecināt, ka slimība un ciešanas ir destruktīvu domāšanas ieradumu fiziskas izpausmes formas un šie ieradumi redzamā veidā parādās kā slimība, jo balstās maldīgā ticībā ārējiem cēloņiem. Šo stāvokli, attiecīgi mainot uzskatus, var viegli novērst.

Tātad slimniekam ir jāizskaidro, ka, lai izveseļotos, ir nepieciešama vienīgi garīga pārorientēšanās. Pēc tam jāizskaidro, ka zemapziņa ir radījusi ķermeni un visus orgānus. Kurš gan vēl labāk pazīst savu radījumu, ja ne pats radītājs? Tāpēc arī zemapziņa vislabāk spēj novērst "bojājumus". Tās dziedinošā iedarbība sākas jau brīdī, kad tiek izrunāti šie vārdi. Gara tiesneša krēsla priekšā ir jāaizstāvas, sakot, ka slimība ir tikai slimīgu priekšstatu ēna. Ir jāizkaļ pēc iespējas stingrāka pierādījumu ķēde, lai apliecinātu tā iekšējā dziedinošā spēka eksistenci, kurš radījis visus orgānus un kuram tāpēc ir katras šūnas, nerva un auda pilnīgs paraugs. Pēc tam jums gara kritiskajā tiesā ir jāpieņem lēmums — spriedums par labu jums vai citam pacientam. Jūs ar ticību un dvēselisku iejūtību viņu atbrīvojat no ciešanām. Jūsu pierādījumi ir neapgāžami, un, tā kā eksistē tikai viens, visiem cilvēkiem kopīgs pasaules gars, jūsu pārliecība pāries uz pacientu un veiks savu dziedinošo darbību. Šī metode galvenajos aspektos atbilst terapijai, ko Dr. Kvimbijs izmantoja no 1849. līdz 1869. gadam.

 

Absolūta metode

 Daudzi cilvēki visā pasaulē šo lūgšanas terapijas metodi izmanto ar izciliem panākumiem. Dziednieks nosauc pacienta vārdu un nododas pārdomām par Dievu un dievišķajām īpašībām: "Dievs ir visas svētlaimes avots, Dievs ir bezgalīga mīlestība, sapratne, visvarenība, gudrība, pilnīga harmonija, Dievs ir pilnīgs!" Šādu klusu meditāciju spēks paceļ cilvēku jaunā līmenī un nostāda viņa garu uz cita garuma viļņa. Viņš jūt, kā dievišķā mīlestība pacienta garā un ķermenī visu tai nepieņemamo izdzēš, kā viss ļaunais un negatīvais atkāpjas un izzūd ciešanas un rūpesti.

Šo absolūto lūgšanas metodi var salīdzināt ar kāda slavena Losandželosas ārsta ultraskaņas terapiju, ko viņš man demonstrēja. Viņam ir aparāts, kas var radīt fantastiski ātras vibrācijas, un to viļņus var raidīt uz jebkuru ķermeņa vietu. Šādus ultraskaņas viļņus viņš ar lieliem panākumiem izmantoja artrīta ārstēšanā un cita veida sāpju novēršanā.

Jo augstāks ir apziņas līmenis, līdz kuram mūs paceļ pārdomas par Dievu, jo vairāk un stiprāki ir garīgie viļņi, ar kuriem mēs izstarojam harmoniju, veselību un mieru. Lūgšanas terapijas absolūtajai metodei ir neparasti panākumi.

 

Paralizēta sieviete var atkal staigāt

Dr. Finess Pārkhērsts Kvimbijs, par kuru šajā nodaļā jau bija runa, absolūto metodi īpaši daudz lietoja savas darbības pēdējos gados. Viņš bija psihosomatiskās medicīnas pamatlicējs un pirmais psihoanalītiķis. Viņam piemita spējas ar gaišredzības palīdzību diagnosticēt slimību, sāpju un ciešanu cēloņus.

Tālāk dotais īsais ziņojums par kādas paralizētas sievietes izdziedināšanu ir ņemts no Kvimbija "Memuāriem".

Dr. Kvimbijs tika atsaukts uz paralizētas sievietes māju un konstatēja, ka viņas ciešanas ir ārkārtīgi aprobežotas ticības izpausme — tā tur sievieti savā varā un neļauj ne piecelties, ne staigāt. Slimniece vilka dzīvību tumsonībā un bailēs. Turklāt šo baiļu iespaidā viņa pārāk burtiski interpretēja Bībeli. "Dieva Gars un spēks," saka Dr. Kvimbijs, "centās saraut šīs važas, novelt akmeni no šī kapa un augšāmcelties no miroņiem." Kad sieviete lūdza, lai viņai izskaidro kādu vietu Bībelē, tā viņai kļuva nevis par auglīgu sēklu, bet gan par iemeslu dziļām bēdām. Dr. Kvim­bijs diagnosticēja aptumšotu, nonīkušu garu, kura satraukuma un baiļu stāvokļus izraisījusi pacientes nespēja izprast Bībelē teikto. Fiziski šis gara stāvoklis izpaudās kā smaguma un kūtruma saūta, kas pārgāja paralīzes simptomos.

Ņemot vērā šo atzinumu, Dr. Kvimbijs slimajai jautāja, ko, viņasprāt, nozīmē šādi Bībeles vārdi: "Vēl īsu brīdi Es esmu pie jums, tad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis. Jūs mani meklēsit, bet neatradīsit, jo, kur Es noeimu, jūs nevarat līdzi nākt."fjāņa evaņģ. 7., 33.—34.) Sieviete atbildēja, ka šī vieta vēstot par Kristus Debes­braukšanu. Tad Dr. Kvimbijs sniedza ļoti personisku un attiecīgai situācijai piemērotu interpretāciju, paskaidrodams, ka vārdi "Vēl īsu brīdi Es esmu pie jums" nozīmē vienīgi to laika sprīdi, ko viņš veltīšot viņas slimības simptomu un izjūtu cēloņu noskaidrošanai, citiem vārdiem sakot, tagad viņš tai jūtot līdzi, taču šādā stāvoklī ilgi palikt nevarot. Nākamais solis būšot "aizeimu pie Tā, kas Mani ir sūtījis", tas nozīmē — pie visiem cilvēkiem piemītošā Dieva radošā spēka.

Tajā mirklī Dr. Kvimbijs garā iztēlojās dievišķo ideālu, proti, vitalitāti, sapratni, harmoniju un Dieva spēku, kas piepilda viņa pacienti. Tāpēc viņš sievietei sacīja: "Kur es eju, jūs nevarat līdzi nākt, jo esat sasaistīta ar ticību savām ciešanām, bet es esmu vesels." Lūgšana un šis izskaidrojums izraisīja sievietē tūlītēju fizisku reakciju, un arī viņas garā notika tikpat dramatiska pārvērtība — viņa piecēlās un gāja bez kruķiem.

Dr. Kvimbijs šo izdziedināšanu uzskatīja par savu visizcilāko sasniegumu. Šī sieviete bija nokļuvusi nāvējošu maldu varā, un patiesības uzzināšana tai bija kā augšāmcelšanās no miroņiem — it kā Bībeles eņģelis baiļu, nezināšanas un māņticības smagumu no viņas dzīves kapenēm būtu novēlis kā akmeni. Tāpēc Dr. Kvimbijs runāja par Kristus augšāmcelšanos un šo notikumu saistīja ar sievietes veselību.

 

Lēmuma metode

Vārda spēks ir atkarīgs no ticības. Tātad mums ir vienīgi jāapzinās, ka tas spēks, kas virza pasauli, darbojas arī mūsu labā un mūsu vārdus pastiprina. Šī doma palielina mūsu paļāvību un pašpārliecību. Tātad runa ir vienīgi par to, ka paša spēks ir jāsavieno ar dievišķo spēku — tāpēc arī garīgā vara un garīgā cīņa šeit ir pilnīgi nevietā.

Kāda jauna meitene izmantoja lēmuma metodi attiecībā uz jaunu vīrieti, kurš to ilgstoši apgrūtināja ar lūgumiem atnākt uz satikšanos un sagaidīja pēc darba birojā. Viņa nekādi nevarēja no tā tikt vaļā. Tāpēc meitene kādu dienu formulēja šādu lēmumu: "Es viņu atbrīvoju un uzticu Dieva vadībai. No šī brīža viņš vienmēr atradīsies tur, kur ir viņa vieta. Es esmu brīva, un viņš ir brīvs. Mani vārdi tiks uzklausīti, visgudrība manu lēmumu realizēs. Ir tikai tā un ne citādi." Šī meitene man stāstīja, ka kopš tā laika par minēto vīrieti neko vairs neesot dzirdējusi.

"Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma." (Ijaba gr. 22., 28.)

 

Kopsavilkums
1.   Kļūstiet par sava gara arhitektu un, veidojot skaistāku un cildenāku dzīvi, izmantojiet daudzkārt pārbaudītas un apstiprinātas metodes.
2.  Jūsu vēlēšanās ir jūsu lūgšana. Spilgti iztēlojieties savu vēlmi jau piepildījušos, un jūsu lūgšana tiks uzklausīta.
3.   Novēliet sev viegli sasniegt mērķi ar gara zinātnes drošo palīdzību.
4.  Ar to ainu palīdzību, kas tiek izmēģinātas uz jūsu gara skatuves, jūs varat radīt labas veselības, panākumu un laimes pārpilnu dzīvi.
5.    Nodarbojieties ar zinātniskiem eksperimentiem, līdz paši pārliecināsieties, ka zemapziņas visgudrība vienmēr un tieši reaģē uz jūsu apzināto domāšanu.
6.  Drošā paļāvībā, ka piedzīvosiet savas vēlmes piepildīšanos, ļaujieties bezgalīga miera un prieka sajūtai.
7.  Iztēles aina ir vairāk vērta nekā tūkstoš vārdu. Jūsu zemapziņa realizēs ikvienu priekšstatu, ko jūs, ticības pilns, esat ieslēdzis savā garā.
8.    Lūgšanas laikā izvairieties no jebkādas piespiedu garīgas piepūles. Ieslīgstiet pusmiega stāvoklī un aizmiedziet ar drošu sajūtu un pārliecību, ka jūsu lūgšana tiks uzklausīta.
9.   Allaž atcerieties: pateicības pilna sirds ir atvērta universa bezgalīgajai svētībai.
10.   Kaut ko apgalvot nozīmē konstatēt, ka kaut kas ir tā un nevis citādi. Vienmēr to atcerieties, lai arī dažreiz ārējā šķietamība liecina par pretējo, un jūsu lūgšana tiks uzklausīta.
11.  Meditējot par Dieva mīlestību un slavu, radiet harmonijas, labas veselības un miera viļņus.
12.    Tas, ko jūs nolemjat un uzskatāt par patiesu faktu, arī notiks. Tātad izvēlieties harmoniju, veselību, mieru, laimi un pār­ticību.
Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 1792 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 5.0/2
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Jūnijs 2012  »
PrOTCPkSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 5
Viesi: 5
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz