Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2012 » Jūnijs » 24 » 3. nodala JŪSU ZEMAPZIŅAS BRĪNUMDARĪTĀJSPĒKS
01:36
3. nodala JŪSU ZEMAPZIŅAS BRĪNUMDARĪTĀJSPĒKS
Jūsu zemapziņai piemīt neizmērojams spēks. Tas jūs inspirē, vada un atsauc apziņā visus jūsu atmiņā saglabātos vārdus, faktus un notikumus. Tas regulē sirdsdarbību, asinsriti un visu gremo­šanas un izvadorgānu darbību. Kad jūs esat apēdis maizes šķēli, tad zemapziņa to pārvērš organiskos audos, muskuļos, kaulos un asinīs. Šī noslēpumainā procesa norise paliek līdz galam neizdibināma pat visvērīgākajam un gudrākajam cilvēkam. Zemapziņa kontrolē visus jūsu organisma dzīvības procesus un funkcijas un var atrisināt visas problēmas.

Zemapziņa nepazīst ne mieru, ne atpūtu. Tā vienmēr stāv savā postenī. Jūs paši varat pārliecināties par savas zemapziņas brīnumdarītājspēku, tieši pirms iemigšanas dodot tai kādu noteiktu uzdevumu. Jūs ar prieku atklāsiet, ka šis apzinātais lēmums atbrīvo iekšējos spēkus, kas dod vēlamos rezultātus. Tātad šeit rodams visu spēku un gudrības avots, kas jums ļaus piekļūt tam spēkam un visaptverošajai varai, kas virza pasauli, nosaka planētu ceļu un liek spīdēt saulei.

Zemapziņa ir visu jūsu ideālu, centienu un nesavtīgo mērķu avots. Ar šī subjektīvā gara acīm Šekspīrs saskatīja lielās patiesības, kas viņa vidusmēra laikabiedriem palika apslēptas. Un, bez šaubām, tieši zemapziņas reakcija grieķu tēlniekam Fīdijam inspirēja ideju savus priekšstatus par skaistumu, cildenumu, harmoniju un simetriju iemiesot marmorā un bronzā. Tas pats spēks iedvesmoja Rafaelu gleznot Madonnu un Ludvigu van Bēthovenu komponēt simfonijas.

1955. gadā es lasīju lekcijas Indijā, Yoga Forest universitātē Rišikešā, un man bija izdevība parunāties ar kādu ķirurgu no Bombejas. Viņš man pastāstīja par Dr. Džeimsu Esdeilu, skotu ķirurgu, kurš praktizēja Bengālijā tajā laikā, kad vēl nebija atklāts nedz ēteris, nedz kādi citi modernie narkozes līdzekļi. Laikposmā no 1843. līdz 1846. gadam Dr. Esdeils veica apmēram 400 komplicētu ķirurģisko iejaukšanos, to skaitā amputācijas, vēža operācijas, acu, ausu un balsenes ārstēšanu. Visas šīs operācijas tika izdarītas vienīgi ar garīgu narkozi. Indiešu ārsts sacīja, ka Dr. Esdeila pacientu pēcoperācijas mirstība bijusi apmēram 2—3%, kas uzskatāms par ārkārtīgi labu rādītāju. Ķirurģiskās iejaukšanās bijušas pilnīgi nesāpīgas, un neviens pacients uz operāciju galda nav nomiris.

Dr. Esdeils savus pacientus nohipnotizēja un viņu zemapziņai suģestēja, ka nekādā gadījumā nedrīkst rasties infekcija vai sepse.

Šis apstāklis ir ļoti svarīgs, jo Dr. Esdeils darbojās ilgi pirms tam, kad Luijs Pastērs, Josefs Listers un citi pētnieki norādīja, ka daudzu slimību cēlonis ir baktērijas un daudzas infekcijas slimības rodas tāpēc, ka netiek sterilizēti instrumenti un operāciju telpas.

Zemo mirstības koeficientu un līdz minimumam ierobežoto infekciju skaitu indiešu ķirurgs izskaidro tikai un vienīgi ar Dr. Esdeila hipnotiskās ārstēšanas suģestīvo iedarbību. Pacientu organisms reaģēja atbilstoši tam, kas tika suģestēts viņa zemapziņai.

Es ļoti priecājos, dzirdot, ka jau pirms vairāk nekā 120 gadiem kāds ķirurgs ir atklājis zemapziņas brīnumdarītājus spēkus. Vai arī jūs, domājot par sava subjektīvā gara pārdabiskajiem spēkiem, nepārņem bijības un laimes trīsas? Iztēlojieties tā spēju abstrakti uztvert, piemēram, gaišredzību un gaišdzirdi, tā neatkarību laikā un telpā, tā spēju atbrīvot no sāpēm un ciešanām un atrast risinājumu visām problēmām. Šie un citi fakti atklāj tāda dvēseliskā spēka un gudrības eksistenci, kas daudzkārt pārspēj pat visattīstītākā saprāta spējas. Šo spēku bezgalība un paveikto brīnumu lielums spēj aizkustināt ikviena cilvēka sirdi un pilda to ar ticību un paļāvību zemapziņas unikālajam spēkam.

 Zemapziņa ir jūsu dzīves grāmata

Lai kādas domas, pārliecību, uzskatus, teorijas vai dogmas jūs pamatīgi un ilgstoši iedvestu savai zemapziņai, tās piepildīsies un ienāks jūsu dzīvē kā apkārtējās pasaules nosacījums, stāvoklis vai notikums. Ikviens dvēseliskais iespaids agrāk vai vēlāk kļūst par realitāti. Jūsu dzīvei ir divas puses — apzinātā un neapzinātā, redzamā un neredzamā, domu pasaule un to materiālā izpausme.

Ikvienu domu uztver jūsu smadzenes, kas ir apzināti domājošā gara orgāns. Tiklīdz objektīvais, proti, apzinātais gars pieņem attiecīgu domu, tā tiek aizvadīta uz saules pinumu, ko sauc arī par "zemapziņas smadzenēm". Tur jūsu domas un priekšstati sāk darboties, līdz rod izpausmi reālajā dzīvē.

Kā jau izsmeļoši tika skaidrots, jūsu zemapziņa nespēj celt loģiskus iebildumus. Tā nekavējoties izpilda to, ko jūs tai pavēlat, un jūsu lēmumus un secinājumus pieņem kā neapšaubāmus faktus. Tādējādi katra doma kļūst par acīmredzamu ierakstu jūsu dzīves grāmatā. Slavenais amerikāņu rakstnieks un filozofs Ralfs Valdo Emersons reiz teicis: "Cilvēks ir tas, par ko viņš visu laiku domā."

 Ikviens dvēselisks iespaids pieņem materiālu apveidu

Viljams Džeimss, amerikāņu psiholoģijas pamatlicējs, reiz teica, ka zemapziņā slēpjoties spēki, kas virza pasauli. Jūsu zemapziņā mīt bezgalīga sapratne un gudrība. Tās neizsmeļamie spēki plūst no slēptiem avotiem — no dzīves likuma. Lai kādu domu jūs savai zemapziņai iedvestu, tā darīs visu, lai to realizētu. Tāpēc jums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un jākoncentrējas uz labām un konstruktīvām domām.

Visu šīs pasaules nekārtību un ciešanu pamatā ir cilvēku nepietiekamā izpratne par apziņas un zemapziņas savstarpējām sakarībām. Ja (un kamēr) šie abi principi darbojas vienlaikus un harmoniski, rezultāts ir laba veselība, laime, miers un prieks. Slimība un konflikti abu garīgo sfēru apvienotos spēkus uzvarēt nevar. Hermeja kaps tika atvērts saspringtās gaidās ieraudzīt brīnumu, jo tika uzskatīts, ka tas glabā visu laiku lielāko noslēpumu. Bet šis noslēpums bija izteikts vārdos: "Kā iekšā — tā ārā; kā augšā — tā apakšā."

Tas nozīmē vienīgi to, ka ikviens neapzināts priekšstats parādās uz telpas un laika ekrāna. Arī Mozus, Jēzus, Buda, Zaratustra, Laodzi un daudzi citi visu laiku apgaismotie pareģi sludināja šo pašu patiesību. Viss, ko jūs neapzināti izjūtat kā patiesību, izpaužas kā apkārtējās dzīves nosacījums, stāvoklis un notikums. Psihiskas un fiziskas kustības ir savstarpēji nosacītas, un tās rada pašas savu līdzsvaru. Kā debesīs (jūsu garā), tā uz zemes (tātad — jūsu ķermenī un apkārtējā pasaulē). Tas ir dzīves varenais likums.

Darbības un pretdarbības, miera un kustības likums ir spēkā it visur. Abiem pretējās darbības spēkiem ir jāizlīdzinās — tikai tad valdīs harmonija un līdzsvars. Dzīves principam jūs jāpārņem ritmiski un harmoniski. Pieplūdei un atplūdei jābūt vienāda lieluma. Iespaidam un izpausmei jābūt savstarpēji atbilstošiem. Vilšanās izjūtas ir tikai nepiepildītu vēlmju sekas.

Demoralizējošas un sliktas domas izraisīs negatīvas izjūtas, kas savukārt centīsies izpausties un realizēties. Negatīvās izjūtas bieži izpaužas kā kuņģa čūla, sirds slimības vai dažādi baiļu stā­vokļi. Ko jūs šajā brīdī jūtat un domājat par sevi? Par ko jūs sevi uzskatāt? Ikviena jūsu būtības un esamības daļa precīzi atspoguļo jūsu priekšstatu pašam par sevi. Jūsu ķermenis, vitalitāte, draugi, finansiālais un sabiedriskais stāvoklis līdz pēdējam sīkumam attēlo jūsu pašnovērtējumu. Šeit ir runa par bieži citētā pamatlikuma izpausmi: viss, kas tiek iedvests zemapziņai, izpaudīsies visos jūsu dzīves posmos.

Ikviena negatīva doma savā izpausmē mums nodara kaitējumu. Cik bieži jūs paši sev esat nodarījuši pāri ar dusmām, bailēm, greizsirdību un atriebības kāri? Tās ir visbīstamākās indes, kas saindē jūsu zemapziņu. Kad bijāt zīdainis, jums šādu negatīvu priekšstatu nebija. Iedvesiet savai zemapziņai dzīvinošas domas, un visi jūsu negatīvie domāšanas ieradumi un pašiznīcinošie pagātnes priekšstati tiks izdzēsti.

 Zemapziņa izdziedē no ļaundabīgas ādas slimības

Acīmredzot vispārliecinošākais pierādījums zemapziņas brīnumainajiem spēkiem ir paša piedzīvota izdziedināšanās. Pirms vairāk nekā četrdesmit gadiem manas lūgšanas izdziedināja mani no ļaundabīgas ādas slimības. Medicīnai neizdevās ierobežot tās izplatību, un mans stāvoklis ar katru dienu pasliktinājās. Kāds garīdznieks, kuram bija plašas zināšanas psiholoģijas jomā, man izskaidroja 139.16. psalma dziļāko jēgu, kas Bībelē skan šādi: "Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas." Viņš teica, ka vārds "grāmata" nozīmē zemapziņu, kas visus orgānus rada un veido no garīgas dīgļšūnas. Un to, ko zemapziņa ir radījusi saskaņā ar tai iedvesto paraugu, tā pēc tā paša modeļa var arī atjaunot un dziedināt.

Tad garīdznieks man parādīja savu pulksteni un sacīja: "Arī šis pulkstenis ir radīts; pirms tas pieņēma materiālu apveidu, pulksteņmeistaram vajadzēja izveidot precīzu garīgo priekšstatu par to. Tas, kas pulksteni ir izdomājis un radījis, labāk nekā jebkurš cits prot to arī salabot." Tad viņš man paskaidroja, ka zemapziņu, kas esot radījusi manu ķermeni, varot salīdzināt ar pulksteņmeistaru, jo tā tāpat kā viņš varot atjaunot un izdziedēt visus dzīvībai svarīgos procesus un funkcijas. Vajagot vienīgi šim radošajam subjektīvajam garam iedvest priekšstatu par ļoti labu veselību, un šo domu iedarbības rezultātā sākšoties izdziedināšanās process.

Es formulēju vienkāršu lūgšanu: "Manu ķermeni ir radījusi manas zemapziņas bezgalīgā gudrība, un zemapziņa spēj mani arī izdziedināt. Tās gudrība ir veidojusi visus manus orgānus, mus­kuļus, audus un kaulus. Šis bezgalīgais un dziedinošais manas iekšējās pasaules spēks ir gatavs pārveidot katru mana organisma atomu un nekavējoties izdziedināt mani. No visas sirds pateicos par to, jo zinu, ka esmu ceļā uz atveseļošanos. Radošās gudrības spēks, kas mīt manī, spēj darīt brīnumu!"

Šo īso lūgsnu es skaitīju 2 — 3 reizes diena. Apmēram pēc trim mēnešiem mana āda atkal bija pilnīgi vesela.

Kā jūs redzat, es nedarīju neko citu, vien iedvesu savai zemapziņai dzīvinošus domāšanas modeļus par labu veselību, skaistumu un pilnību, lai izdzēstu tos negatīvos priekšstatus un domāšanas ieradumus, kas tur bija iespiedušies un bija visa ļaunuma sakne. Nav tādas ķermeniskas parādības, kas iepriekš nebūtu bijis garīgs priekšstats, un, nepārtraukti barojot savu garu ar pozitīvām domām, jūs vienlaikus pārveidojat arī savu ķermeni. Vienīgi tas ir visas dziedināšanas pamats, cēlonis un avots… "Brīnišķi ir tavi darbi, un mana dvēsele to labi zina." (Psalmi 139., 14.)

 Kā zemapziņa vada visas ķermeņa funkcijas

Vai esat nomodā, vai aizmidzis dziļā miegā, jūsu zemapziņa nepārtraukti un pilnīgi neatkarīgi no jūsu apziņas vada visas dzīvībai svarīgās organisma funkcijas. Tā, piemēram, arī miega stāvoklī sirds turpina ritmiski darboties, plaušas — tāpat kā no­modā — apgādā jūsu asinis ar svaigu skābekli. Zemapziņa kontrolē gremošanas procesu un dziedzeru sekrēciju, kā arī visas pārējās noslēpumainās jūsu ķermeņa funkcijas. Vai guļat, vai esat nomodā — bārda jums turpina augt. Dabas pētnieki ir konstatējuši, ka cilvēkam miega stāvoklī āda izdala vairāk sviedru nekā nomodā. Jūsu acis, ausis un pārējie maņu orgāni spēj darboties arī tad, kad esat aizmidzis. Un daudzi lielie pētnieki ir atraduši kādas ārkārtīgi sarežģītas problēmas risinājumu tieši miegā — atbilde viņiem parādījās sapnī.

Bieži vien jūsu zemapziņa rūpju, šaubu un depresijas ietekmē traucē normālu sirds un plaušu, kā arī kuņģa un zarnu trakta darbību. Tātad dažādi negatīvi priekšstati satricina zemapziņas harmoniju. Ja esat dvēselē satraukts, tad jāatbrīvojas no visa nomācošā, jāatslābinās un jāievirza domas mierīgā gultnē. Vērsieties pie savas zemapziņas un sakiet tai, ka vēlaties, lai atjaunotos Dievam tīkamā harmonija, līdzsvars un kārtība, un jūs konstatēsiet, ka ķermeņa funkcijas atkal normalizējas. Taču zemapziņa šādai iedvesmai paklausīs tikai tad, ja jūs pie tās vērsīsieties noteikti un pārliecinoši.

Zemapziņa pieliek visus spēkus, lai sargātu jūsu dzīvību un atjaunotu veselību. Tās instinktīvā cenšanās sargāt visu dzīvo izpaužas arī kā mīlestība, kas no šī avota plūst uz jūsu bērniem. Un, pieņemsim, ja jūs ēstu bojātus pārtikas produktus, zemapziņa tūlīt piespiestu jūsu ķermeni nelietojamo barību izvadīt ārā. Ja jūs aiz pārskatīšanās iedzertu indi, tad šie neapzinātie spēki nekavējoties sāktu to neitralizēt. Pilnībā pakļaujoties zemapziņas brīnumdarītājiem spēkiem, jūs drīz kļūtu pilnīgi vesels.

 Kā jūs varat izmantot zemapziņas spēkus

Vēlreiz atcerēsimies faktu, ka zemapziņa darbojas nepārtraukti dienu un nakti, absolūti neatkarīgi no jebkādas apzinātas ietekmes. Zemapziņa veido un uztur jūsu ķermeni tā, ka jūs šo kluso norisi nekādi nevarat sajust. Tas ari nav nepieciešams, jo apzinātajā līmenī jums ir darīšana nevis ar savu zemapziņu, bet gan ar apziņu. Tātad pirmām kārtām jums jāpārliecina sava apziņa, ka liktenis jums būs labvēlīgs, ja savas domas virzīsiet tikai uz visu labo, skaisto, cēlo, patieso un taisnīgo. Nešaubīgi ticot, ka jūsu zemapziņa nepārtraukti izpauž un realizē jūsu domas, noskaņojiet savu apzināto domāšanu uz pozitīvas bāzes.

Kā caurule pa to plūstošajai ūdensstrūklai piešķir formu, tā arī jūsu ierastais domāšanas veids nosaka jūsu dzīves virzienu un jēgu. Tāpēc pārliecinoši sakiet sev: "Manas zemapziņas bezgalīgais dziedinošais spēks caurstrāvo manu būtību; redzamā veidā tas izpaužas kā harmonija, laba veselība, miers, prieks un materiālā pārpilnība!" Uztveriet zemapziņu kā neizmērojami gudru un mīļu sabiedroto, kas jūs pavada visur un vienmēr. No sirds ticiet, ka tās spēki jūs atjauno, apgaismo un dara jums neiedomājami daudz laba.

Jo: katram cilvēkam notiek pēc viņa ticības.

 Kā zemapziņas dziedinošais spēks atjauno bojātus redzes nervus

Veselības aizsardzības ministrijas Lurdas arhīvos atrodamas ziņas par rūpīgi pārbaudīto un speciālistu aprindās labi zināmo gadījumu ar Birē kundzi, kura slimoja ar pilnīgu redzes nervu atrofiju. Viņa devās svētceļojumā uz Lurdu, kur — pēc viņas pašas teiktā — notikusi brīnumaina izdziedināšanās. Ruta Kranstone, jauna protestante, McCall-Magazins uzdevumā devusies uz slaveno Dienvidfrancijas pilsētu, lai izpētītu šo brīnumaino notikumu. 1955. gada novembrī viņa par Birē kundzi ziņoja: "Neticami, bet Lurdā viņa atguva acu gaismu, kaut gan — kā ārsti pēc vairākkārtējām pārbaudēm apgalvoja — redzes nervi tāpat kā iepriekš bija pilnīgi miruši un funkcionēt nespējīgi. Kad apmēram pēc mēneša pārbaude tika atkārtota, izrādījās, ka pa to laiku redzes mehānisms ir pilnīgi atjaunojies. Taču līdz tam laikam — no zinātniskās medicīnas viedokļa — Birē kundze bija skatījusies un redzējusi ar "mirušām acīm"."

Arī es vairākas reizes esmu apmeklējis Lurdu un bijis liecinieks vairākiem līdzīgiem izdziedināšanās gadījumiem. Nākamajā nodaļā mēs šo jautājumu apskatīsim tuvāk un redzēsim, ka daudzās šādās kristiešu un nekristiešu svētceļojumu vietās visā pasaulē pieredzēto notikumu patiesums ir neapšaubāms.

Iepriekšminētajā gadījumā ar Birē kundzi izdziedināšanās nekādā ziņā nav saistāma ar svētīto ūdeni, bet gan ar nešaubīgas ticības nosacītu zemapziņas reakciju, kuras dziedinošais spēks darbojās saskaņā ar viņas domu saturu. Ticība nav nekas cits kā noteikta doma vai stāvoklis, kuru apziņa — un līdz ar to arī zemapziņa — pieņem kā patiesību. Un šī ciešā pārliecība nekavējoties realizējas pati no sevis. Birē kundze, bez šaubām, svētceļojumā devās priecīgu gaidu pilna un ar stingru ticību uz izveseļošanos. Viņas zemapziņa attiecīgi reaģēja un iedarbināja savas dziedinošās spējas, jo subjektīvais gars, kas acis ir radījis, noteikti spēj arī atdzīvināt atmirušu redzes nervu. Visu, ko radošais princips reiz radījis, tas var radīt no jauna. Katram cilvēkam notiek pēc viņa ticības.

 Kā zemapziņai iedvest priekšstatu par labu veselību

Kāds pazīstams protestantu mācītājs no Johannesburgas Dienvidāfrikā reiz man uzticēja metodi, ar kuras palīdzību viņš savai zemapziņai iedvesa priekšstatu par labu veselību. Viņam bija plaušu vēzis. Turpinājumā — viņa piezīmju precīzs citāts: "Vairākas reizes dienā es garīgi un fiziski pilnīgi atslābinājos. Vispirms es uzrunāju savu ķermeni ar šādiem vārdiem: "Manas pēdas ir atslābinātas, manas potītes ir atslābinātas, manas kājas ir atslābinātas, mani vēdera muskuļi ir atslābināti, sirds un plaušas ir atslābinātas, mana galva ir atslābināta, visa mana būtība un esa­mība ir pilnīgi atslābināta." Apmēram pēc piecām minūtēm es parasti ieslīgu tādā kā pusmiegā, visu laiku paturēdams prātā šādu patiesību: "Dieva pilnība tagad izpaužas caur manu ķermeni. Manu zemapziņu piepilda priekšstats par labu veselību. Dievs mani ir radījis pēc pilnības parauga, un mana zemapziņa tagad rada manu ķermeni no jauna — pilnīgā saskaņā ar pilnības paraugu Dieva Garā." Ar šādas ārkārtīgi vienkāršas metodes palīdzību mācītājam izdevās savai zemapziņai iedvest priekšstatu par labu veselību un panākt sensacionālu izdziedināšanos.

Ļoti efektīvi iedvest zemapziņai priekšstatu par labu veselību var arī ar zinātniskas, t.i., ar mērķtiecīgas fantāzijas palīdzību. Tā es reiz kādam ar funkcionālu paralīzi slimam kungam ieteicu spilgti iztēloties, kā viņš birojā staigā šurp un turp, apsēžas pie rakstāmgalda, noceļ telefona klausuli, īsi sakot — visu, ko viņš radis darīt, būdams vesels. Es viņam izskaidroju, ka doma par labu veselību un ar to saistītās iztēles ainas iespiedīsies viņa zemapziņā un tiks pieņemtas kā fakts.

Viņš šajā lomā iejutās un iztēlojās sevi birojā. Tādējādi viņš pilnīgi apzināti radīja pamatu viennozīmīgi nosacītai savas zemapziņas reakcijai. Viņš to izmantoja gluži kā filmu, kurā skatīja sev vēlamās ainas. Pēc vairākām saspringta garīga treniņa nedēļām un nerimtīgām pūlēm savai zemapziņai iedvest vēlamos priekšstatus pienāca brīdis, kad šīs ārstēšanās efektivitāti vajadzēja pārbaudīt. Kā bija norunāts, viņa sieva un medmāsa atstāja viņu vienu, un pēc īsa brīža iezvanījās telefons. Kaut gan telefons atradās četru metru attālumā no viņa braucamkrēsla, viņam izdevās piecelties un uz zvanu atbildēt. No šī brīža viņš bija izdziedināts — viņa zemapziņa bija reaģējusi uz garīgās iztēles ainām un atjaunojusi veselību.

Attiecībā uz šo slimnieku runa bija par kustību centru bloķēšanu. Viņš sacīja, ka nevarot paiet tāpēc, ka no smadzenēm nākošie kustību impulsi viņa kājas nesasniedzot. Taču, tiklīdz viņš savas domas novadīja uz viņā mītošajiem dziedinošajiem spēkiem, tie izraisīja vēlamo reakciju un atjaunoja viņa kustības spējas. "Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit." (Mateja evaņģ. 21., 22.)

Kopsavilkums

1.   Jūsu zemapziņa vada visus jūsu organisma vitāli svarīgos procesus un zina atbildi uz visiem jautājumiem.
2.     Pirms aizmigšanas dodiet savai zemapziņai kādu no­teiktu pavēli, un jūs varēsiet pārliecināties par tās brīnumda­rītāju spēku.
3.  Viss, ko jūs savai zemapziņai iedvešat, laika un telpas ekrānā parādās kā apkārtējās pasaules nosacījums, stāvoklis vai noti­kums. Tāpēc ir nepieciešams pievērst uzmanību tam, kāds ir jūsu apzinātās domāšanas domu un priekšstatu saturs — negatīvs vai pozitīvs.
4.   Darbības un reakcijas savstarpējo sakarību nosaka vispārējs likums. Darbība izriet no jūsu domām, un pretdarbība ir jūsu zemapziņas automātiska reakcija uz attiecīgajām domām. Tāpēc izvairieties no negatīvām domām!
5.   Vilšanās nav nekas cits kā nepiepildītu ilgu sekas. Ja jūsu domas visu laiku riņķos tikai ap problēmām, tad jūsu zemapziņa attiecīgi reaģēs. Tādā veidā jūs izpostīsiet savu laimi.
6.    Lai dzīvības principu straumi ritmiski un harmoniski va­dītu cauri savai būtībai un esamībai, jums sev nelokāmā pārliecībā jāsaka: "Es nešaubīgi ticu, ka tas neapzinātais spēks, kas man iedvesa šo vēlēšanos, jau gatavojas to caur mani realizēt." Šī brīnumformula atrisina visas problēmas.
7.  Raizes un bailes var traucēt jūsu sirds, plaušu un citu orgānu normālu darbību. Piepildiet savu zemapziņu ar harmoniskām, veselīgām un uz mieru vērstām domām, un drīz vien visas jūsu organisma funkcijas atkal normalizēsies.
8.     Radiniet savu zemapziņu jūsu personā saskatīt likteņa izredzēto, un jūsu zemapziņa šo priekšstatu precīzi īstenos.
9. Savā fantāzijā iztēlojieties spilgtu vēlamo panākumu ainu un no visas sirds priecājieties par to, jo jūsu jūtas un priekšstatus zemapziņa pieņems kā faktu un realizēs.
Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 2222 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 5.0/2
Komentāru kopskaits: 2
0
1 gaisma888  
Loti laba gramata.

0
2 Saulite  
jā, tā tiešām ir ļoti laba grāmata book

Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Jūnijs 2012  »
PrOTCPkSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 6
Viesi: 6
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz