Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2012 » Jūnijs » 23 » 1. nodaļa JŪSU IEKŠĒJĀS PASAULES DĀRGUMU KRĀTUVE
22:50
1. nodaļa JŪSU IEKŠĒJĀS PASAULES DĀRGUMU KRĀTUVE
Jūs iegūsiet neizmērojamas bagātības, tiklīdz gara acīm ielūkosieties savā iekšējā pasaulē un atklāsiet tās neizsmeļamās dārgumu krātuves. Jūsu dvēsele glabā zelta āderi, un, izmantojot to, jūs gūsiet visu, ko var sniegt laimes apmirdzēta dzīve pārpilnībā. Daudzi cilvēki ir līdzīgi mēnessērdzīgajiem, jo viņiem šīs bezgalīgās gudrības un neizsmeļamās mīlestības krātuves eksistence paliek apslēpta. Un tomēr katrs cilvēks no šī avota varētu smelties visu, ko vien viņa sirds vēlas. Magnetizēts tērauda gabals var pacelt lietas, kas ir apmēram divpadsmit reižu smagākas par to, atmagnetizēts tas pats metāla gabals nepakustinās pat spalviņu. Šis salīdzinājums attiecināms arī uz cilvēkiem. Ar magnētisku spēku caurstrāvots indivīds ir pilns pašpaļāvības. Viņš zina, ka ir dzimis, lai uzvarētu un gūtu panākumus. "Atmagnetizētu" indivīdu turpretī moka bailes un šaubas. Kad viņam paveras lieliska iespēja, viņš sev saka: "Tas neizdosies. Es varu zaudēt visu, kas man pieder. Es tikai kļūšu citiem par izsmieklu." Cilvēki ar šādu domāšanas veidu dzīvē nekad neko nesasniegs, jo viņiem nav drosmes doties uz priekšu, tāpēc viņi bezpalīdzīgi paliek stāvam ceļa malā. Šajā grāmatā viņi atradīs noslēpuma atšifrējumu, un tad, līdzīgi magnētam, arī viņi pievilks laimi, bagātību un varu.

 Visu laiku lielākais noslēpums

Kas, pēc jūsu domām, ir visu laiku vislielākais noslēpums? Atomenerģijas noslēpums? Tas milzu spēks, kas rodas kodolreakcijas rezultātā? Neitronu bumba? Lidojums uz zvaigznēm? Nē? Kas tad? Kur meklējams vislielākais noslēpums? Kā to atšifrēt? Kā izmantot? Atbilde uz visiem šiem jautājumiem ir neticami vienkārša un pārsteidzoša. Noslēpums, par kuru mēs šeit runājam, nav nekas cits kā jūsu zemapziņas brīnumdarītājspēks. Kurš gan tajā būtu meklējis tik daudzu mīklu atrisinājumu?

 Jūsu zemapziņas brīnumainais spēks

Kad jūs beidzot būsiet iemācījušies izmantot zemapziņas brīnumaino spēku, jūsu dzīvi necerētos apmēros piepildīs vara, bagātība, veselība, laime un prieks.

Šis spēks jums nemaz nav jāiegūst — tas jums jau ir. Jums vēl tikai jāizprot tā būtība un darbības veidi, lai varētu to sekmīgi izmantot visu problēmu risināšanā visās jūsu dzīves jomās.

Tam nepieciešamās zināšanas un izpratni jūs iegūsiet, lasot šajā grāmatā aprakstītās vienkāršās metodes un vingrinājumus. Viss jums parādīsies jaunā gaismā, un jūs sevī radīsiet spēkus, ar kuru palīdzību varēsiet īstenot savas cerības un sapņus. Tātad jums cieši jāapņemas no šī brīža veidot dzīvi bagātāku, brīnišķīgāku un cēlāku, nekā tā bijusi līdz šim.

Jūsu zemapziņas dziļākajos slāņos glabājas bezgalīga gudrība, neizmērojams spēks un neizsmeļami iespēju, dotību un talantu krājumi, kas to vien gaida, lai varētu pilnīgi attīstīties un realizēties. Atzīstiet savas dvēseles spēku reālo eksistenci — un jūsu dzīvē tūlīt sāksies pārmaiņas. Jūsu zemapziņas dzīlēs mītošā bezgalīgā gudrība jums visur un vienmēr atklās visu, kas ir zināšanas vērts, ja vien spēsiet uztvert šādu mācību formu. Zemapziņa ir jaunu domu un ideju avots — varbūt jūsos snauž atklājējs vai izgudrotājs, varbūt jūsos savu radošo piepildījumu gaida rakstnieks. Lai kā tas būtu, zemapziņas bezgalīgā gudrība sniegs jums informāciju par jūsu rakstura īstajām un būtiskajām iezīmēm, par īstajiem talantiem un to, kā tos vislabāk pilnveidot un izmantot, lai jūs dzīvē ieņemtu to vietu, kas jums pienākas un kuru jūs — un vienīgi jūs — varat piepildīt vislabāk.

Jūsu zemapziņas spēki var jums arī palīdzēt atrast ideālu dzīvesbiedru vai darījumu partneri. Paklausot savas zemapziņas balsij, jūs sasniegsiet to finansiālo neatkarību, kas jums ļaus, sekojot savas sirds vēlmēm, darīt to un kļūt par to, pēc kā vienmēr esat ilgojušies.

Jums ir tiesības atklāt šo domu un jūtu pasauli, šīs neizsmeļamās varas, sapratnes, mīlestības un skaistuma krātuves. Lai gan tie ir neredzami spēki, tomēr tiem piemīt ārkārtīga vara. Jūsu zemapziņa spēj sniegt jebkuras problēmas atrisinājumu un ietver ikvienas darbības cēloni. Tā kā jūs tagad mācīsieties atklāt šos apslēptos spēkus, tad drīz vien iegūsiet izpratni un varu, kas ļaus jums kā sava likteņa pavēlniekam dzīvot drošībā, priekā un pārpilnībā.

Es pats esmu bijis liecinieks tam, kā ar zemapziņas spēka palīdzību slimie un kroplie pilnībā atgūst veselību un locekļu vingrumu, tā, ka viņi atkal varēja atgriezties dzīvē un gūt laimi un panākumus. Jūsu zemapziņai piemīt brīnumains, dziedinošs spēks, kas var izārstēt ķermeni un dvēseli. Tas sarauj visas važas, kas sasaista jūsu gara spārnus, un atbrīvo no materiālo un fizisko ierobežojumu cietuma.

 Universāla pamatprincipa nepieciešamība

Nevienā darbības jomā cilvēks nevar gūt labas sekmes, ja viņam nav kāda universāla pamatprincipa un zināšanu par vispārējām sakarībām. Tāpēc jums vispirms jāiemācās ar savu zemapziņu rīkoties kā ar "instrumentu". Tās spēku darbības apjoms un stabilitāte ir atkarīga no tā, kā sapratīsiet šeit aprakstītos principus un kā pratīsiet tos izmantot noteiktu mērķu sasniegšanai.

Kā bijušajam ķīmiķim man šajā sakarībā nāk prātā salīdzinājums no dabaszinātņu jomas: ja ūdeņradi un skābekli sajauc attiecībā 2:1, šajā procesā rodas ūdens. Droši vien jūs zināt arī to, ka, savienojoties vienam skābekļa un vienam oglekļa atomam, rodas oglekļa monoksīds — ļoti indīga gāze. Ja pievieno vēl vienu skābekļa atomu, rodas pilnīgi nekaitīgais oglekļa dioksīds. Varētu minēt vēl daudzus šādus piemērus. Būtu gluži maldīgi iedomāties, ka ķīmijas, fizikas un matemātikas pamatlikumi kaut kādā veidā atšķiras no zemapziņas pamatlikumiem. Atcerēsimies kaut vai šādu tēzi: "Ūdens līmenis vienmēr ieņem horizontālu stāvokli." Šis dabas likums attiecas uz visiem ūdeņiem, lai kur tie atrastos. Vai arī šāds piemērs: "Sakarsēta viela izplešas." Arī šis princips darbojas bez ierobežojuma visur un vienmēr. Sakarsēts tērauda gabals izpletīsies neatkarīgi no tā, vai mēģinājums tiek izdarīts Ķīnā, Anglijā vai Indijā. Cietu vielu izplešanās siltuma iedarbībā ir visaptveroša patiesība.

Tikpat universāls likums ir tas, ka ikviens iespaids uz jūsu zemapziņu telpā un laikā izpaužas kā apkārtējās pasaules nosacījums, pieredze un notikums.

Jūsu lūgšana tiks uzklausīta, jo attiecībā uz jūsu zemapziņu runa ir par kādu universālu principu, kur "princips" nozīmē noteiktas funkcijas pamatojumu un veidu. Tā, piemēram, elektrības princips ir tāds, ka tā no augstāka spēka lauka plūst uz zemāku. Ja jūs elektrisko enerģiju izmantojat saviem mērķiem, tas nekādi neietekmē šo pamatprincipu, un šāda pieeja dabai ļāvusi izdarīt brīnišķīgus atklājumus, kas ir noderīgi visai cilvēcei.

Arī attiecībā uz jūsu zemapziņu runa ir par universālu principu; tā pamatā ir ticības likums. Jums jāzina, kas ir ticība, kā tā izpaužas un ko tā panāk. Bībelē tas ir pateikts vienkāršiem, skaidriem un skaistiem vārdiem: "Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! — un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks." (Marka evaņģ. 11., 23.)

Cilvēka gara likums ir ticības likums. Tas nozīmē ticēt gara funkcionēšanas veidam un arī pašai ticībai. Tas, kam jūs savā garā ticat, ir tas pats, ko jūs garā domājat, — lūk, kur slēpjas noslēpums. Lai arī ko jūs piedzīvotu un darītu, visi ar jūsu eksistenci saistītie notikumi un apstākļi ir zemapziņas reakcija uz jūsu domām.

Tātad šos rezultātus ir radījis nevis jūsu ticības saturs, bet gan tikai šīs ticības esamība jūsu garā pati par sevi. Atbrīvojieties no maldīgas pārliecības un uzskatiem, aklas māņticības un nepamatotām bailēm, kas moka cilvēci, un sāciet ticēt dzīves nemainīgajām, mūžīgajām realitātēm un patiesībām, tad jūsu ceļš vedīs augšup, pie Dieva. Ikviens, kurš lasīs šo grāmatu un izmantos šeit atklātos zemapziņas likumus, turpmāk varēs sev un citiem formulēt zinātniski pamatotas un efektīvas lūgšanas. Arī jūsu lūgšanas tiks uzklausītas, kā to nosaka cēloņa un seku, darbības un reakcijas likums. Doma ir rīcības sēkla. Bet notikums nav nekas cits kā jūsu zemapziņas reakcija uz jūsu domu veidu un būtību. Ļaujieties harmonijas, veselības, miera un labas gribas domām — un jūsu dzīvē ienāks brīnums.

 Gara dualitate

Jūsu gars, protams, ir vienots veselums. Taču, kā tas šodien visiem izglītotiem cilvēkiem labi zināms, cilvēka gars izpilda divas būtiski atšķirīgas funkcijas un tam ir divas pilnīgi atšķirīgas sfēras ar īpašām, vienīgi tām piemītošām īpašībām un spēkiem. Šo divu savrupo sfēru eksistence izpaužas daudzos ikdienas un zinātniskos apzīmējumos. Tā, piemēram, izšķir apziņu un zemapziņu, objektīvo un subjektīvo garu, nomodā esošo un aizmigušo garu, virs­pusējo "Es" un dzīļu "Es", apzināto un neapzināto garu, vīrišķo un sievišķo garu un daudzus citus. Šajā grāmatā esmu izvēlējies apzīmējumus "apziņa" un "zemapziņa".

 Apziņa un zemapziņa

Šo abu apziņas sfēru atšķirīgās funkcijas visskaidrāk saskatāmas, ja cilvēka garu salīdzinām ar dārzu. Jūs pats esat dārznieks un savu domu sēklas sējat savas apziņas auglīgajā augsnē. Sēklu veids un kvalitāte ir atkarīga no jūsu domāšanas paradumiem, jo, lai ko arī jūs savā zemapziņā iesēsiet, tas viss augs un tā vai citādi izpaudīsies jūsu ķermenī vai kādā no jūsu dzīves sfērām.

Tāpēc jums nekavējoties jāsāk savai zemapziņai iedvest domas par mieru, laimi, pareizu rīcību, labu gribu un labklājību. Šeit teikto mierīgi pārdomājiet un apzināti iztēlojieties jau kā piepildījušos. Nepārtraukti sējiet šīs domas kā sēklas sava gara barotnē (zemapziņā) — un jūs iegūsiet brīnišķīgu ražu. Zemapziņu var salīdzināt ar auglīgu humusa augsni, kurā visas sēklas — gan labās, gan ļaunās — aug jo raženi. Vai jūs vīnogas ievācat no ērkšķu krūma, vai vīģes no dadžiem? Ikviena doma ir cēlonis, un ikviens iekšējs vai ārējs stāvoklis ir sekas. Tāpēc, lai sasniegtu vēlamo jūsu dzīves nosacījumu attīstību, jums jākļūst par savu domu absolūtu valdnieku. Tiklīdz jūs būsiet iemācījušies pareizi domāt, aptvert patiesību un jūsu zemapziņā iesētās domas kļūs pozitīvākas, harmoniskākas un miermīlīgākas, sāks izpausties zemapziņas maģiskais iedarbības spēks, kas radīs patīkamas, harmoniskas dzīves nosacījumus. Viss vērsīsies uz labu. Kad jūs sāksiet kontrolēt savas domāšanas gaitu, tad varēsiet savas zemapziņas spēkus izmantot ikvienas problēmas un visu grūtību atrisināšanai. Tātad jūs būsiet saistījies ar to neiedomājami lielo spēku un visvareno likumu, kas pārvalda kosmosu.

Lai kurā pasaules malā jūs atrastos, paskatieties sev apkārt — un jūs konstatēsiet, ka vairāk nekā lielākā daļa cilvēku piekopj ārišķību nosacītu dzīvesveidu. Tikai pavisam nedaudzi apgaismoti cilvēki nododas garīgajiem un dvēseliskajiem procesiem, kas notiek viņu iekšējā pasaulē. Vienmēr atcerieties, ka jūsu iekšējā pasaule — tātad jūsu domas, jūtas un iztēle — rada ārējo pasauli.

Tieši tāpēc zemapziņa ir vienīgais radošais spēks un visu, kas notiek mūsu maņu pasaulē — apzināti vai neapzināti — ir radījis mūsu gara, proti, zemapziņas spēks.

Tādējādi izpratne par apziņas un zemapziņas mijiedarbību ļaus jums pārveidot savu dzīvi no pašiem pamatiem. Lai varētu izmainīt ārējos dzīves apstākļus, jums vispirms jāietekmē to cēloņi. Lielākā daļa cilvēku mēģina ārējos apstākļus mainīt ar ārējiem līdzekļiem. Bet, lai savā dzīvē likvidētu konfliktus, apjukumu, dažādas problēmas un visu pārējo, kas kaitīgi ietekmē jūsu dzīves izjūtu, jums jāķeras problēmai pie pašām saknēm, tas nozīmē — pilnībā jāpārveido sava apzinātā domāšana un domu un iztēles pasaulē jāievieš pavisam jauna kārtība.

Jūsu zemapziņa uz katru jūsu domu reaģē ar precīzijas instrumenta jutību. Bet tas nozīmē, ka jūsu apzinātās domas ietekmē zemapziņai cauri plūstošo bezgalīgo gudrību, dzīvības spēku un enerģiju un veido noteiktu formu. Jūs ieskauj nenovērtējamu bagātību neizmērojams okeāns. Šajā grāmatā aprakstīto cilvēka gara likumu praktiskā lietošana brīnumaini pārveidos visu jūsu dzīvi — trūkuma vietā būs pārpilnība, nezināšanas un māņticības vietā — izpratne un gudrība, sāpju pilna nemiera vietā — miers. Jūsu dzīvē vairs nebūs ciešanu, tajā ienāks prieks, krēslu nomainīs gaisma, konfliktus — vienotība, bailes un šaubas — pašpaļāvība, neveiksmes — panākumi un atbrīvošanās no vidusmēra tirānijas. Rugoties no garīgā, dvēseliskā un materiālā redzespunkta, tā ir vislielākā svētība. Vairākums ievērojamāko zinātnieku, mākslinieku, dzejnieku, dziedātāju, rakstnieku un izgudrotāju ir pašos pamatos izpratuši cilvēka apziņas un zemapziņas darbības un izpausmju principus.

Pasaulslaveno tenoru Enriko Karūzo reiz pēkšņi pārņēma lampu drudzis. Viņš žēlojās, ka bailes viņam burtiski aizžņaudzot rīkli. Dziedātāja seja bija sviedriem noplūdusi. Viņš ļoti kaunējās no apkārt stāvošajiem, un, iedomājoties vien, ka pēc dažām minūtēm viņam vajadzēs iziet uz skatuves, dziedātājs sāka trīcēt no bailēm. Bet pēkšņi viņš saņēmās un skaļā balsī iesaucās: "Mans MAZAIS ES grib noslāpēt LIELO ES!" Pēc tam Karūzo vērsās tieši pie tā, ko viņš dēvēja par "mazo Es": "Vācies prom, LIELAIS ES grib caur mani dziedāt!" (Par "lielo Es" dziedātājs nosauca katram cilvēkam piemītošo zemapziņas spēku un gudrību.) "LIELAIS ES grib dziedāt!" — un Karūzo zemapziņa reaģēja, it kā atverot viņa iekšienē kādu aizsprostu. Pateicis šos spārnotos vārdus, dziedātājs izgāja uz skatuves, un viņa brīnišķīgā balss, kā allaž, savaldzināja klausītājus.

Šis plaši pazīstamais stāsts nepieļauj nekādas šaubas par to, ka Enriko Karūzo zināja par divu gara sfēru esamību, proti, par apzināto prāta sfēru un zemapziņas sfēru. Arī jūsu zemapziņa reaģē uz jūsu domāšanas veidu. Ja jūsu apziņu ("mazo Es") ir pārņēmušas bailes un raizes, tad tās jūsu zemapziņā ("lielajā Es") izraisa negatīvas emocijas, kas savukārt pāriet uz apziņu kā sliktas priekšnojautas, izmisums, panika. Tātad, ja jūs kādreiz atrodaties līdzīgā stāvoklī, mēģiniet konstatēt, kādas ir jūsu zemapziņā izpaudušās negatīvās tendences, un, pilnīgi apzinoties savu autoritāti, vērsieties pie tām apmēram šādi: "Esiet rāmas, esiet mierīgas! Es esmu pavēlnieks, un jums jāpakļaujas manai pavēlei. Šeit jums nav ko meklēt, vācieties prom!"

Ir ārkārtīgi aizraujoši un interesanti vērot, kā kategoriska un pārliecinoša zemapziņas uzruna gandrīz zibenīgi atjauno dvēseles līdzsvaru. Tā kā zemapziņa ir pakļauta apziņas pavēlēm, to apzīmē ar vārdu "zemapziņa" vai kā "subjektīvo" apziņu.

 Galvenās funkciju un izpausmes veidu atšķirības

Tālāk dotais piemērs vissaprotamāk varētu izskaidrot galvenās atšķirības: apziņa spēlē tādu pašu lomu kā stūrmanis vai kapteinis uz kuģa komandtiltiņa. Viņš nosaka kursu un dod vajadzīgās pavēles vīriem, kas atrodas mašīntelpā. Tie savukārt uzrauga spiedienu tvaika katlā un apkalpo instrumentus un mašīnas. Tā komandas daļa, kas atrodas zem kuģa klāja, nevaicā, uz kurieni kuģis dodas, — tā vienkārši paklausa pavēlēm. Ja vīrs uz komandtiltiņa neprastu rīkoties ar kompasu, sekstantu un citiem navigācijas instrumentiem un dotu nepareizus rīkojumus, tad komanda akli dotos pretī bojāejai. Vīri mašīntelpā taču pakļaujas kapteinim, jo viņš ir komandieris un viņa pavēles noteikti jāizpilda. Nav pieļaujama nekāda svārstīšanās — matrozim ir jāpakļaujas pavēlēm.

Kapteinis ir kuģa pavēlnieks, un viss notiek pēc viņa gribas. Pārnestā nozīmē jūsu apziņa ir kapteinis, kurš pavēl, bet jūsu ķermeni un visas ar jums saistītās intereses un vajadzības var pielīdzināt augšminētajam kuģim. Jūsu zemapziņa izpilda visas pavēles, ko jūsu apziņa tai dod spriedumu un pārliecības veidā.

Ja jūs visiem saviem paziņām stāstāt: "To es nevaru atļauties," — jūsu zemapziņa tur jūs pie vārda un gādā par to, lai jūs tiešām nevarētu nopirkt to, ko vēlaties. Kamēr vien jūs citiem un pats sev atkal un atkal atgādināsiet: "Es nevaru atļauties nopirkt mašīnu, ceļojumu uz Eiropu, māju, kažoku utt." — jūsu zemapziņa — par to varat nešaubīties — to uztvers kā pavēli, un jums visu mūžu nāksies atteikties no šo vēlmju piepildījuma.

Ziemassvētku priekšvakarā kāda jauna studente ekskluzīva ādas izstrādājumu veikala skatlogā ar ilgošanos aplūkoja elegantu, dārgu ceļojumu somu. Viņa bija nodomājusi vēlā pēcpusdienā braukt mājup uz Bufalo, lai svētku dienas pavadītu kopā ar savu ģimeni. Meitene jau gribēja teikt: "Šo somu es nevaru atļauties," — tad pēkšņi atcerējās, ko bija dzirdējusi kādā no maniem priekšlasījumiem. Toreiz es biju noteicis pamatprincipu: "Nekad neizsakiet negatīvu domu! Nekavējoties pārveidojiet to pozitīvā priekšstatā — un jūsu dzīvē ienāks brīnums."

Tātad meitene sacīja: "Šī soma pieder man. To var nopirkt. Es to aplūkoju kā savu īpašumu, un visi mani zemapziņas spēki gādās par to, lai es šo somu dabūtu."

Ziemassvētku vakarā ap pulksten astoņiem meitenes saderinātais viņai uzdāvināja tieši tādu somu, kādu viņa pulksten desmitos no rīta bija apbrīnojusi un domās nosaukusi par savu īpašumu. Meitene savu garu bija noskaņojusi uz priecīgu gaidīšanu un pēc tam šīs iztēles ainas realizēšanu uzticējusi zemapziņai, kas vislabāk pārzina piemērotākos ceļus un līdzekļus.

Šī jaunā meitene, Dienvidkalifornijas studente, man stāstīja: "Man nebija tik daudz naudas, lai nopirktu to somu. Bet tagad es zinu, kur varu dabūt sev nepieciešamos līdzekļus un visu pārējo, kas man vajadzīgs, — savas iekšējās pasaules neizsmeļamo dārgumu krātuvē."

Zemapziņas izpausmes veidu var izskaidrot ar vēl vienu piemēru. Ja jūs sakāt: "Man negaršo sēnes," — un jums tiešām tiek piedāvātas mērces un salāti, kuru sastāvā ir sēnes, tad jums pavisam noteikti radīsies kuņģa darbības traucējumi, jo jūsu zemapziņa sev saka: "Šefam (tātad jūsu apziņai) negaršo sēnes." Šāda veida reakcijas interesenti izgaismo apziņas un zemapziņas dažādās funkcijas.

Kad kāds saka: "Ja es vēlu vakarā dzeru kafiju, tad jau trijos no rīta pamostos," — tad pilnīgi droši var apgalvot, ka kafijas baudīšanai vēlā stundā būs tieši tādas sekas. Proti, zemapziņas balss pačukstēs: "Šefs grib, lai tu pamostos trijos no rīta."

Jūsu zemapziņa 24 stundas diennaktī nenogurstoši gādā par jūsu labsajūtu un ieliek jums klēpī jūsu domāšanas ieradumu augļus.

 Kā reaģēja viņas zemapziņa

Pirms dažiem mēnešiem kāda dāma man atrakstīja šādu vēstuli: "Man ir septiņdesmit pieci gadi, esmu atraitne, un mani bērni jau sen ir pieauguši un kļuvuši patstāvīgi. Es dzīvoju pansijā ļoti vientuļi. Taču kādu dienu es apmeklēju Jūsu priekšlasījumu par zemapziņas spēku, kurā Jūs izskaidrojāt, ka nemitīgi atkārtojot, ticot un paļāvīgi gaidot, zemapziņā var iekalt noteiktas idejas.

Un tā nu es sāku vairākas reizes dienā no visas sirds atkārtot šādu domu: "Ir kāds cilvēks, kuram es esmu vajadzīga. Es esmu laimīgi precējusies ar labsirdīgu, mīļu un inteliģentu vīrieti. Manai dzīvei ir jēga!"

Šos teikumus es pie sevis skaitīju divas nedēļas, un tad kādu dienu es drogu veikalā sastapu aptiekāru, kas ar veikala darīšanām vairs nenodarbojās. Viņš atstāja uz mani labsirdīga, iejūtīga un ļoti reliģioza cilvēka iespaidu. Viņš bija tieši tāds vīrietis, par kādu es biju lūgusies. Pēc nepilnas nedēļas viņš mani bildināja. Pašlaik mēs esam mūsu kāzu ceļojumā uz Eiropu. Es zinu, ka pēc Dieva gribas manas zemapziņas gudrība mūs saveda kopā."

Arī šī dāma bija atklājusi savas iekšējās pasaules dārgumu krātuvi. Sirds dziļumos viņa juta, ka lūgšanas piepildīsies, un šo pārliecību uzticēja savai zemapziņai, ko jau bija iepazinusi kā īsteno radošo mediju. Tiklīdz šai dāmai izdevās savai zemapziņai iedvest sava nākamā partnera ideālu, tā viņas lūgšanu īstenoja. Pēc Dieva gribas viņas zemapziņas dziļie slāņi, pilni gudrības un sapratnes, šos abus cilvēkus saveda kopā.

Nav nekādu šaubu: "Un vēl, brāļi, visu, kas ir patiess, visu, kas svēts, visu, kas taisns, visu, kas šķīsts, visu, kas patīkams, visu, kam laba slava, ja ir kāds labs tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!" (Pāvila vēstule filipiešiem, 4., 8.)

Kopsavilkums
1.  Jūsu iekšējā pasaulē slēpjas neizsmeļamu dārgumu krātuve. Ieskatieties savā iekšējā pasaulē — un jūs atradīsiet savu sirds vēlmju piepildījumu!
2.  Visu laiku ievērojamākajiem cilvēkiem zināmais un vislielākais no visiem noslēpumiem ir spēja saprasties ar savu zemapziņu un atbrīvot tās spēkus. To varat arī jūs!
3.  Jūsu zemapziņa zina, kā var atrisināt visas jūsu problēmas. Ja jūs tai pirms gulētiešanas iedvesīsiet: "Es gribu pamosties sešos no rīta," — tā jūs uzmodinās precīzi šajā laikā.
4.  Jūsu zemapziņa ir veidojusi jūsu ķermeni un spēj arī dziedēt tā kaites. Katru nakti aizmiedziet, iztēlojoties, ka esat sveiks un vesels, un jūsu visuzticamākais kalps, jūsu zemapziņa, jūsu iedvesmai paklausīs.
5.   Ikviena doma kaut ko rada — tas ir cēlonis, katru stāvokli kaut kas ir radījis — tās ir sekas.
6.   Lai ko jūs gribētu īstenot — vai nu ar savu priekšlasījumu pārliecināt klausītājus, vai arī uzrakstīt grāmatu —, neatlaidīgi un paļāvīgi iedvesiet savus priekšstatus zemapziņai, un tā attiecīgi reaģēs.
7.  Jūsu stāvoklis ir tāds pats kā kuģa kapteinim uz komand­tiltiņa. Viņam ir jādod pareizās pavēles. Un arī jums savai zemapziņai, kas vada jūsu likteni, domu un priekšstatu veidā ir jādod pareizās pavēles.
8.   Nekad nesakiet: "To es nevaru atļauties," — vai: "To es nespēju." Tad jūsu zemapziņa turēs jūs pie vārda un gādās par to, lai jums patiešām trūktu vajadzīgo līdzekļu vai spēju. Tā vietā pašapzinīgi pavēstiet: "Manas zemapziņas spēks atvērs man visas durvis!"
9.  Dzīves likums un ticības likums ir viens un tas pats. Ticēt nozīmē domāt — domāt jūsu garā. Neticiet, tas ir, nedomājiet ne par ko tādu, kas jums varētu kaitēt vai jūs ievainot! Ticiet savas zemapziņas dziedinošajam, apskaidrojošajam, spēcinošajam un laimi nesošajam spēkam! Viss, ko jūs dedzīgi vēlēsieties, jums piepildīsies!
10.  Mainiet savas domāšanas stereotipus — un jūsu dzīve pārvērtīsies!
Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 1831 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 3
0
2 gaisma888  
Paldies par so rakstu patiesam loti labs...

0
3 Saulite  
jā, man arī ļoti patīk :))

0
1 Saulite  
"mazo Es": "Vācies prom, LIELAIS ES grib caur mani dziedāt!"

Tātad meitene sacīja: "Šī soma pieder man. To var nopirkt. Es to aplūkoju kā savu īpašumu, un visi mani zemapziņas spēki gādās par to, lai es šo somu dabūtu."

Taču kādu dienu es apmeklēju Jūsu priekšlasījumu par zemapziņas spēku, kurā Jūs izskaidrojāt, ka nemitīgi atkār­tojot, ticot un paļāvīgi gaidot, zemapziņā var iekalt noteiktas idejas.
Un tā nu es sāku vairākas reizes dienā no visas sirds atkārtot šādu domu: "Ir kāds cilvēks, kuram es esmu vajadzīga. Es esmu laimīgi precējusies ar labsirdīgu, mīļu un inteliģentu vīrieti. Manai dzīvei ir jēga!"
Šos teikumus es pie sevis skaitīju divas nedēļas, un tad kādu dienu .... un viss notika

Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Jūnijs 2012  »
PrOTCPkSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 5
Viesi: 5
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz