Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2013 » Septembris » 16 » 15. nodaļa ZEMAPZIŅA UN JŪSU LAIME
11:56
15. nodaļa ZEMAPZIŅA UN JŪSU LAIME
Viljams Džeimss, amerikāņu psiholoģijas pamatlicējs, reiz ir sa­cījis, ka 19. gadsimta vislielākie atklājumi nebūt nav izdarīti da­baszinātņu jomā. Vislielākais apvērsums esot atziņā, ka, nesatrici­nāmas ticības vadīta, zemapziņa var attīstīt milzīgu spēku.
Tajā dienā, kad jūs nešaubīdamies atzīsiet, ka ar zemapziņas palīdzību varat uzveikt ikvienu savu vājību un atrisināt visas problēmas un ka tā dziedina jūsu ķermeni un spēj jums sniegt daudz vairāk nekā jūsu vispārdrošāko cerību piepildījumu, jūsu dzīvē ienāks patiesa un stabila laime.
Varbūt tad, kad nolikāt skolas eksāmenus, ieguvāt 1. vietu kādās sacensībās, apprecējāties vai kad piedzima jūsu pirmais bērns, jūs domājāt, ka esat piedzīvojuši vislielākās laimes brīžus. Kāds cits par savas dzīves virsotni varbūt uzskata saderināšanās dienu — varētu minēt daudz dažādu lietu, kas cilvēku dara lai­mīgu. Taču, lai cik neaizmirstami būtu šādi notikumi, tie nesniedz patiesu, ilgstošu laimi, jo ir pārejoši.
Vienīgā patiesā atbilde ir šāda: "Laimīgs ir tas, kurš paļaujas uz To Kungu."
Tātad, līdzko jūs visās lietās neierobežoti uzticēsieties Dieva va­dībai, kas pastāvīgi izpaužas caur jūsu zemapziņu, jūs visas savas dzīves problēmas uztversiet līdzsvarotā mierā un priecīgā noskaņo­jumā. Mīlestības, miera un labas gribas pārņemti, jūs radīsiet stabilu pamatu laimei, kas jūs pavadīs katru dienu.

Laime ir jaizvēlas

Laime ir garīgās nostājas jautājums. Kā sacīts Bībelē: "Izvēlieties šodien to, kam gribat kalpot," — savu laimi jūs varat brīvi izvēlēties. Tas izklausās pārsteidzoši vienkārši — un tā arī ir. Varbūt daudzi cilvēki laimes meklējumos cieš neveiksmi tieši tāpēc, ka nespēj noticēt, ka durvis uz laimi var atvērt tik vienkārši. Taču visas dzīvē patiešām svarīgās lietas ir vienkāršas, dinamiskas un radošas, un tās visas rada labsajūtu un laimi.
Svētais Pāvils to, kā var iedziļināties dinamiska spēka un svēt­laimes pārpilnā dzīvē, izskaidro šādiem vārdiem: "Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!" (Pāvila vēstule filipiešiem 4., 8.)

Ka izvēlēties laimi

Mācieties jau šodien pat izšķirties par labu laimei. Metode ir diezgan vienkārša. No rīta pēc pamošanās sakiet sev: "Dievišķā griba vadīs manu dzīvi šodien un vienmēr. Šodien viss vērsīsies man par labu. Ir sākusies jauna un brīnumskaista diena, laimīgāka nekā jebkad agrāk. Dievišķā gudrība virzīs mani pa pareizo ceļu, un dievišķā svētība apņems visu, ko es šodien uzsākšu. Mani ap­tvers un sargās dievišķā mīlestība, un mana dzīve ies augšup. Tik­līdz manas domas novirzīsies no labā un konstruktīvā, es tūlīt saukšu sevi pie kārtības un atkal koncentrēšos vienīgi uz skaisto un labo. Es esmu garīgs un dvēselisks magnēts, kas pievelk laimi un svētību. Viss, ko šodien sākšu, vainagosies neparastiem panā­kumiem. Es visu dienu būšu bezgala laimīgs."
Šādi sāciet katru dienu, un jūs pavadīs laime un priecīgs prāts.

Viņš padarīja laimi par savu ieradumu
Pirms dažiem gadiem es apmēram divas nedēļas pavadīju lauku mājās Kenmērā, Īrijas rietumu piekrastē. Šo māju saimnieks katru Dieva doto dienu pie sevis dziedāja un svilpoja, un bija brīnišķīgā garastāvoklī. Kad es jautāju, kāpēc viņam ir tik priecīgs prāts, viņš atbildēja: "Esmu pieradis būt laimīgs. Katru rītu pēc pamošanās un katru vakaru pirms aizmigšanas es svētīju savu ģimeni, laukus, tīru­mus un lopus un pateicos Dievam par bagāto ražu."
Četrpadsmit gadu laikā tas viņam bija kļuvis par ikdienas ieradumu. Tātad šis vienkāršais īru zemnieks bija atklājis zemap­ziņas darbības noslēpumu, ka laime nav nekas cits kā ieradums un pozitīvas domāšanas rezultāts.

Jums ir patiesi jāvēlas kļūt laimīgam
Tam, kurš meklē laimi, ir jāizpilda šāds svarīgs priekšno­teikums — viņam ir jāilgojas pēc tās no visas sirds. Daži cilvēki ir tik ilgi paļāvušies depresijai un skumjām un tās pat "kultivējuši", ka, pēkšņi saņemot labu un priecīgu vēsti, ir nevis laimīgi, bet gan reaģē līdzīgi tai sievietei, kas man reiz sacīja: "Justies tik laimīgai ir grēcīgi!" Tāda nelaimīga tipa cilvēki ir tik ļoti pieraduši pie sava negatīvā domāšanas veida, ka vairs nezina, ko ar laimi iesākt. Lai cik neticami tas izklausās, viņi tieši ilgojas pēc savas par mīļu ieradumu kļuvušās depresijas.
Anglijā es reiz pazinu sievieti, kas jau daudzus gadus sli­moja ar reimatismu. Viņai bija ieradums glaudīt savus ceļgalus un sacīt: "Šodien mani atkal moka reimatisms! Es nevaru ne soli pa­spert ārpus mājas. Ak vai, kas gan man šī reimatisma dēļ nav jāizcieš!"
Vecās dāmas nemitīgās žēlabas izraisīja viņas dēla, meitas un kaimiņu līdzjūtību, un visi par viņu rūpējās. Tāpēc šai dāmai reimatisms patiesībā bija ārkārtīgi vēlams. Viņa savas tā sauktās "ciešanas" acīm redzami izbaudīja. Patiesībā šī sieviete nemaz negribēja būt laimīga.
Es viņai ieteicu efektīvu ārstniecības metodi. Uzrakstīju dažus Bībeles pantus un sacīju, ka, koncentrējoties uz šim patiesībām, noteikti mainītos viņas garīgā nostāja, pamostos ticība dzīvei un viņa izveseļotos. Taču vecā dāma par to neizrādīja nekādu inte­resi. Daudziem cilvēkiem piemīt šāda dīvaina un slimīga tieksme uz sevis mocīšanu un žēlošanu. Ciešanas un skumjas ir viņu mīļā­kie pavadoņi.

Kāpēc izvēlēties nelaimi?
Daudzi cilvēki paši stāv ceļā savai laimei, jo nododas šā­dām domām: "Šodien man ir melnā diena, viss ies greizi!" — "Šo­dien man atkal nekas neizdodas!" — "Visi ir pret mani!" — "Biz­nesā atkal vieni vienīgi zaudējumi!" — "Es vienmēr visu no­kavēju!" — "Esmu neveiksminieks!" — "Viņš var panākt visu, bet es neko!" Tas, kurš iesāk dienu ar šādām domām, nevar būt laimīgs. Marks Aurēlijs, lielais romiešu filozofs un gudrais, ir sacījis: "Tieši domas ir tās, kas cilvēka dzīvi veido laimīgu vai nelaimīgu." Izcilais amerikāņu filozofs Emersons izteicies šādi: "Cilvēks ir tas, par ko viņš visas dienas garumā domā." Tātad, kā mēs no iepriekš sacītā jau zinām, domāšanas ieradumi tūlīt pat nobriedina atbilstošus rezultātus un tādējādi ietekmē noti­kumus.
Tāpēc par katru cenu izvairieties no negatīvām noskaņām. Vienmēr atcerieties, ka ar jums nevar notikt nekas tāds, kas iepriekš jau nav sācies jūsu paša garā.

Ja man piederētu miljons, es justos laimīgs

Ārstniecības iestādēs esmu sastapis daudzus cilvēkus, kuri, kaut ari būdami miljonāri, apgalvoja, ka esot galīgi izputināti. Tur viņi ievietoti psihisku, paranoisku un maniakāli depresīvu slimību dēļ. Bagātība vien cilvēku nedara laimīgu. Taču tas nekādā ziņā nav jāsaprot tā, ka bagātība nav savienojama ar laimi. Mūsdienās daudzi cer atrast laimi, nopērkot mūzikas instrumentus, televi­zoru, māju, lauku īpašumu, jahtu vai peldbaseinu. Taču laimi nopirkt nevar.
Laime var rasties vienīgi no pareizas gara nostājas. Ļoti daudzi cilvēki laimi iedomājas kā kaut ko ārišķīgu: "Ja es kļūtu par pilsē­tas mēru, tad nu gan būtu laimīgs!"
Bet vai, vēlāk patiešām kļuvuši par pilsētas mēru, veikala va­dītāju, ģenerāldirektoru, viņi jūtas laimīgāki? Laime ir garīgs un dvēselisks stāvoklis. Cilvēka spēks, prieks un laime slēpjas spējā atklāt zemapziņā mītošo dievišķās kārtības un pareizas rīcības dinamisko likumu un to realizēt visās dzīves jomās.

Laime — iekšēja miera rezultāts

Kad es pirms vairākiem gadiem Sanfrancisko lasīju lekcijas, mani uzmeklēja kāds vīrietis, kam ārkārtīgi neveicās biznesā. Viņš bija kādas firmas pilnvarotais un iekšēji, rūgtuma pilns, dumpojās pret ģenerāldirektoru un tā vietnieku. Vīrietis apgalvoja, ka abi liekot viņam ceļā visus iespējamos šķēršļus. Šīs iekšējās antipātijas ietekmēja pilnvarotā darba spējas un biznesa darījumus, un viņš nesaņēma nedz prēmijas, nedz peļņas procentus.
Šo savu darba problēmu pilnvarotais atrisināja ar mums pazīs­tamo metodi. Katru rītu tūlīt pēc pamošanās viņš ar nesatricināmu pārliecību deklarēja: "Visi mani līdzstrādnieki un priekšnieki cits pret citu ir patiesi, izpalīdzīgi un lojāli. Viņi ir svarīgākie garīgie un dvēseliskie ķēdes locekļi, kas sekmē uzņēmuma attīstību, labklājību un panākumus. Visās savās domās, vārdos un darbos es saviem priekšniekiem un līdzstrādniekiem apliecinu mīlestību, gatavību saprasties un labo gribu. Ģenerāldirektoru un viņa vietnieku visos darījumos vada dievišķā gudrība. Manas zemapziņas visaptverošā sapratne iedvesmo visus manus lēmumus. Mūsu biznesa darīju­miem un savstarpējām attiecībām ir raksturīga cenšanās rīkoties taisnīgi un pareizi. Ieejot savā birojā, es sev pa priekšu sūtu domas par mieru, mīlestību un labo gribu. Visi birojā strādājošie — tāpat kā es — ir nosvērti un gatavi saprasties. Paļāvīgi un nešaubīgi ticēdams labajam, es tagad sāku šo jauno dienu."
Firmas pilnvarotais šo labi pārdomāto meditāciju dziļi izjusti katru rītu atkārtoja trīs reizes. Līdzko viņam dienas laikā uzmācās baiļpilnas un īgnas domas, viņš sev sacīja: "Visu dienu manā sirdī un garā valda miers un harmonija."
Kad pilnvarotais kādu laiku bija lietojis šo metodi, agrākās negatīvās domas pārstāja viņu mocīt un sekas vairs nespēja kaitīgi ietekmēt viņa dvēseles mieru. Jaunapgūtajai nostājai bija labi pa­nākumi.
Šis vīrietis man atrakstīja, ka pēc kāda laika abi firmas direktori ataicinājuši viņu pie sevis un izteikuši atzinību par viņa darbu un jaunajiem konstruktīvajiem priekšlikumiem. Tie esot atzinuši viņu par spējīgu darbinieku, bet viņš pats atklājis, ka laimi cilvēks var atrast vienīgi sevī.

Patiesībā nav nekādu šķēršļu
Pirms dažiem gadiem es avīzē lasīju rakstu par kādu zirgu, kas, ieraudzījis koka celmu, pēkšņi satrūcies un rāvies uz ceļa malu. Tas atkārtojies katru reizi, kad zirgam vajadzējis iet tam garām. Tad zemnieks celmu izracis, sadedzinājis un zemi nolī­dzinājis. Taču arī vēl pēc divdesmit pieciem gadiem zirgs, iedams garām šai vietai, katru reizi satrūcies. Tātad šo reakciju izraisīja vienīgi dzīvnieka atmiņas.
Arī jūsu ceļā uz laimi nav nekādu citu šķēršļu kā vienīgi tie, ko jūs pats radāt savā domu un iztēles pasaulē. Vai jūs nomoka bailes vai raizes? Bailes ir tikai doma. Šajā pašā brīdī jūs varat iznī­dēt visus šķēršļus ar visām saknēm, ja vien to vietā liksiet ticību saviem panākumiem, spējām un uzvarai pār visām problēmām.
Reiz es pazinu kādu gudru uzņēmēju. Viņš man sacīja: "Esmu izdarījis kļūdas, no kurām esmu daudz mācījies. Tagad es dibinu jaunu firmu, kas gūs lielus panākumus." Šim uzņēmējam bija drosme saskatīt šķērsli pašam savā garā. Neizšķiezdams laiku veltī­gām žēlabām, viņš "izraka celmu" — nešaubīgi ticēdams saviem iek­šējiem spēkiem, šis cilvēks savu par kaitīgu atzīto depresiju "sade­dzināja". Iegūstiet pašpaļāvību — un jūs gaida laime un panākumi.

Vislaimīgākie cilvēki

Vislaimīgākais ir tas, kurš vienmēr un visur dara, ko vien spēj. Laime un tikums ir nesaraujami saistīti. Vislabākie cilvēki ir vis­laimīgākie, turklāt vislaimīgākie bieži vien arī vislabāk pārzina panākumiem bagātas dzīves mākslu. Vislabākais un visaugstākais jūsos ir Dievs. Tāpēc vairāk paudiet Dieva mīlestību, gaismu, patiesību un skaistumu, un jūs kļūsiet par vienu no laimīgākajiem cilvēkiem pasaulē.
Epiktets, grieķu filozofs, stoiķis, ir sacījis: "Uz laimi un iek­šējo mieru ved tikai viens ceļš. Tas ir šāds: nekad — ne agri no rīta, kad pamosties, ne dienas laikā, nedz arī vēlu vakarā, kad miegs slēdz tavus plakstus, — nedomā par īpašumu un visām pārējām dzīves ārišķībām, toties to visu un arī visu savu dzīvi uztici Dievam."

Kopsavilkums
1.   Viljams Džeimss teicis, ka 19. gadsimta lielākais atklājums esot ticības iedvesmotas zemapziņas varenā spēka atzīšana.
2.  Jūsos mājo neizmērojams spēks. Līdzko būsiet iemācījušies tam uzticēties, jūsu dzīvē ienāks laime un drīz vien piepildīsies visu jūsu sapņi.
3.    Ar savas zemapziņas brīnumdarītājspēku palīdzību jūs varat atrisināt ikvienu problēmu, pārvarēt jebkuru vājību un piepildīt visas savas sirds vēlmes. Tieši tāda nozīme ir šiem Bībeles vārdiem: "Tas, kurš paļaujas uz To Kungu, ir laimīgs." Tie pierāda zemapziņas garīgos likumus.
4.   Jums ir jāizšķiras par laimi. Laime ir ieradums. Ieteicams atkal un atkal atcerēties šādus vārdus: "Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājietV (Pāvila vēstule filipiešiem 4., 8.)
5.   Pamostoties sakiet: "Šodien es izšķiros par laimi! Šodien es izšķiros par panākumiem! Šodien es izšķiros par pareizu rīcību! šodien es izšķiros par mīlestību un labu gribu pret visiem cilvē­kiem! Šodien es izšķiros par mieru!" Izpildiet šos lēmumus ar mīlestību un interesi — un jūs būsiet izvēlējušies laimi!
6.   Vairākas reizes dienā pateicieties par jums dotajām dzīves svētībām. It īpaši lūdziet par savu ģimenes locekļu, darbabiedru un visas cilvēces mieru, laimi un labklājību.
7.   Pēc laimes jums ir patiesi jāilgojas. Ja pēc tās kvēli neilgo­sieties, tad nekas nenotiks. Ilgas ir fantāzijas un ticības spārnota vēlēšanās. Iztēlojieties savas vēlmes realizēšanos, ticiet tās pie­pildījumam, un tā kļūs par patiesību. Laime, kas jūsos rodas, ir uzklausīta lūgšana.
8.  Tas, kurš ilgstoši nododas domām par bailēm un dusmām, naidu un neveiksmi, katrā ziņā jutīsies dziļi nomākts un nelaimīgs. Vienmēr atcerieties: jūsu dzīvi veido jūsu domas.
9.    Laimi nevar nopirkt pat par visas pasaules naudu. Vieni miljonāri ir ļoti laimīgi, citi — dziļi nelaimīgi. Daudzi cilvēki, kuriem ir niecīgs kapitāls, ir ļoti laimīgi, bet citi — ļoti nelaimīgi. Daži precētie ir laimīgi, citi — ļoti nelaimīgi. Daži neprecējušies ir laimīgi, bet citi savukārt ļoti nelaimīgi. Laime ir jūsu domu un jūtu vadošais "režīms".
10.  Laime ir iekšējā miera rezultāts. Koncentrējiet savas domas uz mieru, harmoniju, drošību un dievišķo vadību, un jūsu gars kļūs par jūsu laimes avotu.
11.  Ceļā uz laimi šķēršļu nav. Ārējiem apstākļiem nav nekādas nozīmes, un tie nekad nav cēlonis. Ļaujieties sevī mītošā radošā principa vadībai. Jebkura doma ir cēlonis, un ikviens jauns cēlonis izraisa sekas. Izvēlieties laimi!
12.  Vislaimīgākais cilvēks ir tas, kurš dara un dod, ko vien spēj. Cilvēkā visaugstākais un vislabākais ir Dievs, un Dieva valstība ir ikvienā no mums.
Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 2293 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Septembris 2013  »
PrOTCPkSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz