Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2013 » Janvāris » 11 » 14. nodaļa ZEMAPZIŅA UN LAULĪBAS PROBLĒMAS
03:44
14. nodaļa ZEMAPZIŅA UN LAULĪBAS PROBLĒMAS

Visu laulības dzīves sarežģījumu pamatā ir nepietiekamas zināšanas par gara patiesajām funkcijām un spēkiem. Pareizi izmantojot garīgo principu, var novērst visas laulāto domstarpības. Tie, kuri kopīgi skaita lūgšanas, arī paliek kopā. Iedziļināšanās dievišķajos ideālos, dzīves likumu izpēte, kopīgu plānu un mērķu realizēšana, kā arī atbildības izjūtas noteiktas brīvības baudīšana ir būtisks priekšnoteikums ideālai laulībai, kurā divi cilvēki vienojušies laimē un saderībā.

Vislabāk būtu šķiršanos novērst savlaicīgi, proti, jau pirms laulības noslēgšanas! Nevienam nevar pārmest to, ka viņš atbrīvojas no neizturamas situācijas. Bet kāpēc vispār tik tālu jānonāk? Vai nebūtu labāk jau no paša sākuma pievērst uzmanību laulības problēmu īstajiem cēloņiem — tātad ķerties ļaunumam pie pašām saknēm?

Tāpat kā citu problēmu, arī šķiršanās, laulības pasludināšanas par spēkā neesošu un ar to saistīto bezgalīgo tiesas procesu pamatā ir nepietiekamas zināšanas par apziņas un zemapziņas savstarpējām sakarībām.

 

Ikvienas laulības pamats

Īstas un ilgstošas laulības pamats ir garīgums. Tai ir jābūt sirdslietai, un sirds ir mīlas kauss. Godīgums, atklātība, labsirdība un personiskā integritāte vienlaicīgi ir gan mīlestības priekšnosacījums, gan ari izpausme. Ja, piemēram, sieviete apprecas vienīgi naudas, sabiedriskā stāvokļa vai pašapliecināšanās dēļ, tad noslēgtā laulība nav īsta. Šāda nepatiesa un negodīga rīcība liecina par jebkādas īstas mīlestības trūkumu. Šāda laulība paliek tāda pati, kāda bija noslēgšanas brīdī, — krāpšana, farss, tukša maskarāde.

Bet, ja sieviete saka: "Man ir apnicis strādāt, un es labprāt apprecētos, lai varētu baudīt nodrošinātu dzīvi," — tas liecina, ka viņas nostāja balstās uz pilnīgi aplamiem pamatiem. Viņa nepareizi izmanto gara likumus un diezin vai kļūs laimīga. Nevienam cilvēkam, kas pratīs pareizi izmantot šajā grāmatā aprakstītās metodes, nekad nebūs jāsūdzas par nabadzību vai sliktu veselības stāvokli. Sieviete savā tieksmē pēc labas veselības, miera, prieka, apskaidrības, drošības sajūtas, bagātības, mīlestības un laimes nekādā ziņā nav atkarīga no sava laulātā drauga (vai arī tēva, brāļa u.c.) panākumiem. Arī viņai ir jāapzinās sevī snaudošie spēki un jāzina sava gara likumi — tas ir vienīgais drošas un apmierinošas eksistences pamats.

 

Kā pievilkt sev ideālo laulāto draugu

Jūs vairs neesat sieviete, kurai nav ne jausmas par savas zemapziņas darbības veidu. Jūs zināt, ka viss, ko jūs savā zemapziņā iekaļat, jūsu dzīvē pieņem reālu apveidu. Tāpēc iedvesiet tai visas īpašības un rakstura īpatnības, kuras vēlētos redzēt savā vīrā.

Jūs jūtaties vīlusies? Tam nav nekāda pamata. Ir jāsāk rīkoties — un šodien pat! Vakarā apsēdieties ērtā krēslā, aizveriet acis, aizmirstiet par dienas nogurumu un rūpēm, atbrīvojieties un ļaujieties laiskam noskaņojumam. Kad esat pilnīgi pasīva un uztvert spējīga, vērsieties pie savas zemapziņas ar apmēram šādiem vārdiem: "Es jūtu, ka man uzmanību pievērš godīgs, atklāts, lojāls, uzticīgs, miermīlīgs, laimīgs un turīgs vīrietis. Visas šīs vēlamās īpašības dziļi iespiežas manā zemapziņā. Kamēr es tās skatu savā iztēlē, tās kļūst par mana "Es" daļu un zemapziņā pieņem savu apveidu. Es zinu, ka eksistē pievilkšanās nepārvaramais princips, un, uzticēdamās tam, tagad aicinu vīrieti, kurš atbilst manai zemapzinātajai pārliecībai. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka viss, kam tic mana zemapziņa, piepildīsies. Es zinu, ka šī vīrieša dzīvi varu padarīt mierīgāku un laimīgāku. Mums ir kopīgi ideāli. Vēlos sevi tādu, kāda esmu, un arī viņu negribu mainīt. Mūs saistīs mīles­tības, brīvības un savstarpējas cieņas jūtas."

Atkārtojiet šos teikumus tik ilgi, līdz tie jums kļūst par stingru pārliecību.

Un jūs pārņems liels prieks, kad jūsu dzīvē ienāks vīrietis, kuram būs visas tās īpašības, ko vēlējāties redzēt savā vīrā. Zemapziņas gudrība jūs abus savedīs kopā. Atmodiniet sevī vislabākās jūtas, ko spējat dot otram cilvēkam, — mīlestību un pašaizliedzību. Un mīlestība, ko dāvājat, jums tūkstoškārt tiks atlīdzināta.

Kā pievilkt sev ideālo sievu

Tāpat jārīkojas arī vīrietim un jāskaita šāda lūgšana: "Es jūtu, ka man pievēršas sieviete, kura skaistā un ideālā harmonijā mani papil­dina. Mūs abus saista garīga saite, un mūsu savstarpējās simpātijas kļūst par dievišķās mīlestības kausu. Es zinu, ka varu šai sievietei dāvāt sirds siltumu, mieru, laimi un prieku. Es zinu, ka spēju šīs sie­vietes dzīvē ienest daudz skaista. Es redzu to savu acu priekšā. Viņai piemīt šādas labas īpašības: jūtīgums, labsirdība, uzticība, godīgums un sirsnība. Viņa ir harmoniska, mierīga un laimīga. Mēs jūtam nepārvaramu savstarpēju tieksmi. Mēs dzīvosim mīlestībā, atklātībā un skaistumā. Man būs ideāls dzīvesdraugs."

Kamēr jūs koncentrējaties un mierīgi domājat par savu izredzēto dzīvesdraugu, tieši šīs īpašības kļūst par jūsu garīgās personības daļu. Zemapziņas vienojošais spēks pēc dievišķās gribas jūs un jūsu sapņu sievieti savedīs kopā.

 

Kāpēc jāizdara trešā kļūda?

Nesen kāda skolotāja man sacīja: "Esmu bijusi precējusies jau trīs reizes, un visi mani vīri bija visnotaļ pasīvi, pakļāvīgi un bez jebkādas iniciatīvas. Kāpēc es vienmēr iekritu tieši šā sievišķīgā vīriešu tipa rokās?"

Es skolotājai vaicāju, vai viņa savu otro vīru jau no paša sākuma ir pazinusi kā diezgan necilu personību, un viņa atbildēja: "Protams, nē, citādi es ar viņu nemūžam neprecētos." Acīmredzot šī sieviete no savas pirmās kļūdas neko nebija mācījusies. Nelaimes cēlonis bija meklējams viņas personības būtībā. Skolotājas raksturā bija iz­teikti vīrišķīgas īpašības — viņa bija enerģiska un varaskāra. Viņa neapzināti ilgojās pēc cilvēka, kas būtu tik pasīvs un piekāpīgs, ka viņa varētu uzņemties vadošo lomu. Tāda ir šīs rīcības neapzinātā motivācija, un notika tas, kam vajadzēja notikt, — viņas slepenās iztēles ainas realizējās. Šai sievietei nācās apgūt metodi, kā ar pa­reizu lūgšanu var pārraut cēloņu un seku ķēdi.

 

Kā viņa atbrīvojās no savas negatīvās nostājas

Vispirms šī vairs ne gluži jaunā sieviete iemācījās vienkāršu patiesību: tas, kurš tic, ka spēj pievilkt sev ideālo partneri, drīz vien to arī sastaps. Lai atbrīvotos no negatīvo priekšstatu pasaules un atrastu patiešām ideālu dzīvesdraugu, viņa skaitīja šādu lūgšanu: "Es iekaļu savā zemapziņā tā vīrieša rakstura īpašības, pēc kura es ļoti ilgojos. Mans ideālais dzīvesdraugs ir spēcīga un oriģināla per­sonība. Viņš ir vīrišķīgi mīļš, enerģisks, godīgs, lojāls un uzticīgs. Pie manis viņš atrod mīlestību un laimi. Es ar prieku sekoju viņam visur, kur vien viņš vēlas. Esmu godīga, atklāta, mīļa un labsirdīga. Es viņam dāvāju daudz skaista: savu labo gribu, priecīgu sirdi un veselu ķermeni. Un viņš man dāvā to pašu. Es dodu un saņemu. Dievišķā gudrība šo vīrieti pazīst un zina, kur viņš atrodas. Tā saved mūs kopā, un mēs tūlīt viens otru pazīstam. Es uzticos savai zemapziņai un zinu, ka mana vēlme drīz piepildīsies. Jau tagad no visas sirds pateicos par ideālo risinājumu!"

Sieviete šo lūgšanu atkārtoja katru rītu un vakaru, ticēdama sacītajam un labi zinādama, ka šī ilgstošā garīgā nodarbe ar vēlamo iztēles ainu gluži kā spoguļattēlā pārmaina viņas būtību.

 

Lūgšanas uzklausīšana

Pagāja vairāki mēneši. Kaut arī šai sievietei bija plašs paziņu loks un viņa bieži uzturējās sabiedrībā, tomēr viņa neiepazinās ne ar vienu vīrieti, kas atbilstu tās prasībām. Taču, tiklīdz sieviete sāka šaubīties par zemapziņas spēku spēju laimīgi saprecināt, viņa atcerējās, ka tieši zemapziņai ir pašai sava, pilnīgi droša metode, ar kuru tā atrisina ikvienu problēmu. Neilgi pēc oficiālās laulības šķiršanas viņa sāka strādāt par ārsta asistenti. Vēlāk šī sieviete man stāstīja, ka jau pirmajā brīdī zinājusi, ka jaunais darbadevējs ir viņas sapņu vīrietis. Acīmredzot viņam klājās gluži tāpat, jo jau pēc vienas kopīgā darbā pavadītas nedēļas viņš to bildināja, un kopš tā laika abi dzīvo laimīgā laulībā. Šis ārsts bija nevis pasīvā vai sievišķīgā tipa pārstāvis, bet gan enerģisks vīrietis, izcils sportists, turklāt ļoti inteliģents un, kaut arī liberāli domājošs, tomēr reliģiozi noskaņots cilvēks.

Sievietes sapnis kļuva par īstenību. Viņa vēlamo iztēles ainu savai zemapziņai bija iedvesusi tik ilgi, līdz garīgi un emocionāli saplūda vienā veselumā ar savu priekšstatu — tāpat kā barība, ko mēs apēdam, kļūst par mūsu organisma daļu.

 

Vai man jāšķiras?

Jautājums par šķiršanos vienmēr ir individuāla problēma, kuru nav iespējams vispārināt. Dažos gadījumos apprecēšanās jau no paša sākuma ir bijusi nopietna kļūda, citos šķiršanās, tāpat kā laulības noslēgšana ar mērķi izbēgt no vientulības, it neko neatrisina. Dažreiz tā šķiet vienīgā izeja, citreiz stāvokli vēl vairāk pasliktina. Šķīrusies sieviete var būt daudz patiesāka, krietnāka un cēlsirdīgāka nekā tāda viņas dzimuma pārstāve, kuras laulības dzīve ir vieni vienīgi meli.

Piemēram, reiz es runāju ar kādu sievieti, kuras vīrs bija ne tikai krimināli sodīts narkomāns, bet arī nedeva iztikai ne centa, turklāt ļoti nežēlīgi izturējās pret savu laulāto draudzeni. Viņa nekādi nevarēja tikt vaļā no uzskata, ka šķiršanās ir grēks. Es viņai izskaidroju, ka precēšanās ir sirds vēlme. Ideāla laulība var izdoties vienīgi tad, ja divas sirdis savienojas patiesā harmonijā un mīlestībā un ikviena rīcība ir mīlestības rosināta.

Kad sieviete to bija sapratusi, viņa pieņēma lēmumu. Sirds dziļumos viņa taču vienmēr bija zinājusi, ka nekāds dievišķais likums nespiež viņu paciest vīra slikto izturēšanos pret sevi gan garīgajā, gan fiziskajā ziņā tikai tāpēc, ka viņš tai ir likumīgi pielaulāts.

Ja jūs nezināt, ko darīt, tad skaitiet lūgšanu, lai pār jums nāk apskaidrība, un tā katrā ziņā notiks. Sekojiet savas zemapziņas norādījumam — tā jums parādīs ceļu uz mieru.

 

Ka var nonākt līdz šķiršanas slieksnim

Nesen kāds pirms pāris mēnešiem apprecējies jauns pāris nolēma iesniegt laulības šķiršanu. Izrādījās, ka jaunais vīrietis ilgstoši ir dzīvojis bailēs, ka sieva viņu varētu atstāt. Jau no paša sākuma viņš jutās vientuļš un bija pārliecināts par sievas neuzticību. Šīs domas viņu nomocīja dienu un nakti, līdz kļuva par uzmācīgu ideju. Savā neuzticībā viņš garīgi jau pilnīgi bija noskaņojies uz domu par šķiršanos. Viņa sievai turklāt arvien retāk izdevās izturēties pret vīru mīļi, jo viņa instinktīvi juta, ka tiek atraidīta. Šo negatīvo domu un iztēles ainu ietekmē viņu savstarpējās attiecības manāmi pasliktinājās, šis ir vēl viens piemērs mums jau labi pazīs­tamajam likumam par cēloni un sekām, darbību un pretdarbību. Doma ir cēlonis, un zemapziņas reakcija — sekas.

Kādu dienu jaunā sieviete aizgāja no kopīgā dzīvokļa un iesnie­dza laulības šķiršanas pieteikumu — viņas laulātā drauga drūmās priekšnojautas bija piepildījušās.

 

Šķiršanās sākas garā

Jebkura šķiršanās sākas konkrētā cilvēka garā — šķiršanās procesa juridiskā formalitāte ir tikai vēlākās, redzamās sekas. Šo abu jauno cilvēku sirdis pildīja savstarpēja neuzticēšanās, bailes, greizsirdība un dusmas. Šāda nostāja vājina un izsmeļ gara un ķermeņa spēkus. Šie jaunie cilvēki paši pārliecinājās, ka naids šķir, bet mīlestība vieno. Viņi sāka saprast, kādas kļūdas ir izdarījuši. Neviens no viņiem agrāk neko nebija dzirdējis par cēloņu un seku universālo likumu, tāpēc neaptvēra, ka ļaunprātīgi izmanto savus garīgos spēkus un no tā izrietošās postošās sekas. Pēc mana ierosinājuma jaunais pāris nolēma pēdējo reizi mēģināt glābt savu laulību. Es viņiem ieteicu lietot lūgšanas terapiju.

Jaunie cilvēki sāka viens otram visdažādākajos veidos pierādīt mīlestību, labu gribu un gatavību saprasties. Vakaros viņi viens otram lasīja priekšā Psalmus. Savu galīgo mērķi viņi vēl nav sasnieguši, taču jau tagad viņu laulības dzīve ar katru dienu kļūst arvien skaistāka un laimīgāka.

 

Kašķīgā sieva

Bieži vien sieva kļūst kašķīga vienīgi tāpēc, ka jūtas neievērota un ilgojas pēc lielākas mīlestības un uzmanības. Izrādiet lielāku interesi par savu sievu un novērtējiet viņas labās īpašības tā, kā viņa to ir pelnījusi. Attiecībā uz cita tipa sievietēm to, ka tās kļūst neciešamas, var izskaidrot ar viņu vēlmi pārveidot vīru pēc savas gribas. Tā droši vien ir vislabākā un efektīvākā metode, kā tikt vaļā no vīra.

Laulātie nedrīkst pastāvīgi uzglūnēt viens otram, lai tikai nepalaistu garām kādu partnera kļūdu. Katram laulātajam ir jābūt pateicīgam par visu labo, ko viņš atrod savā partnerī un iegūst caur viņu.

 

Dusmīgais vīrs

Tiklīdz vīrs sāk uz sievu dusmoties un sīki analizēt visu, ko tā ar vārdiem vai darbiem viņam it kā ir nodarījusi, viņš savā ziņā jau pārkāpj laulību, jo — tāpat kā mīlestībā neuzticīgs vīrs — uzņemas negatīvas, postošas saistības. Tas, kurš sirdī sievu noraida un ir naidīgi noskaņots, ir viņai neuzticīgs, jo lauž laulības solījumu, ar kuru ir solījies visu savu mūžu sievu mīlēt, sargāt un cienīt. Ja kādam ir nosliece ar rūgtumu prātuļot par patiesu vai iedomātu pārestību, tad ieteicams nodoties pašapcerei un, cik vien iespējams, censties izturēties pret sievu saudzīgi, laipni un pieklājīgi. Tad nebūs grūti izvairīties no domstarpībām. Laulātās draudzenes pozitīvo īpa­šību ievērošana un novērtēšana atradina vīru no kaitīgā ieraduma perināt sevī dusmas. Kad viņš būs noskaņojis sevi uz pozitīvu domāšanu, uzlabosies attiecības ne tikai ar sievu, bet arī ar pārējiem cilvēkiem. Rūpējieties par harmoniju sevī, un jūs noteikti dzīvosiet mierā ar sevi un apkārtējo pasauli.

 

Vislielākā kļūda

Vislielāko kļūdu izdara tas, kurš savas laulības problēmas pārrunā ar kaimiņiem un radiniekiem. "Fricis nekad man nedod pietiekami daudz naudas. Viņš riebīgi izturas pret manu māti, mūžīgi piedzeras un arī pret mani izturas aizvien rupjāk un aizvainojošāk." Kurš gan nepazīst tādu sievu, kas šādi vai līdzīgi noniecina savu vīru visu kaimiņu un radinieku acīs.

Apspriediet laulības problēmas vienīgi ar laulību konsultantiem un lietpratīgiem speciālistiem. Kāpēc gan jūs gribat, lai neaptverams skaits cilvēku ir sliktās domās par jūsu laulību? Nemaz nerunājot par to, ka laulātā drauga trūkumu un vājību pārspriešana arī jūsu raksturā var attīstīt tādas pašas negatīvas īpašības. Jo kurš gan šīs negatīvās domas izsaka, kurš par tām domā un tās izjūt? Tā esat jūs! Un, ko cilvēks domā un jūt, tāds viņš arī ir.

Radinieki parasti ir slikti padomdevēji, jo laulības krīze skar arī viņus, tāpēc viņiem jau no paša sākuma ir aizspriedumi pret vienu vai otru pusi. Līdzko padoms pārkāpj "zelta likumu", tas ir jānoraida. Vēlams atcerēties, ka arī vislabākajās laulībās gadās saspīlējumi, domstarpības un zināmas atsvešinātības periodi. Šādas ķildas un strīdus paturiet pie sevis un nekad neļaujiet draugiem un paziņām ieskatīties savas laulības dzīves ēnas pusēs. Par katru cenu izvairieties savu laulāto draugu kritizēt un nopelt.

 

Necentieties savu sievu pārveidot

Laulātais draugs, kurš vēlas sievu padarīt par savu kopiju, rīkojas ļoti nesaprātīgi un riskē ar savu laulību, jo sieva mēģinājumu viņu dažādos aspektos principiāli pārveidot uztvers kā vardarbību. Vīra rīcība sagraus viņas lepnumu un pašcieņu un atmodinās protesta garu. Tādējādi laulībai tiks uzlikts smags pārbaudījums.

Protams, partneriem ir savstarpēji jāpielāgojas. Bet tas, kurš reiz godīgi ieskatīsies savā iekšējā pasaulē un novērtēs savu paša raksturu un izturēšanos, atradīs tik daudz kļūdu un vājību, ka viņam visu mūžu pietiks darāmā, lai sevi pilnveidotu.

Ja kāds saka: "Es vēlos savu partneri pārveidot atbilstoši savam priekšstatam," — tad viņš pats sev rada grūtības un ari apdraud savu laulības dzīvi. Turklāt viņš noteikti apgūs skarbo mācību, ka viens no katra cilvēka galvenajiem uzdevumiem ir pilnveidot pašam sevi.

Trīs soļi ceļā uz laimi

Pirmais solis. Pēc iespējas ātrāk — katrā ziņā šajā pašā dienā — izbeidziet sīkas ķildas un nesaskaņas. Nekad neaizmirstiet pirms gulētiešanas savam laulātajam draugam no sirds piedot. No rīta pēc pamošanās lūdziet, lai visgudrība visu dienu jūs vada visās lietās. Miera, harmonijas un mīlestības pilni domājiet par savu laulāto draugu, visiem ģimenes locekļiem un visu cilvēci.

Otrais solis. Pie brokastgalda kopīgi noskaitiet lūgšanu. Pateicieties gan par gardo un bagātīgo maltīti, gan arī par daudzām citām dzīves svētībām. Pie galda izvairieties runāt par kaut kādām problēmām, raizēm vai strīdīgiem jautājumiem — tas, protams, attiecas uz visām kopīgi ieturētām maltītēm. Savai sievai vai vīram sakiet: "Es pienācīgi novērtēju visu, ko tu manā labā dari, un visu dienu ar mīlestību domāšu par tevi."

Trešais solis. Katru vakaru vīram un sievai pārmaiņus skaļā balsī jāskaita lūgšana. Sava laulātā drauga klātbūtni neuztveriet kā pašu par sevi saprotamu. Izrādiet viņam mīlestību un cieņu. Neesiet sīkumains, nepazemojiet un nekritizējiet savu partneri — labāk padomājiet par to, kā viņu ar vārdiem un darbiem varat iepriecināt.

Laimīgas ģimenes un laulības dzīves visdrošākais pamats ir mīlestība, harmonija, savstarpēja uzmanība un ticība Dievam un visam labajam, kas mīt cilvēkā. Pirms gulētiešanas izlasiet 23., 27. un 91. Psalmu, Vēstules ebrejiem 11. nodaļu, Pāvila 1. vēstules ko­rintiešiem 13. nodaļu un citas Bībeles vietas, kas sirdi un prātu piepilda ar bagātību. Tas, kurš izpildīs šos ieteikumus, pārliecināsies, ka viņa laulība ar katru gadu kļūst laimīgāka.

 

Kopsavilkums

1.  Visu neizdevušos laulību cēlonis ir garīgo un dvēseles liku­mu nezināšana. Tie, kas kopīgi skaita lūgšanu, arī paliek kopā.

2.   No šķiršanās vislabāk izvairīties jau pirms laulību noslēg­šanas. Tas, kurš iemācīsies pareizi skaitīt lūgšanu, atradīs arī pie­mērotu partneri.

3.   Laulība vīrieti un sievieti vieno mīlestībā. Vienprātība un kopības izjūta ir tās priekšnoteikums un laime.

4.  Laulība pati par sevi nav laimes avots. Vienīgi zinot mūžīgās patiesības un garīgās vērtības, vīrietis un sieviete var sniegt viens otram laimi un prieku.

5.  Piemērotu dzīvesdraugu var atrast, meditējot par vēlamajām fiziskajām un garīgajām īpašībām. Zemapziņa abus partnerus savedīs kopā.

6.    Jūsu zemapziņai iedvestais ideālā dzīvesdrauga attēls pārveido arī jūsu paša raksturu. Tam, kurš grib atrast godīgu, pa­tiesu un mīļu dzīvesbiedru, arī pašam ir jābūt godīgam, patiesam un mīļam.

7.    No savām kļūdām vajadzētu mācīties, nevis tās atkārtot. Tam, kurš ir cieši pārliecināts, ka atradīs savu ideālo partneri, viņa vēlme piepildās. Ticēt nozīmē kaut ko pieņemt kā patiesu.

8.     Nelauziet galvu par to, kā, kad vai kur jūs sastapsiet savu izredzēto dzīvesdraugu. Uzticieties savas zemapziņas gud­rībai. Tā zina visus līdzekļus un ceļus, un jūsu palīdzība tai nav vajadzīga.

9.    Tas, kurš pret savu laulāto draugu izturas sīkumaini un nievīgi, ļaunprātīgi un noraidoši, garīgajā ziņā jau ir no viņa šķīries. Ievērojiet to, ko savā laulību solījumā esat apsolījuši, — mīliet, cieniet un godājiet savu laulāto draugu visu mūžu.

10.  Nekad nedomājiet par savu partneri neko sliktu. Izstarojiet mīlestību, mieru, harmoniju un labo gribu, un jūsu laulība ar katru gadu kļūs arvien skaistāka un laimīgāka.

11.     Domājiet viens par otru ar mīlestību un labestību. Jūsu domu starojums uz zemapziņu radīs uzticību, simpātijas un cieņu.

12.   Ja sievai ir tieksme kritizēt, centieties veltīt viņai vairāk uzmanības un atzinības. Bieži vien viņa ilgojas vienīgi pēc lielākas mīlestības un siltuma. Tāpēc slavējiet visas viņas labās īpašības un parādiet, ka to mīlat un cienāt.

13.  Tas, kurš mīl savu sievu, nedarīs tai pāri nedz ar darbiem, nedz vārdiem.

14.  Savas laulības dzīves problēmas pārrunājiet vienīgi ar liet­pratīgiem speciālistiem. Lai izrautu zobu, jūs taču neiesiet pie galdnieka! Tikpat nepiemērota ir laulības problēmu apspriešana ar radiniekiem un draugiem.

15.    Nekad necentieties savu sievu vai vīru pārveidot. Tādi mēģinājumi vienmēr ir neveiksmīgi un apdraud laulību. Tie vienīgi sagrauj partnera lepnumu un pašcieņu un atmodina pre­testības garu.

16. Skaitiet kopā lūgšanu — un jūs paliksiet kopā. Zinātniskā lūgšana atrisina visas problēmas. Iztēlojieties savu sievu tik prie­cīgu, laimīgu, veselu un skaistu, kādu jūs to vēlaties. Iedomājie­ties savu vīru atbilstoši savam ideālam: spēcīgu, uzticamu, mīļu, nosvērtu un laipnu. Šādām domām un iztēles ainām nododieties pastāvīgi, un jūs pārliecināsieties, ka laulības tiek slēgtas ne tikai debesīs un debesis var būt arī uz zemes.

Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 3164 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 4.5/2
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Janvāris 2013  »
PrOTCPkSSv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz