Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2012 » Oktobris » 11 » 11. nodaļa ZEMAPZIŅAS SNIEGTAJAI PALĪDZĪBAI IR PANĀKUMI
00:24
11. nodaļa ZEMAPZIŅAS SNIEGTAJAI PALĪDZĪBAI IR PANĀKUMI

Gūt panākumus nozīmē vadīt panākumiem bagātu dzīvi. Cilvēka eksistences līmenī ilgs saulaina miera, neaptumšota prieka un bezrūpīgas laimes posms ir jāuzskata par panākumu. Bezgalīga šī stāvokļa slavināšana ir ļauta mirušajiem tajā mūžīgajā dzīvē, par kuru runāja Jēzus. Patiesai bagātībai un mierīgai, piepildītai, harmoniskai, drošai un laimīgai dzīvei ir garīgs pirmsākums. Šīs vērtības rodas cilvēka "Es" dziļumos. Garīgas pieejas rezultātā šie debešķīgie esības stāvokļi kļūst par mūsu zemapziņas noteiktu sastāvdaļu. Bagātības glabājas tur, "kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog". (Mateja evaņģ. 6., 20.)

 

Trīs soļi ceļa uz panākumiem

Ir trīs soļi, kas nekļūdīgi ved uz panākumiem.

Pirmais solis — jātiek skaidrībā par to, kāds uzdevums jūs visvairāk saista un vilina; tas tad arī ar prieku jāuzņemas un jāveic. Vienīgi tas, kurš savu darbu mīl, tajā var gūt panākumus. Ja kāds, piemēram, vēlas kļūt par ārstu, viņš nedrīkst uzskatīt, ka, nolikdams nepieciešamos eksāmenus, visu jau ir paveicis, — viņam pastāvīgi jāpilnveidojas, jāapmeklē profesionāli saieti un nenogurstoši jāpēta cilvēka organisms un tā funkcijas. Labs ārsts regulāri apmeklē dažādas slimnīcas un lasa speciālo literatūru, lai iepazītos ar jaunākajiem sasniegumiem savā jomā. Citiem vārdiem sakot, viņš vienmēr orientējas zinātniskās pētniecības jautājumos un ir profesionāli sagatavots cilvēku ciešanu atvieglošanai. Labam ārstam pacientu intereses allaž ir pirmajā vietā.

Kāds varbūt iebildīs: "Tas viss ir skaisti un jauki, diemžēl es nevaru spert pirmo soli uz panākumiem, jo man nav ne mazākās nojausmas, kādā jomā man ir dotības un par ko es gribētu kļūt." Tiem lasītājiem, kuriem ir tādas problēmas, ieteicams apmēram šādiem vārdiem izlūgties dievišķo vadību un apskaidrību: "Manas zemapziņas visgudrība parādīs manu īsto vietu dzīvē." Šī lūgšana mierīgi, paļāvīgi un izjusti ir jāatkārto atkal un atkal. Pēc kāda laika neatlaidība un nešaubīgā paļāvība tiks atalgota ar iedvesmu vai tieksmi, kas parādīs noteiktu virzienu. Tādā veidā izlūgtā atbilde dāvās jums svētlaimīgo pilnīgas skaidrības un iekšējas pārliecības izjūtu.

Otrais solis ceļā uz panākumiem ir specializēšanās kādā noteiktā nozarē un cenšanās tajā būt lietpratīgākam nekā visi pārējie. Ja, piemēram, jauns cilvēks jūt aicinājumu kļūt par ķīmiķi, tad viņam vajadzētu izvēlēties kādu no šīs zinātnes daudzajām nozarēm un veltīt visu savu laiku un uzmanību tieši tai. Viņam dedzīgi jāķeras pie sava uzdevuma un jācenšas izpētīt izvēlētā nozare līdz pašiem pamatiem, lai kļūtu par labāku speciālistu nekā pārējie. Taču šim jaunajam cilvēkam ir jājūt ne tikai kvēla interese par savu uzdevumu, bet arī godīga vēlēšanās kalpot cilvēcei.

"Tas, kurš starp jums ir lielākais, lai kļūst par jūsu kalpu." Cik gan milzīga atšķirība ir starp šo un tāda cilvēka nostāju, kas grib nodoties vienīgi maizes pelnīšanai un ar to arī "iztikt". Patiesi panākumi nekādā ziņā nenozīmē šādu "iztikšanu". Cilvēka darbības pamatā ir jābūt cildeniem un nesavtīgiem motīviem. Viņam ir jākalpo savam tuvākajam nevis tikai tāpēc, lai nopelnītu naudu, bet arī lai cildeni rīkotos.

Taču trešais solis ir vissvarīgākais. Jums ir jābūt pilnīgi skaidrai izpratnei par to, ka izvēlētajā darbības jomā vēlaties sasniegt kaut ko vairāk nekā tikai arvien lielākus panākumus. Jūs nekādā ziņā nedrīkstat ļauties vienīgi savām egoistiskajām tieksmēm — jūsu ceļa rādītājai zvaigznei ir jābūt vēlmei kalpot cilvēcei. Jūsu domām, jūtām un centieniem ir jāveido it kā noslēgts aplis. Kad jūs raidāt lūgšanu visgudrībai, lai tā parāda jūsu īsto aicinājumu, tad tās pamatā ir jābūt vēlmei kļūt noderīgam pasaulei un citiem cilvēkiem. Šī svētīgā nostāja jums tūkstoškārt atmaksāsies. Bet, ja kāds tiecas vienīgi pēc sava personīgā labuma, tad šis pilnības aplis nav noslēgts un ātri var rasties "īssavienojums", kas egoista dzīvē izraisīs slimību vai nelaimi.

 

Panākumu patiesā mēraukla

Varbūt kāds no jums iebildīs: "Bet Millera kungs ar savām afērām ir nopelnījis milzu kapitālu." Tiešām, arī krāpnieki kādu laiku šķietami var gūt lielus panākumus, taču no tā nekas labs nevar iznākt. Apzogot kādu citu, mēs aplaupām paši sevi, jo šādas rīcības sekas ir iekšēja nedrošība un neapmierinātība, un šīs negatīvās izjūtas savukārt postoši ietekmē mūsu veselību, ģimenes dzīvi un darījumu attiecības. Visas mūsu domas un izjūtas taču realizējas un pieņem redzamu apveidu. Mēs radām to, kam ticam. Turklāt, pat ja kāds cilvēks ar blēdīšanos ir kļuvis turīgs, par panākumiem nav ne runas. Tas, kurš nedzīvo saskaņā ar savu sirdsapziņu, savus šķietamos panākumus baudīt nespēj. Kāds gan ir labums no pasakainās bagātības, ja cilvēks naktīs nevar gulēt, ir slims vai mokās sirdsapziņas pārmetumos?

Londonā es iepazinos ar kādu vīrieti, kurš man izklāstīja savu dzīvesstāstu. Viņš bijis profesionāls kabatzaglis un sakrājis lielu kapitālu. Francijā viņam bijis lauku īpašums, un arī Anglijā viņš dzīvojis ar plašu vērienu. Taču šis zaglis man atzinās, ka viņu pastāvīgi vajājušas bailes, ka jebkuru brīdi viņu varētu apcietināt Skotlendjarda ierēdnis. Kabatzagli mocījušas daudzas kaites, ko, bez šaubām, var izskaidrot ar ilgstošo baiļu stāvokli un slikto sirdsapziņu. Šis vīrs pilnībā apzinājies savas rīcības nelikumību, un tieši vainas apziņa pievilka ciešanas un nelaimi. Kādu dienu viņš brīvprātīgi ieradies policijā, visā atzinies, bez kurnēšanas saņēmis cietumsodu un atmaksājis visus nodarītos zaudējumus. Pēc atbrīvošanas šis vīrs meklējis padomu un palīdzību pie psihiatra un mācītāja. Šo cilvēku ietekmē pilnīgi pārvērties, viņš apguvis profesiju un kļuvis par godīgu, lojālu pilsoni. Bijušais kabatzaglis bija izvēlējies sev tīkamu nodarbošanos un jutās pilnīgi laimīgs.

Veiksmīgs cilvēks savu darbu mīl un rod tajā pašizpausmi. Panākumi nenozīmē vienīgi vēlmi iegūt bagātību. Par veiksmīgu cilvēku var saukt tikai to, kurš dziļi izprot dvēseles un gara dzīvi. Daudzu ievērojamu savas nozares speciālistu panākumu pamatā ir pareiza zemapziņas spēku izmantošana.

Pirms dažiem gadiem avīzē parādījās raksts par kādu naftas magnātu. Intervētais pauda nešaubīgu pārliecību, ka viņa panākumu pamatā ir spēja ieplānoto projektu iztēloties kā jau reālu faktu. Viņš aizvērtām acīm iedomājoties, ka sēž naftas impērijas virsotnē, dzird garām aizdunam preču vilcienus un spalgi svilpjam lokomotīves un redz dūmu grīstes, kas stiepjas tām nopakaļ. Tiklīdz viņš tādā veidā esot skatījis savas vēlmes piepildījumu, līdz tās patiesās īstenošanas brīdim palicis tikai viens solis. Tātad, ja jums noteiktu mērķi izdodas pilnīgi skaidri iztēloties, zemapziņa jums neizprotamā veidā radīs visus nepieciešamos priekšnoteikumus.

Analizējot minētos trīs soļus ceļā uz panākumiem, jūs nekad nedrīkstat atstāt bez ievērības savas zemapziņas radošo spēku, kas ir visu tieksmju pamatā, jo tas dod nepieciešamo enerģiju jebkura plāna veiksmīgai izpildei. Jūsu domāšana ir radošs spēks. Tiklīdz jūsu domas un jūtas saplūst vienā veselumā, rodas subjektīvā ticība, "… un lai jums notiek pēc jūsu ticības". (Mateja evaņģ. 9., 29.)

Izpratne par bezgalīgo spēku, kas mīt jūsu iekšējā pasaulē un var izpildīt visas jūsu vēlmes, dod jums rāmu paļāvību. Vienalga, kādā jomā jūs darbojaties, jums nekavējoties jāiepazīstas ar savas zemapziņas likumiem. Kad būsiet iemācījušies lietot dvēseles spēkus, realizēt savu īsto "es" un savas spējas izmantot sava tuvākā labā, tad arī būsiet uz pareizā ceļa, kas ved uz patiesiem panākumiem. Ja rīkosieties pēc Dieva gribas, tad Dieva roka jūs vadīs un sargās — un kas vai kurš gan jums tad vēl varētu stāties ceļā? Nekāda šīs pasaules vara nevar noliegt tā cilvēka panākumus, kuru ir pārņēmusi šī dziļā izpratne.

 

Kā viņš īstenoja savu sapni

Kāds aktieris reiz man stāstīja, ka jau zēna gados, dzīvodams tēva lauku sētā, viņš esot sapņojis kļūt par filmu zvaigzni, kaut gan zinājis, ka, lai sasniegtu šo mērķi, ar viņa skolas zināšanām vien ir par maz. Nekad — ne pļaujot sienu, ne slaucot govis — viņu neesot atstājusi šī doma. Aktieris stāstīja: "Es allaž redzēju savu vārdu — lieliem burtiem rakstītu un spilgti apgaismotu — virs kinoteātra ieejas. Es par to sapņoju gadiem ilgi, līdz beidzot aizbēgu no mājām. Filmu studijā es darīju vissīkākos darbiņus, kādus vien man piedāvāja. Es ilgi strādāju par statistu, līdz kādu dienu patiešām redzēju savu vārdu mirdzam spilgtā gaismā, tieši tā, kā, mazs zēns būdams, biju iztēlojies." Savu stāstījumu aktieris pabeidza ar šādiem vārdiem: "Es pats pieredzēju to, ka mērķtiecīga ilgošanās un sapņošana vainagojas panākumiem."

 

Viņa sapņu aptieka kļuva par īstenību

Pirms trīsdesmit gadiem es pazinu kādu jaunu aptiekāru, kurš pelnīja 30 dolāru nedēļā un vēl niecīgu komisijas naudu. "Pēc divdesmit pieciem gadiem," viņš man sacīja, "es saņemšu pensiju un došos atpūtā."

Es jaunajam cilvēkam atbildēju: "Kāpēc jūs nevarētu atvērt pats savu aptieku? Jūs taču šeit neesat piesiets! Uzstādiet sev augstākus mērķus! Padomājiet par savu bērnu nākotni! Varbūt jūsu dēls gribēs studēt medicīnu vai meitai būs talants un viņa varēs kļūt par slavenu pianisti?"

Aptiekārs atbildēja, ka viņam neesot naudas. Tomēr šie apsvērumi pavēra viņam skatu uz pilnīgi jaunām iespējām un viņu dziļi ietekmēja.

Es aptiekāram izskaidroju viņa zemapziņas vareno spēku būtību un darbību. Tad sekoja nākamais solis — šo spēku atmodināšana. Aptiekārs sāka iztēloties, ka viņš stāv pats savā tirgotavā, iekārto to, apkalpo klientus, raksta pasūtījumus, uzrauga savus darbiniekus un redz savu bankas kontu palielināmies fantastiskā ātrumā. Viņš pilnībā iejutās savā lomā kā labs aktieris.

 

Dari tā, it kā tā būtu īstenība, un tā kļūs par īstenību

Saskaņā ar šo principu jaunais aptiekārs pilnīgi nodevās iztēles ainām, kurās pats darbojās kā tirgotavas īpašnieks.

Turpmāk šī aptiekāra dzīve veidojās ļoti interesanti. No sava maz atalgotā darba viņš tika atlaists un atrada darbu lielā, visā valstī pazīstamā aptiekas preču uzņēmumā, kur viņam uzticēja filiāles vadību un beidzot kāda tirdzniecības rajona pārvaldi. Četros gados viņš sakrāja pietiekami daudz naudas, lai varētu atvērt pats savu tirgotavu. Viņš to nosauca par "Sapņu aptieku".

 

Zemapziņas speķa izmantošana darījumu pasaulē

Pirms dažiem gadiem es grupai biznesmeņu lasīju lekciju par fantāzijas un zemapziņas spēku. Es pieminēju to, ka arī Gēte grūtos dzīves brīžos meklēja patvērumu iztēles pasaulē. Kā zināms, dzejnieks stundām ilgi tērzējis ar personām, kas eksistēja vienīgi viņa fantāzijā. Gētem bija paradums ārkārtīgi spilgti iztēloties kāda tuva un uzticama drauga izskatu, žestus un balsi, un šis draugs sniedza viņam vēlamās atbildes un parādīja labāko problēmas risinājumu.

Manu toreizējo klausītāju vidū bija arī kāds jauns biržas mākleris. Viņš nolēma izmēģināt Gētes metodi. Mākleris iztēlojās sarunas ar pazīstamu baņķieri miljonāru, kurš viņam ieteica, kā realizēt perspektīvus kapitālieguldījumus un citas biznesa iespējas. Šādas šķietamas sarunas mākleris turpināja tik ilgi, līdz priekšstats un īstenība saplūda vienā veselumā.

 

Sešpadsmit gadu vecs zēns neveiksmes pārvērš panākumos

Kāds vidusskolēns man reiz žēlojās: "Es saņemu vienīgi sliktas atzīmes. Nezinu, kas ar mani notiek." Pēc neilga laika es atklāju viņa nelaimes cēloni. Šī zēna attieksme pret daudziem skolotājiem un klasesbiedriem labākajā gadījumā bija vienaldzīga, bet pārsvarā skaudīga un naidīga. Es viņam to aizrādīju.

Sekodams manam padomam, viņš vairākas reizes dienā — it īpaši vakarā pirms aizmigšanas un no rīta pēc pamošanās — ar dziļu pārliecību atkārtoja: "Es zinu, ka mana zemapziņa ir ari manu atmiņu dārgumu krātuve. Tā uzglabā visu, ko es lasu mācību grāmatās vai dzirdu no skolotājiem. Man ir lieliska atmiņa, un manas zemapziņas bezgalīgā gudrība jebkurā brīdī sniedz atbildes uz visiem jautājumiem, uz kuriem man mutvārdu un rakstveida eksāmenos ir jāatbild. Pret visiem saviem skolotājiem un klases biedriem es jūtu simpātijas, un viņi man atbild ar to pašu. Es no visas sirds vēlu viņiem panākumus un veiksmi!"

Drīz vien šis zēns tika vaļā no savām problēmām un visus eksāmenus nolika teicami.

 

Kā veiksmīgi pirkt un pārdot

Tam, kurš grib kaut ko pirkt vai pārdot, ir jāatceras, ka apziņa darbojas kā starteris un zemapziņa kā motors. Lai iedarbinātu motoru, vispirms ir jāiedarbina starteris. Apziņu var salīdzināt arī ar elektrisko slēdzi, kas vada zemapziņas strāvu.

Lai zemapziņai varētu pārraidīt skaidru vēlēšanos, noteiktu domu vai iztēles ainu, ir iekšēji un ārēji jāatslābinās un jāizvairās no jebkādas apzinātas piepūles. Atrodoties atslābinātā stāvoklī, nav jābaidās, ka iecerētā ideāla iztēlošanās varētu tikt traucēta. Turklāt jāizvairās no jebkādas piepūles, jo jūs taču zināt: vieglākais ceļš vienmēr ir arī vislabākais. Vienīgi tā ir iespējams iecerēto ideālu iztēloties kā jau realizējušos.

Ja jūs, piemēram, gribat pirkt māju, tad atslābinieties un sev sakiet: "Manai zemapziņai piemīt daudz bezgalīgu, varenu spēku, un viens no tiem ir visgudrība. Tagad tā man atklās, kur atrodas tā ideālā māja, kas atbilst maniem priekšstatiem, prasībām un ienākumiem. Es tagad uzticu savai zemapziņai atrast šo objektu un zinu, ka tā sāks rīkoties. Es izsaku šo lūgumu pilnīgā paļāvībā, ka tas tiks izpildīts, kā zemnieks apsēj lauku, zinādams, ka viņa sēkla dos ražu."

Tas, ka jūsu lūgšana ir uzklausīta, var izpausties dažādi — jūs varat avīzē izlasīt sludinājumu, saņemt draudzīgu norādījumu vai pat atrast meklēto māju. Tātad jūsu vēlēšanās var piepildīties dažādā veidā. Taču vissvarīgākais ir nesatricināmā paļāvība, ka jūsu problēma katrā ziņā atrisināsies, ja vien uzticēsieties savai zemapziņai.

Bet varbūt jūs gribat māju pārdot, nevis pirkt? Dažiem nekustamā īpašuma aģentiem, pie kuriem konsultējos personīgu iemeslu dēļ, es pastāstīju, kā reiz atradu pircēju savai mājai Orlando avēnijā Losandželosā. Kopš tā laika mana metode tiek bieži un it veiksmīgi lietota, jo nodrošina neparasti ātrus panākumus. Dārzā pie savas mājas es izliku izkārtni ar uzrakstu: "Šo māju pārdod pats īpašnieks." Vakarā tieši pirms aizmigšanas es sev jautāju: "Pieņemsim, ka atradīsi pircēju, — ko tu darīsi?"

Un pats sev atbildēju: "Es izkārtni noņemšu un aizsviedīšu prom." Tad es iztēlojos, kā satveru kārti ar plakātu, izrauju to no zemes, pārlieku pār plecu un, sacīdams: "Tu man vairs neesi vajadzīga," — iesviežu atkritumu tvertnē. Un es sajutu dziļu apmierinājumu. Jau nākamajā dienā kāds interesents man iemaksāja 1000 dolāru un sacīja: "Noņemiet taču to izkārtni, es nekavējoties sadabūšu atlikušo summu!"

Es tūlīt ar savu plakātu izrīkojos tieši tā, kā jau biju iztēlojies, — tātad ārējā darbība atbilda iekšēji realizētajam priekšstatam. Tas nav it nekas jauns. Kā iekšā, tā ārā — tas nozīmē, ka jūsu zemapziņā iespiedusies aina izpaužas arī ārējos dzīves apstākļos. Ārējais atspoguļo iekšējo. Iekšēji jau notikušai darbībai seko ārējā darbība.

Šeit jāizklāsta vēl kāda pārbaudīta metode, kuru lieto, pārdodot mājas, zemes gabalus un citus nekustamos īpašumus. Apdomīgi, mierīgi un izjusti formulējiet šādu apgalvojumu: "Visgudrība atvedīs pie manis pircēju, kas vēlēsies nopirkt šo māju un būs tajā laimīgs. Manas zemapziņas nemaldīgā, radošā gudrība atsūtīs viņu pie manis. Vienalga, cik māju šis pircējs apskatīs, mana būs vienīgā, ko viņš patiešām vēlēsies nopirkt, jo šo lēmumu viņam iedvesīs zemapziņa. Es nešaubīgi zinu: tas būs īstais pircējs, īstais laiks un pareizā cena. Viss šajā darījumā būs pareizi. Dievišķā kārtība mani un šo cilvēku savedīs kopā. Es zinu, ka tā notiks."

Vienmēr atcerieties, ka tas, ko jūs meklējat, savukārt tiecas pie jums un ka visam, ko jūs vēlaties pārdot, allaž ir ari kāds, kas to grib nopirkt. Pareizi izmantojot zemapziņu, jūs pirkšanas un pār­došanas laikā atbrīvosiet savu garu no visiem uztraukumiem un pārmērīgām bailēm no konkurentiem.

 

Kā viņa ieguva to, ko vēlējās

Kādai dāmai, kas apmeklēja manus kursus, vajadzēja trīsreiz pārsēsties, braucot ar autobusu, un katru dienu ceļā patērēt pus­otru stundu, lai nokļūtu līdz institūtam. Reiz es viņai pastāstīju, kā jauns vīrietis, kuram darba dēļ bija nepieciešama mašīna, pie tās arī tika, un šī sieviete rīkojās tāpat kā viņš.

Izlasiet fragmentu no vēstules, kurā šī sieviete man stāstīja par saviem panākumiem un kuru es ar viņas atļauju šeit publicēju:

"Mīļais Dr. Mērfij!

Es gribu Jums pastāstīt, kā tiku pie kadiljaka — man tas bija nepieciešams, lai varētu regulāri apmeklēt Jūsu lekcijas. Es iztēlojos, ka esmu atradusi mašīnu pārdevēju un viņš aicina mani doties izmēģinājuma braucienā. Pēc kāda laika es pati apsēžos pie stūres un braucu pa cilvēku un mašīnu pilnām ielām. Es atkal un atkal to visu iztēlojos līdz pēdējam sīkumam un dzīvoju pārliecībā, ka kadiljaks pieder man.

Pēdējā nedēļā es uz Jūsu lekcijām braucu pati ar savu kadiljaku. Mans nesen Ingevudā mirušais tēvocis man kā vienīgajai mantiniecei atstāja arī savu kadiljaku."

 

Metode, ko veiksmīgi izmanto darījumu cilvēki

Ir daudz izcilu darījumu cilvēku, kuri, iztēlojoties reālus panākumus ar visām to būtiskajām sastāvdaļām, abstrakto jēdzienu "panākumi" pie sevis atkārto tik ilgi, līdz ir ieguvuši pilnīgu pārliecību, ka ir veiksmīgi cilvēki. Kāpēc arī jūs, ticības un paļāvības pilni, nevarētu vārdu "panākumi" atkārtot atkal un atkal? Šīs domas ietekmē jūsu zemapziņa jums nekļūdīgi norādīs ceļu uz panākumiem.

Ikviens cilvēks jūt nepieciešamību realizēt savus uzskatus, vēlmes un pārliecību. Ko jūs saprotat ar jēdzienu "panākumi"? Pie tiem, bez šaubām, pieder laimīga ģimenes dzīve un labas attiecības ar apkārtējo pasauli, turklāt jūs noteikti gribat arī izcelties profesionālajā jomā. Jūs sapņojat par skaistu māju un nepieciešamo naudu, kas ļautu baudīt visas dzīves ērtības. Beidzot — jūs ilgojaties pēc laimīgas dzīves ticībā un veiksmīgas savas zemapziņas spēku izmantošanas.

Jums jāatrisina ne tikai darījumu, bet arī personiskās dzīves problēmas. Tātad jums jākļūst par veiksmīgu cilvēku jebkurā jomā! Iedomājieties, ka jau darbojaties savā iemīļotajā jomā un jums ir viss, pēc kā ilgojaties. Ar fantāzijas palīdzību pārceliet sevi laimē un labklājībā dzīvojoša cilvēka stāvoklī. Šo iztēles procesu atkārtojiet tik bieži, līdz tas kļūst par jūsu ieradumu. Katru vakaru ejiet gulēt ar dziļu pārliecību, ka laimes un panākumu jums būs pārpārēm, — un pēc neilga laika šis priekšstats būs iespiedies jūsu zemapziņā.

 

Kopsavilkums
1.  Gūt panākumus nozīmē vadīt veiksmīgu dzīvi. Ja jūs dzīvo­jat mierā pats ar sevi un apkārtējo pasauli, ja jums ir pārpārēm laimes un priecīgs prāts un jūs strādājat savā iemīļotajā jomā, tad esat veiksmīgs cilvēks.
2.  Atklājiet savu iekšējo aicinājumu un sekojiet tam! Ja nezināt, kādā jomā jums varētu pavērties ideālas iespējas attīstīt un realizēt savas dotības un talantus, tad lūdziet, lai pār jums nāk apskaidrī­ba, un jums tiks dots mājiens.
3.   Izvēlieties kādu noteiktu nozari un centieties tajā kļūt par vislabāko speciālistu.
4.  Panākumiem bagāts cilvēks nav egoists. Viņš turpina kalpot cilvēcei.
5.  Bez iekšējā miera patiesi panākumi nav iespējami!
6.  Panākumiem bagātam cilvēkam piemīt spēcīgi izteikta psi­holoģiskā un emocionālā iejūtība.
7.  Tiklīdz jūs būsiet skaidri iztēlojies savu mērķi, jūsu zemap­ziņas brīnumdarītājspēks radīs nepieciešamos priekšnoteikumus tā realizēšanai.
8.    Saplūstot priekšstatu un jūtu pasaulei, rodas subjektīvā ticība — "un lai jums notiek pēc jūsu ticības".
9.   Mērķtiecīgi un neatlaidīgi virzītas iztēles spēks atmodina zemapziņas brīnumainos spēkus.
10.    Tam, kurš sapņo par panākumiem profesionālajā jomā, vajadzētu iztēloties, kā viņa darba devējs, priekšnieks vai dzīves biedrs viņu apsveic, turklāt jums tas jāiedomājas pēc iespējas reālāk: skaidri jādzird apsveicēja balss, jāredz viņa žesti un jārada sevī šīs ainas realitātes izjūta. Nenogurstoši atkārtojiet šīs iztēles ainas, un jūsu lūgšana tiks uzklausīta.
11.  Jūsu zemapziņa ir arī jūsu atmiņu krātuve. Tam, kurš grib pilnveidot savu atmiņu, ir jānonāk pie šādas pārliecības: "Manas zemapziņas bezgalīgā gudrība jebkurā brīdī un vietā atklās visu, kas man ir jāzina."
12. Ja gribat pārdot māju vai kādu citu īpašumu, tad mierīgi un izjusti atkārtojiet: "Bezgalīgā gudrība atvedīs pie manas mājas (vai kā cita) pircēju interesentu, kas pēc tās ilgojas un tajā jutīsies laimīgs." Turieties pie šīs pārliecības, un jūs atradīsiet ideālu darījuma partneri.
13.    Priekšstats par panākumiem ietver sevī visas tā būtis­kās sastāvdaļas. Paļāvīgi un pārliecinoši atkārtojiet vārdu "panākumi", un jūsu iekšējā balss norādīs jums pareizo ceļu uz mērķi.
Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 1803 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Oktobris 2012  »
PrOTCPkSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 4
Viesi: 4
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz