Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Interesanti raksti par Reiki un dziedniecību [34]
Reiki iniciācijas, Reiki simboli un Reiki seansi [17]
Pašnoskaņošanās [11]
Reiki meistariem [48]
Reiki meistari dalās savā pieredzē
Meditācijas [40]
Karuna Ki Reiki [11]
slēgtā kategorija - Reikisti dalās savā pieredzē
Diana Steina - Karmiskā izdziedināšana [27]
pilns grāmatas tūlkojums, visas tūlkotāja autortiesības tiek aizsrgātas.
Diana Steina - Reiki pamati [2]
no krievu val. tūlkoja Sandra Žukovska ©
Meklēšana
Galvenie » Raksti » Reiki » Interesanti raksti par Reiki un dziedniecību

Cilvēka brīvības visstiprākie ierobežojumi /O.Demidovs/

Cilvēka brīvības visstiprākie ierobežojumi /O.Demidovs/

Astrālie parazīti

Cilvēka psihiskā enerģija ir jaudīgs spēks un liela vērtība, ar tās palīdzību var radīt spēcīgas domformas, kuras var darboties kā pozitīvas vai negatīvas dzīves programmas. Psihiskā enerģija ar negatīvu polarizāciju ir barība tumšām būtnēm-parazītiem, kas atrodas astrālajā līmenī un lai saņemtu no cilvēka šo barību, šīs būtnes cenšas enerģētiski nostiprināties cilvēka smalkajos ķermeņos un ja tas ir iespējams, pakļaut viņu savām zemiskajām vēlmēm.

Astrālie parazīti - tie ir tie paši dēmoni, par kuriem runā reliģiskas un okultas tradīcijas. Tie piesūcās cilvēka smalkajiem ķermeņiem un enerģētiskiem centriem, bloķē un pakļauj viņa apziņu, emociju un brīvās gribas centrus.

Cik daudz eksistē dažādu netikumu, tik pat daudz eksistē astrālo būtņu grupu, kuras atbalsta šos netikumus un barojas ar cilvēka emocijām, kurš ir pakļauts tam vai citam netikumam.

Astrālie parazīti, pakāpeniski pakļaujot cilvēka apziņu un brīvo gribu, padara viņu par atkarīgu no tādiem netikumiem, kā alkoholisms, narkomānija, pīpēšana, azartspēles, seksuāla izlaidība, skaudība un citiem. Parazitējot cilvēku smalkajos ķermeņos, tādi parazīti pārtiek no viņu psihiskās enerģijas un viņi ir tie, kas bloķē brīvo gribu un cilvēka spēju darboties sev par labu un liek viņam darboties tādējādi, lai viņš ražotu zemo vibrāciju psihisko enerģiju izstarojumus, kuri parazītiem ir vajadzīgi kā barība. Piemēram, ja cilvēks regulāri lieto alkoholu, tad reiz iestājas brīdis, kad viņš vairs nav spējīgs sevi kontrolēt un atteikties no alkohola lietošanas.

Vienā cilvēkā var dzīvot daudz tādu parazītu. Piemēram, blakus alkoholiskiem parazītiem gandrīz vienmēr mājo pīpēšanas vai azartspēļu būtnes, baiļu, dusmu un depresijas būtnes. Tās var pāriet no viena cilvēka pie cita, var būt nodotas pa dzimtas līniju, no senča pēcnācējam, tas ir viens no alkoholiķu, skauģu vai pašnāvnieku dinastiju eksistences cēloņiem, kad dzimtā, piemēram, pašnāvību taisa vairāku paaudžu pārstāvji. Lai atbrīvotos no atkarības vajag vispirms atbrīvoties no šīm būtnēm, bet tās nevajadzētu dzīt no cilvēka ārā vai sasiet, šādi to iedarbību var apturēt tikai uz kādu laiku. Ja, piemēram, nokodēt cilvēku pret alkohola lietošanu, tad viņš uz kādu laiku var pārtraukt lietot alkoholu, tomēr viņā visbiežāk sāk izpausties pastiprinātā veidā kāds cits netikums, piemēram, pīpēšana vai dusmas.

Astrālos parazītus vajag transformēt par Gaismu un Mīlestību. Es negribu sacīt ka nevajag kodēt alkoholiķus, daudziem tā ir vienīgā iespēja apstāties, padomāt skaidrā prātā par savu dzīvi un pieņemt lēmumu par to lai kaut ko mainītu. Bet ja cilvēks neizmanto šo laiku lietderīgi, sekas var būt vēl smagākas nekā viņš būtu turpinājis dzert.

Astrāliem parazītiem ir vārdi, uz kuriem tie atsaucās, to ir daži desmiti. Nosaucot būtni vārdā var transformēt to tāpēc kā tādējādi mēs ar nodoma un izteiktā vārda spēka palīdzību, nosaucot tās vārdu, nobloķējam to ienākot rezonansē ar tās vibrāciju un tālāk transformējam par Gaismu un Mīlestību.

Negatīvās dzīves programmas un maģija

Negatīvās dzīves programmas - tie ir tā saucamie lāsti, noskaudumi, ierunājumi, iebarojumi, kurus cilvēki rada ar savas domas un psihiskās enerģijas spēka palīdzību, bet tāpat ar dažāda veida maģiskās iedarbības un buršanas metožu izmantošanu.

Lāsti var būt uzlikti citiem cilvēkiem un sev pašam.

Ir ļoti daudz lāstu vai negatīvu programmu formu, kuru iedarbības sekas ir ciešanas, zaudējumi, slimības un priekšlaicīga nāve.

To spēks un sekas var variēties, sākot ar parastu «sadzīvisku» neveiksmes novēlējumu, ko domās vai vārdos sūta viens cilvēks citam, līdz pat smagiem lāstiem, kuru sekas ir ciešanas, slimības un ne tikai viena cilvēka priekšlaicīga un smaga nāve, bet arī viņa tuvinieku un pēcnācēju nāve, līdz pat dzimtas pārtraukšanai un izmiršanai.

Negatīvu programmu lielu daudzumu cilvēks rada sev pats, negatīvi domājot par sevi. Tādas ir, piemēram, attieksmes pret sevi programmas «es esmu neveiksminieks», «mani neviens nemīl», «es nekad nevienu nemīlēšu», «es neesmu skaists/ skaista» vai arī frāzes, kuras cilvēki atkārto, neaizdomājoties par to nozīmi, piemēram, «velns lai parauj» un citas. Kopumā, lāsti - tās ir dažāda spēka negatīvas dzīves programmas, kas ir uzliktas vai atsevišķam cilvēkam vai cilvēku grupai - ģimenei, dzimtai, tautai, valstij, rasei, kosmiskai ģimenei un citām kopām. Iebarojums ir lāsta forma, kad negatīva programma tiek ielikta ēdienā vai dzērienā, kurš pēc tam ir apēsts vai izdzerts.

Maģija, buršana - tas ir paņēmienu un metožu kopums, kuras apzināti pielieto magi manipulācijām ar enerģijām. Nav nedz baltās, nedz melnās maģijas, ir vienkārši maģija. Viss ir atkarīgs no tās pielietojuma mērķiem un metodēm. Par melno maģiju parasti sauc maģijas izmantošanu ar mērķi kādam nodarīt ciešanas vai kaitējumu. Caur magu darbojas tā saucamā «maga būtība» - tas ir maga egregors, kuru magi nodod no paaudzes paaudzē, kurš satur sevī maga un maģijas instrumentus un spējas. Šis egregors ietver sevī maģijas paņēmienus, saistības ar maģijas enerģiju bankām, spējas sadarboties ar Tumsas spēkiem, kuri palīdz magam darboties un kuri pastiprina maģijas iedarbību, spējas pielietot zemo vibrāciju enerģijas no zemākiem astrālajiem līmeņiem, un tāpat saņemt informāciju.

Astrālajos līmeņos eksistē Maģijas valstība, kuras valdnieks ir Djavols jeb Tifons (nejauciet ar to ko sauc par Sātanu). Viņam ir grāmatas, kurās ir ierakstīti cilvēku vārdi. Piemēram, Mirušo grāmata, kurā ir ierakstīti to cilvēku vārdi, kuri nodarbojās ar maģiju, vienlaikus tā ir Dvēseļu bojāejas grāmata.

Ir Lāstu grāmata, kurā ir ierakstīti lāsti, kurus uzlika cilvēkiem Maģijas valstība. Sevis dziedināšanas procesā vajag izdzēst no Maģijas valstības grāmatām visu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem un savu dzimtu tik cik tas ir harmoniski. To var izdarīt paužot atbilstošo nodomu, piemēram, tā: «Es atbrīvoju sevi, manus tuviniekus un manu dzimtu no Maģijas valstības lāstiem, mirušajām enerģijām, maģijas enerģijām un līgumiem, kuri ir noslēgti starp mums un Maģijas valstību. Tajā skaitā es pārtraucu visus līgumus ar Maģijas valstību un ar Djavolu savā vārdā, manu tuvinieku un manas dzimtas vārdā, atsakos no visām Djavola dāvanām un atdodu tās viņam atpakaļ».

Tieši no šīs astrālās Maģijas valstības veidojas vampīriskās piesaistes dzīvības enerģijas avotu vietās, piemēram, pirmajā un otrajā enerģētiskajos centros. Tādēļ tiek izjauktas seksuālas attiecības un rodas slimības pirmā un otrā enerģētisko centru rajonā, tostarp sieviešu un vīriešu dzimumorgānu slimības, sievietēm - mioma, vīriešiem – priekšdziedzera slimība un citas slimības.

Kā pirmavots visām ciešanām ko cilvēki izjuta gan fiziskajā gan smalkajos līmeņos ir ieraksti Maģijas valstības Valdnieka grāmatās. Tieši pēc tam, kad jūsu un jūsu tuvinieku vārdi tiks izdzēsti no Maģijas valstības grāmatām, jūs varēsiet sākt pilnvērtīgi iezemēt sevī Jaunās Ēras enerģijas. Tieši tad jums attiecīgi sāks celties vibrācijas. Jūs tieši tad varēsiet sākt kārtot emocionālo dzīvi un pārveidot savas dzīves scenāriju Gaismas enerģijās, sākot ar šo brīdi un nākotnē.

Enerģētiskie ierobežojumi

Enerģētiskie ierobežojumi (blokādes) - tās ir zemo vibrāciju blīvas enerģijas, kuras līdzīgi trombiem traucē dzīvības enerģiju brīvai plūsmai cilvēka daudzdimensiju būtības dažādās struktūrās. Visbiežāk blokādes ir sastopamas enerģētiskajos centros un cilvēka apziņas principa dažādos līmeņos, tas ir apziņā, zemapziņā un apziņas matricās.

Blokādes var ierobežot apziņas spējas, piemēram, blokādes galvas smadzeņu labajā puslodē ierobežo tēlainu domāšanu, blokādes kreisajā puslodē ierobežo konkrētās domāšanas spējas. Daudz ierobežojumu eksistē cilvēkiem apziņas matricās.

Tādas blokādes ierobežo spējas saprast, secināt, apkopot informāciju, sintezēt jaunas zināšanas.

Kā ierobežojumi tāpat ir apziņas rēgi, noturīgas negatīvas domas, domāšanas stereotipi, tradīcijas un rituāli. No vienas puses tamlīdzīgi ierobežojumi var turēt cilvēku noteiktos ietvaros, no citas puses tie var aizkavēt attīstību. Mūsu laikos ir lietderīgi pakāpeniski atbrīvoties no visvisādiem ierobežojumiem, tāpēc kā to pieprasa cilvēka evolūcijas paātrinātais temps.

Reliģiskie un maģiskie iesvētīšanas rituāli

Ja kādā vienā vai dažās savās dzīvēs cilvēks bija sasniedzis noteiktas pakāpes magu vai priesteru hierarhijās, izgāja iesvētīšanas izpildot kādus maģiskos vai reliģiskos rituālus, tad katrs šāds rituāls ir piefiksējis smalkajos plānos, līdzīgi zīmogam pasē, jaunu iesvētītā statusu. Pats vienkāršākais šāds rituāls ir reliģiska iesvētīšana piemēram - kristības. Katrs šāds rituāls sasaista iesvētīto ar atbilstošajiem egregoriem, uzliek cilvēkam noteiktus ierobežojumus un pievieno viņu idejām, kuras tiek sludinātas šajos egregoros. Un nav obligāti, ka cilvēks par to zina un pilnā mērā to apzinās. Rituāls uzliek iesvētītajam enerģētisko zīmogu, kurš ilgi saglabājas cilvēka smalkajā struktūrā un ir kā magnēts, kurš vienmēr pievilks pie šā cilvēka atbilstošo egregoru, kurš no dzīves dzīvē iespaidos cilvēku un viņa dzīves ceļu. Piemēram, cilvēks zemapziņas līmenī var izjust vainas sajūtas, ja viņš tika iesvētīts reliģiskajā praksē, kuras viena no galvenajām idejām ir cilvēka vainas Dieva priekšā ideja. Tam atbilstoši kārtosies arī viņa dzīve. Vainīgos, kā ir zināms, sit.

Piederība magu hierarhijai un šīs hierarhijas enerģētisks zīmogs vienmēr pievilks cilvēku okultismam, bet viņam pievilksies citi cilvēki ar magu spējām. Tas nozīmē, ka cilvēks, pret savām apzinātajām vēlmēm var būt iesaistīts smagajās savstarpējās attiecībās ar maģijas izmantošanu.

Visi šie zīmogi un rituāli vairāk nekalpo jūsu augstākajam labumam, tie pieder pagātnes pieredzei. Tādēļ no tiem ir lietderīgi atbrīvoties vienu reizi un uz visiem laikiem, lai tie neierobežotu jūsu brīvo gribu.

No piederības priesteru, magu un reliģiju tai vai citai hierarhijai vajag atteikties, izsakot atbilstošo nodomu, piemēram: «Es atsakos no visiem reliģiskiem, maģiskiem un citiem rituāliem, kuri tika veikti ar mani šajā vai iepriekšējās dzīvēs un es atsakos no piederības jebkādai reliģiskai, maģiskai vai priesteru hierarhijai».Avots: http://www.sirius-centrs.lv/lv/section/index/menu_item_id/57/section_id/138
Kategorija: Interesanti raksti par Reiki un dziedniecību | Pievienoja: Saulite (09.11.2011)
Skatījumu skaits: 1555 | Reitings: 5.0/2
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2355
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2018 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz